przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 25 lutego 2013

List prezydenta do organizatorów i uczestników konferencji UNESCO w Sejmie

Organizatorzy i Uczestnicy
konferencji UNESCO

Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo?

w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
 

Szanowna Pani Marszałek,

Szanowni Państwo!

 

Cieszy mnie wyjątkowo, że wybrali Państwo Salę Kolumnową na miejsce dyskusji nad rekomendacjami do zmian Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gmach Sejmu, będąc dziś przestrzenią stanowienia prawa w wolnym kraju, sam jest zabytkiem, budynkiem o historycznym znaczeniu, wpisuje się w dramatyczne dzieje Polski i krajobrazu Warszawy. Dziękuję Polskiemu Komitetowi do spraw UNESCO za rzetelne prace i efektywne debaty nad godzeniem polskiego prawa z rekomendacjami UNESCO i ICOMOS oraz ustawodawstwem europejskim. To więzi bardzo istotne, gdyż Unię Europejską tworzymy dzięki wspólnocie doświadczeń, lekcji historii, kulturowym kanonom i łączącym nas projektom. Z dziedzictwa przeszłości budujemy lepsze jutro. Wspólny organizm polityczny tworzymy z poszanowaniem odrębności, której znakami są arcydzieła sztuk i kulturowa przestrzeń.

 

Jako historyk z wykształcenia szczególnie doceniam, że dziś ochronie podlegają nie tylko pojedyncze obiekty, lecz także urbanistyczne założenia, kulturowa przestrzeń i środowisko wraz z historyczną tradycją. Z radością przyznaję certyfikaty Pomników Historii. Ufam, że ten status - służąc ratowaniu i ochronie zabytku - pozwala jednocześnie dostrzegać coraz więcej wymiarów narodowej kultury i coraz lepiej rozumieć sens słowa „Ojczyzna”. Panu Ministrowi Kultury, wszystkim zaangażowanym bezpośrednio w ochronę i troskę o nasze wspólne dziedzictwo składam słowa podziękowania. Zobacz także: Konferencja o dziedzictwie kulturowym w Sejmie

 

Dobrze, że chronimy też to, co niematerialne – tradycje, archiwa, pamiątki, pozostające zapisem naszej zbiorowej pamięci. Splot tych elementów, dawnych i współczesnych, tworzy wielkie bogactwo naszej kultury narodowej w europejskim pejzażu.

 

Ufam, że owocem tej konferencji będzie unowocześnienie skutecznych narzędzi ochrony prawnej i sprawnego zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce. Wiem, że istnieje potrzeba bieżącej modernizacji list obowiązków, nakazów i zakazów wobec właścicieli i użytkowników zabytków. Ważne jest też znalezienie odpowiedniej motywacji dla właścicieli obiektów zabytkowych,  by realizowali prace konserwatorskie. Polska potrzebuje także dogodnego systemu przekazywania środków finansowych na rzecz instytucji publicznych i pożytku publicznego, chroniących zabytki. Choć kwestie te obecne są w polskim ustawodawstwie, warto zabiegać, by wzmocnić zakres, siłę i skuteczność ich oddziaływania.

 
Szanowni, Drodzy Państwo!
 

Przekonujcie, przede wszystkim przekonujcie, że nakłady na dziedzictwo i na kulturę zwracają się wielokrotnie. Zabytki, Pomniki Historii, miejsca pamięci wzmacniają poczucie więzi społecznych i tożsamości. Stanowią inspirację dla następnych pokoleń. Jako źródło narodowej dumy zaznaczają silnie to, co polskie, na wspólnej mapie Europy i świata. Zachęcam do wspierania samorządów i organizacji pozarządowych w procesie ochrony i opieki nad nimi. Sprzyja to przecież integracji społeczności lokalnych, odpowiedzialności za stan obiektów historycznych. Może też stanowić impuls do rozwoju turystyki i działalności kulturalnej, a tym samym przyczynić się do gospodarczego wzmocnienia regionu. Bardzo liczę na Państwa wyraźny głos, potwierdzający z pełną mocą, że dziedzictwo kulturowe to ogromny potencjał zarówno dla rozwoju Polski, jak też nowoczesnego patriotyzmu.

 

Życzę Państwu owocnych obrad.

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.