Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 28 września 2013

List na Święcie Plonów w Pikieliszkach na Litwie

 Uczestnicy i Organizatorzy

XVIII Święta Plonów
Rejonu Wileńskiego
w Pikieliszkach na Litwie
 
 
Szanowna Pani Mer!
Drodzy Rodacy!
 
Święto Plonów obchodzone w Pikieliszkach ma niezwykłą wymowę. W tym historycznym miejscu zapach i smak dożynkowego chleba wywołuje szczególne wzruszenie. Pamiętamy przecież czasy, gdy nie można było tu oficjalnie świętować tradycyjnych dożynek, dziękować Opatrzności za plony i cieszyć się nimi w gronie polskiej wspólnoty. W wolnej, niepodległej Litwie to święto na powrót należy do najważniejszych wydarzeń, łączących polską społeczność rejonu wileńskiego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków na Wileńszczyźnie. Dziękuję Państwu za przywiązanie do polskości, za miłość do rodzinnej ziemi, za wytrwałą pracę na ojcowiźnie.
 
Pikieliszki są blisko związane z postacią Józefa Piłsudskiego. Człowieka niezłomnej woli i energii, który stwierdził: Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych. Takim przekonaniem polska społeczność Wileńszczyzny kieruje się od pokoleń. Nie tylko ciężko pracując i skrzętnie gospodarując na ojczystej roli. Także pielęgnując poczucie narodowej tożsamości, polski język i obyczaj, wielowiekową tradycję i kulturę.
 
Na wiele sposobów pokazują Państwo, że Polacy na Wileńszczyźnie potrafią działać razem. Dzisiejsze uroczystości dożynkowe obrazują Wasz wspaniały dorobek. Niesiecie plon nie tylko w postaci chleba i owoców natury, ale także znacznie bogatszy plon Waszej kreatywności, ambicji, narodowej dumy. Od lat z satysfakcją obserwuję, jak polska społeczność wnosi ważny wkład w życie Litwy i swoją aktywnością przyczynia się do rozwoju polsko-litewskiej współpracy.
 
Składam Państwu wyrazy wielkiego szacunku i uznania. Przekazuję serdeczne uczucia Rodaków, którzy dumni są z Waszych sukcesów i podzielają Wasze dążenia. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, kolejnych bogatych plonów na różnego rodzaju niwach. Niech w ten dożynkowy czas będzie w Waszych sercach radość, zadowolenie i nadzieja. Życzę udanej zabawy i wypoczynku. Szczęść Boże!
 
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Poleć znajomemu