przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Niedziela, 10 lutego 2013

List prezydenta z okazji obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Siemiatyczach

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystych obchodów
150. rocznicy Powstania Styczniowego
w Siemiatyczach
 

Szanowny Panie Burmistrzu!

Drodzy Mieszkańcy Siemiatycz i Ziemi Podlaskiej!

Szanowni Państwo!

 

Jestem pełen uznania, że spotykają się dziś Państwo razem, aby złożyć hołd Powstańcom Styczniowym i zaświadczyć o żywej więzi między historią a współczesnością. Powstanie Styczniowe, patriotyczny niepodległościowy zryw Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy, zajmuje w naszej narodowej pamięci miejsce wyjątkowe.

 

Podlasie ma szczególne powody, aby pamiętać. Mieszkańcy tej ziemi niezwykle aktywnie wzięli udział w styczniowej insurekcji. Tutaj miała miejsce zwycięska bitwa pod Węgrowem, a także największe powstańcze starcie – pod Siemiatyczami. To tu działał ksiądz Stanisław Brzóska, ostatni żołnierz Powstania.

 

Przywołujemy dzisiaj heroiczne chwile sprzed półtora wieku, aby wyrazić wdzięczność tym, którzy daniną krwi zaświadczali, że „jeszcze Polska nie zginęła”. Chcemy również lepiej uświadomić sobie, na czym polega ów specyficzny kod polskości, to przesłanie zawarte w skomplikowanych polskich dziejach, które dziedziczymy. Dostrzegamy, jak trafne było zawołanie „Gloria Victis!” – Chwała Zwyciężonym! Bo polska historia to nie tylko powstania, ale też konsekwentna praca pokoleń, skupienie na ideałach pracy organicznej i pozytywistyczne przemiany. Każde z tych dziejowych doświadczeń stawało się lekcją i umocnieniem.


Nasze wielkie dobro – suwerenna, demokratyczna, bezpieczna III Rzeczpospolita jest konsekwencją zbiorowego wysiłku Polaków, którzy nigdy się nie poddali. Warto, by ta świadomość historycznego zwycięstwa była nieodłącznym składnikiem naszej tożsamości. Warto, by wspierała nas dzisiaj w codziennych zadaniach i aspiracjach. 

 

Powstanie Styczniowe – choć dzieli nas od niego przestrzeń 150 lat – nadal pozostaje ważnym punktem odniesienia dla naszej samowiedzy. Nakazuje szacunek dla polskiej krwi przelanej za Ojczyznę, bo był to testament wolności, niesiony przez pokolenia. Ale Powstanie Styczniowe to również dowód umiejętności organizacyjnych w skrajnie trudnych warunkach, o czym przekonuje fenomen Rządu Narodowego i tajnych struktur państwowych. Do tamtych doświadczeń odwoływało się Polskie Państwo Podziemne w latach II wojny światowej. Powstanie Styczniowe to także tradycja wspólnoty walczących „za wolność naszą i waszą”, tradycja solidarności narodów odrzucających jarzmo despotyzmu. Podjęta podczas Powstania idea uwłaszczenia chłopów wprowadza nas również w krąg problemów solidarności społecznej, obywatelskiej równości i sprawiedliwości. Jak w soczewce skupia się w styczniowym zrywie kilka węzłowych zagadnień, kształtujących polską historię i ważnych nadal w debatach nad tym, jak najlepiej urządzić gmach niepodległej Rzeczypospolitej.

 

Dlatego warto spoglądać w przeszłość, czerpać z niej naukę i inspirację. Naród bez pamięci traci swą tożsamość. Chciałbym bardzo, aby polska historia nas wszystkich łączyła, przypominała o tym, co najważniejsze w życiu zbiorowości i każdego z nas. Przykładem takiego myślenia są uroczystości w Siemiatyczach. Rozpoczęte nabożeństwem w cerkwi prawosławnej i Mszą katolicką, gromadząceprzedstawicieli władz publicznych, stronnictw politycznych i różnorodnych środowisk, z licznym udziałem mieszkańców – są świadectwem patriotycznej, obywatelskiej wspólnoty.


Dziękuję wszystkim Państwu za to świadectwo. Łączę się z Państwem w modlitwie, w hołdzie, w refleksji, w miejscach upamiętniających ofiarę Powstańców Styczniowych. Cześć Ich pamięci!

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.