przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 24 kwietnia 2013

List prezydenta z okazji Gali Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy

Gala Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy i Nagrody Dziennikarskiej Artykułu 54.

Minister Maciej Klimczak na uroczystej Gali Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy i Nagrody Dziennikarskiej Artykułu 54.

Uczestnicy

Gali Dnia Wolności Prasy

i Nagrody Dziennikarskiej

Artykułu 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 
 
 
Spotykają się Państwo na uroczystej Gali Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy i Nagrody Dziennikarskiej Artykułu 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, aby uczcić ideę wolności słowa oraz podkreślić niezwykle ważną rolę, jaką odgrywają niezależne media w kształtowaniu liberalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Serdecznie Państwa pozdrawiam.
 

Proklamowany przez ONZ Dzień Wolności Prasy przypada na 3 maja – nasze święto narodowe, które przypomina o dorobku polskiego konstytucjonalizmu oraz o zdolności Polaków do podejmowania dzieła odnowy Rzeczypospolitej. To połączenie symbolicznych znaczeń ma wielką wymowę. Powinniśmy zawsze pamiętać, że dla polskiej wolności równie zasłużyli się „ludzie szabli”, jak i „ludzie pióra”. Walka w obronie idei, swobody wyrażania poglądów i tolerancji stała się nieodłącznym składnikiem naszego wolnościowego etosu. Bez wolnego słowa, które przebiło się przez zakazy cenzury i represje, nie byłoby polskich przemian.


Dzisiaj także niezależne media i nieskrępowany, wnikliwy dyskurs publiczny mają ogromny wpływ na to, jakie będzie nasze państwo i społeczeństwo.

 

Bardzo wiele zależy tu od kondycji współczesnego polskiego dziennikarstwa. Dobrze, gdy media monitorują życie publiczne i ostrzegają przed zagrożeniami – ale same również muszą mieć ambicje, by wyłamywać się spod wszechwładzy rynku i przeciwstawiać się obniżaniu dziennikarskich standardów. Ogromną wartością jest również budowanie postawy dialogu, zaufania, otwartości na odmienne poglądy. Potrzeba nam w Polsce debaty, która wydobywałaby to, co nas różni, jak i to, co nas łączy, a jednocześnie odbywałaby się z poszanowaniem rozmówcy. Nie są to jedynie postulaty moralne czy estetyczne – są to wyzwania, od których zależy jakość polskiej demokracji i nasz kapitał społeczny.

 

Chciałbym wyrazić wielkie uznanie wszystkim, którzy zabiegają o takie właśnie oblicze polskich mediów. W dzisiejszych realiach, przy wyraźnych podziałach politycznych i środowiskowych, nie jest to zadanie łatwe – ale każde działanie, które świadczy o dobrej woli i profesjonalizmie, ma duże znaczenie. Tworzy pozytywne wzory, rozbija mentalne bariery. Pragnę podziękować inicjatorom Nagrody Dziennikarskiej Artykułu 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za propagowanie wolności wypowiedzi i promowanie wysokich standardów dziennikarskich. Składam serdeczne gratulacje laureatom tego cennego wyróżnienia. Życzę wszystkim Państwu, aby ogromnie ważna misja społeczna, jaką jest praca dziennikarza, przynosiła Państwu dumę, satysfakcję i poczucie spełnienia. Życzę, by dzięki wolnym mediom nasza wolna Polska mogła być coraz lepsza.

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.