przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 25 maja 2013

Uroczystość nadania imienia R.Kaczorowskiego placowi w Kobylanach

Pan

Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol


Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi, Radzie Gminy Terespol oraz jej mieszkańcom za niezwykle miłe zaproszenie na uroczystość nadania imienia Ryszarda Kaczorowskiego placowi przed otwieraną nową siedzibą Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach. Niestety, nie będę mógł w niej osobiście uczestniczyć, pragnę jednak zapewnić, iż wysiłki, podejmowane zarówno dla uczczenia pamięci ostatniego prezydenta na uchodźstwie, jak też na rzecz rozwoju Państwa małej ojczyzny, budzą mój głęboki szacunek i uznanie.


Wiadomości o Państwa dokonaniach przyjmuję z ogromną satysfakcją, ale też ze szczególnym wzruszeniem ze względu na pamięć o związkach mojej rodziny z regionem nadbużańskim. Wspomniał Pan Wójt nazwy miejsc mi bliskich – Krzyczewa i Nepli – do których można by dodać jeszcze Omszanę i Romanów. Wszystkie one przywołują na myśl wiele wspomnień i historii, sięgających w wiek XIX i jeszcze dalej, do czasów, gdy ziemie te stanowiły zachodnie rubieże województwa brześciańskiego i zarazem Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

Dzisiaj to ziemia terespolska współtworzy wschodnie kresy naszego kraju. Cieszy mnie, że jej społeczność nadal harmonijnie łączy dążenie do nowoczesności z wiernością własnej tradycji. Wymownym tego symbolem jest architektura nowego budynku władz samorządowych, nawiązująca do ratuszy staropolskich. Mam nadzieję, że przedsięwzięcie to stanie się impulsem do kolejnych pozytywnych zmian urbanistycznych i dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

Wybór śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na patrona nowo powstającego centrum gminy przypomina o naszej skomplikowanej XX-wiecznej historii.

 

Nade wszystko zaś jest to piękne świadectwo przywiązania do wartości, które w latach zmagań o niepodległe i suwerenne państwo były niezawodnymi drogowskazami w codziennych działaniach Polaków. I takimi pozostają one także dzisiaj, w dobie wolności i demokracji, dla każdego z nas, których sercu bliskie są losy Ojczyzny – i tej małej, lokalnej, i tej wielkiej: III Rzeczypospolitej.

 

Winszując zrealizowania tak wartościowej inicjatywy, na ręce Pana Wójta kieruję życzenia dla wszystkich mieszkańców gminy Terespol. Niech praca zawodowa i społeczna będzie dla Państwa źródłem satysfakcji, niech owocuje kolejnymi sukcesami i dobrze służy całej polskiej wspólnocie narodowej i obywatelskiej.

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.