przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 15 stycznia 2014

Życzenia z okazji 100. urodzin gen. Bałuka

Pan
Generał Stefan Klemens Bałuk

 

Szanowny Panie Generale!


Z okazji 100. urodzin składam Panu Generałowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. W dniu tak wyjątkowego jubileuszu pragnę wyrazić głęboki szacunek dla Pana całej długiej drogi życiowej, Pańskiej niezłomnej wierności wyznawanym ideałom.

 

W niezwykły sposób w Pańskich losach zapisane zostały ważne wątki historii najnowszej naszego narodu. Jako przedwojenny elew Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu oraz student Szkoły Nauk Politycznych i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych i cichociemny, spadochroniarz i wywiadowca Armii Krajowej, jako powstaniec warszawski, uczestnik drugiej konspiracji i więzień komunizmu, wreszcie jako dokumentalista wysiłku zbrojnego podziemia, animator środowisk kombatanckich i popularyzator wiedzy o dziejach najnowszych Polski - we wszystkich tych rolach, jakie przyszło Panu w życiu odgrywać, zawsze pozostawał Pan człowiekiem sumienia. Osobą, dla której niezmiennym drogowskazem były miłość Ojczyzny i dążenie, by swoją pracą ocalać prawdę, umacniać narodową tożsamość i siłę kraju.

 

Boleśnie przeżywał Pan, jak kwestionowano prawo Rzeczypospolitej do istnienia na mapie Europy, jak Polakom odmawiano prawa do wolności. To, że dzisiaj możemy cieszyć się własnym, suwerennym i demokratycznym państwem, stanowi w niemałej mierze Pańską osobistą zasługę. Wdzięczni za to wszystko nadal potrzebujemy osobistego świadectwa, rzetelności, doświadczenia i mądrej rady osób takich jak Pan Generał. Wartości te budują naszą wspólnotę i wspaniale wychowują następne pokolenia. Pragnę także podziękować Panu Generałowi za pracę Kanclerza Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Poczytuję sobie za zaszczyt, że od lat znam Pana osobiście.

 

Nie sposób ani wyliczyć, ani przecenić zasług Pana Generała dla Ojczyzny. I za to wszystko, co uczynił Pan i nadal czyni dla narodu i kraju, jako prezydent wolnej Polski i zwierzchnik Sił Zbrojnych, w imieniu rodaków, z serdeczną wdzięcznością dziękuję dzisiaj Panu Generałowi. Życzę Panu zdrowia, wielu sił ducha i ciała do dalszego pełnienia zaszczytnej misji pielęgnowania historycznej pamięci, która stanowi fundament pomyślnej przyszłości dla Polski i Polaków.

 

Pozdrawiam z całego serca!

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.