Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 27 stycznia 2014

List z okazji 95-lecia powstania inspekcji pracy

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
95-lecia powstania inspekcji pracy
w Rzeczypospolitej Polskiej
Zamek Królewski w Warszawie


Poszanowanie ludzkich praw, także tych pracowniczych, wpisane w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i przez nią gwarantowane, jest jednym z fundamentów państwa demokratycznego.

 

Nie można gospodarki wolnorynkowej zbudować bez pracowników i niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie rynku pracy bez ochrony i zachowania podstawowych standardów pracy.

 

Z okazji obchodów 95-lecia powstania inspekcji pracy w Rzeczypospolitej przekazuję wyrazy uznania i szacunku wszystkim, którzy codziennie podejmują wysiłki na rzecz zapewnienia prawidłowych warunków pracy w naszym kraju. Dziękuję za działania edukacyjne i za skuteczne, gdy zachodzi taka konieczność, interwencje. Zdaję sobie sprawę, jak trudne bywają wypełniane przez Państwa obowiązki. Wiem też jednak, że są one bardzo potrzebne i że doceniają je polscy pracownicy. Państwa pracę oceniam wysoko i uważam ją za niezbędną dla dobra i bezpieczeństwa pracujących Polaków.

 

Dzieje państwowych organów inspekcji pracy są nierozłącznie splecione z historią naszych zmagań o wolność. Została ona powołana przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już w pierwszych tygodniach odrodzonej Drugiej Rzeczypospolitej. Nowy, trwający po dziś dzień rozdział w jej historii otworzył przełom demokratyczny 1989 roku. Odzyskanie swobód obywatelskich wywarło bowiem głęboki wpływ również na stosunki pracy.

 

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stawia nowe wyzwania zarówno przed ustawodawcą, jak i przed instytucjami, których zadaniem jest ochrona prawa. Nowelizacje Kodeksu Pracy dostosowują polskie regulacje do wymogów Unii Europejskiej i ogólnoświatowych trendów w życiu społecznym, nade wszystko zaś – do zmian, jakie dokonują się w tej sferze w Polsce. Zapewnienie warunków bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstwom oraz możliwości realizacji zawodowej wszystkim grupom obywateli, zapobieganie łamaniu zasad równego traktowania, dbałość o szacunek dla godności ludzkiej, prywatności i praw rodziny – te coraz powszechniej uświadamiane społeczne i indywidualne potrzeby wyznaczają zadania stojące obecnie przed Państwową Inspekcją Pracy.

 

Niezmienna i stała pozostaje jednak Państwa misja – ochrona świata pracy i praw pracowniczych. W roku 25-lecia wolności warto pamiętać, że wartości te legły u podstaw idei Solidarności. Cieszymy się suwerennym i nowoczesnym państwem dzięki zwycięstwu pokojowej rewolucji tego wielkiego ruchu, który podjął walkę o autentyczne respektowanie praw ludzi pracy.

Z tego dorobku czerpiemy nadal inspirację do mądrego zagospodarowywania przestrzeni polskiej wolności. Państwowa Inspekcja Pracy pozostaje także jego spadkobiercą i kontynuatorem.
 

Życzę Państwu poczucia satysfakcji z pomocy niesionej naszym rodakom i wielu osiągnięć w tym ważnym dziele.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

  Zobacz także: Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy odznaczeni

Poleć znajomemu