przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 15 listopada 2013

List prezydenta na II Polsko-Rosyjskiego Forum Środków Masowego Przekazu

Organizatorzy i Uczestnicy
II Polsko-Rosyjskiego
Forum Środków Masowego Przekazu
w Królewcu
 
 
 
Serdecznie pozdrawiam uczestników II Polsko-Rosyjskiego Forum Środków Masowego Przekazu, które tym razem odbywa się na ziemi rosyjskiej. Bardzo się cieszę, że zapoczątkowana dwa lata temu we Wrocławiu idea spotkań przedstawicieli polskich i rosyjskich mediów staje się tradycją i stałym elementem nowej architektury dialogu między naszymi społeczeństwami.


W radością witam dziennikarzy obu krajów oraz zaproszonych do udziału w publicznych dyskusjach polityków, członków Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, publicystów i ekspertów. Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym spotkaniu, organizowanym przez polsko-rosyjskie centra dialogu i porozumienia, utworzone i działające w Warszawie i Moskwie. Celem tych ośrodków jest ułatwianie dialogu i zbliżenie między społeczeństwami obu naszych państw.

 

Jesteśmy dziś świadkami głębokich przemian w sposobie funkcjonowania środków masowego przekazu. Pojawiły się nowe możliwości techniczne, obieg informacji staje się coraz szybszy, bardziej intensywny i w coraz większym stopniu interaktywny. Ale w swej istocie funkcja mediów się nie zmienia. To dziennikarze i publicyści dostarczają nam wiadomości o otaczającym nas świecie. Ponoszą też największą odpowiedzialność za sposób, w jaki ten świat postrzegają nasze społeczeństwa. Właśnie słowo „odpowiedzialność” ma w tym kontekście znaczenie szczególne. Cieszymy się z czynnego korzystania przez miliony obywateli naszych państw z prawa do wolności słowa i swobodnego dostępu do informacji oraz z pluralizmu wyrażanych opinii. Wspieramy wolność słowa i wypowiedzi tam, gdzie jest ona ograniczana. Uznajemy prawo do anonimowości uczestników współczesnej debaty publicznej prowadzonej w nowych mediach, za pośrednictwem internetu. Tym większego znaczenia nabierają różnice między niezawodowymi medialnymi aktywistami a profesjonalnymi dziennikarzami, którzy znają potęgę słowa i powinni stać na straży wartości, która wszędzie na świecie ma dla środków masowego przekazu znaczenie najważniejsze, czyli wiarygodności. To właśnie z wiarygodnością nierozerwalnie jest związana odpowiedzialność za słowo.

 

Juliusz Mieroszewski – znakomity publicysta i jeden z najwybitniejszych polskich myślicieli politycznych XX wieku, przy tym gorący zwolennik przezwyciężania wrogości i uprzedzeń między Polską i Rosją zwracał uwagę, że „słowo jest głównym instrumentem
działania politycznego ponieważ w ostatecznym rozrachunku zwyciężyć nie oznacza podbić, lecz zjednać. (…) Do prawdziwej współpracy można tylko kogoś zjednać, lecz nie przymusić”. Chciałbym wszystkich uczestników II Polsko-Rosyjskiego Forum Środków Masowego Przekazu zaprosić do rozmowy w takim właśnie duchu. Próbujmy wzajemnie się zjednywać do współpracy w kształtowaniu lepszej jakości stosunków polsko-rosyjskich dziś i w przyszłości. Budujmy wspólnie, politycy i dziennikarze, sojusz na rzecz wiarygodnego i odpowiedzialnego informowania naszych społeczeństw o Polsce i Rosji. Mam nadzieję, że rozpoczynające się dzisiaj Forum Środków Masowego Przekazu stworzy po temu dobrą okazję.

 

Dziękuję organizatorom Forum – obu centrom dialogu i porozumienia w Rosji i Polsce.
Dziękuję za ich inicjatywę i codzienny, konsekwentny trud w budowie lepszej komunikacji między naszymi społeczeństwami.

 

Życzę uczestnikom owocnych obrad w spokojnej, rzeczowej atmosferze – takiej,
która będzie sprzyjać dialogowi i lepszemu zrozumieniu się Polaków i Rosjan.

 

 

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.