Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 25 sierpnia 2013

List prezydenta na Dożynkach w Mielcu

Organizatorzy i Uczestnicy

Dożynek Województwa Podkarpackiego,
Dożynek Diecezji Tarnowskiej
oraz Mieleckich Rozmaitości Folkowych
w Mielcu
  
Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych!
Drodzy Rolnicy!
Szanowni Państwo!
 
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do wspólnego świętowania Dożynek Województwa Podkarpackiego, kiedy mieszkańcy Podkarpacia składają Bogu i ludziom uroczyste dziękczynienie za plony pól, sadów i ogrodów. Dożynki pozostają bowiem ważnym elementem polskiej tożsamości i tradycji. To święto ludzi, których zgodna praca przynosi wymierne rezultaty – ważne nie tylko dla nich, ale też dla całej wspólnoty obywatelskiej. Dziękuję podkarpackim rolnikom za ich gospodarność, umiejętności i zaangażowanie, a także za wytrwałość w obliczu kaprysów pogody.
 
Te trudne doświadczenia po raz kolejny potwierdzają, że transformacja rolnictwa musi się wiązać ze stałą modernizacją. Dlatego z uznaniem witam fakt, iż podkarpaccy rolnicy umiejętnie i odpowiedzialnie korzystają z cywilizacyjnej szansy, jaką są fundusze pomocowe agend Unii Europejskiej oraz wyspecjalizowanych instytucji państwowych. Gratulując laureatom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, wyrażam szacunek wszystkim rolnikom Podkarpackiego, którzy nie szczędzą sił i środków, aby podnosić w swoich gospodarstwach standardy jakości i wydajności produkcji. Z satysfakcją obserwuję też wysiłki podkarpackich samorządowców oraz organizacji rolniczych. Dzięki Państwu potencjał terenów wiejskich Polski południowo-wschodniej jest wykorzystywany coraz pełniej. Nowe inwestycje infrastrukturalne, inicjatywy związane z okołorolniczą działalnością gospodarczą oraz rozwój turystyki są cennym uzupełnieniem, a zarazem wsparciem rolnictwa jako jednej z najważniejszych dziedzin gospodarki województwa podkarpackiego. Ufam, że Państwa region nadal będzie przykładem mądrego, owocnego łączenia tradycji i nowoczesności. Jestem przekonany, że wierność swojemu dziedzictwu, przywiązanie do ojczystej ziemi oraz tradycyjne, proekologiczne formy produkcji rolno-spożywczej mogą i powinny iść w parze ze śmiałymi strategiami rozwojowymi na miarę XXI wieku. To wielka szansa na podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich, a jednocześnie zagadnienia, które mają wpływ na życie nas wszystkich.
 
Z okazji rolniczego święta życzę Państwu i Państwa rodzinom wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pozytywnych przemian na polskiej wsi. Szczęść Boże!
 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu