Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 15 marca 2014

List prezydenta na konferencji „Ćwierćwiecze wolności – wieś środkowoeuropejska po upadku komunizmu”

Uczestnicy i Organizatorzy konferencji

„Ćwierćwiecze wolności – wieś środkowoeuropejska

po upadku komunizmu”

Jasionka k. Rzeszowa

 
Szanowni Państwo!
 

Z satysfakcją przyjąłem wiadomość o tegorocznym programie Państwa spotkania. Konferencje w podrzeszowskiej Jasionce zawsze były ważnym forum dyskusji o wyzwaniach polskiej wsi i rolnictwa. Bieżące wydarzenia pokazują, jak dalece potrzebna jest pogłębiona refleksja nad nowoczesną, solidarną polityką rolną w jednoczącej się Europie.

 

Jasionka to dobre miejsce na taką debatę. Na ziemi, gdzie w walce z komunizmem organizowano strajki chłopskie, gdzie podpisano Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie, będą Państwo omawiać szanse i zagrożenia, które dzisiaj są udziałem polskiej wsi. To ważne, że patronuje tym rozważaniom postać Józefa Ślisza – współorganizatora chłopskich protestów i współzałożyciela „Solidarności” Rolników Indywidualnych, wybitnego polityka wolnej Polski.

 

Obchodzimy w tym roku ćwierćwiecze polskiej wolności. Mieszkańcy wsi są istotnym uczestnikiem przemian dokonujących się w naszym kraju. Pragnę podkreślić, jak wysoko cenię przedsiębiorczość polskich rolników, ich umiejętność wykorzystania najnowszych technologii, stawianie na nowoczesność i profesjonalizację działań. Ten wielki potencjał gospodarności i inwencji przemienił polską wieś, modernizując ją, rozwijając infrastrukturę i podnosząc konkurencyjność.

 

Wielkim umocnieniem dla tych pozytywnych zmian było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, które przecież jeszcze przed dekadą przyjmowano ze sporymi obawami. Dzisiaj mieszkańcy wsi docenili tę szansę i potrafią czerpać pożytki z udziału w europejskiej wspólnocie.


Polskie rolnictwo, wydajne i konkurencyjne, sprostało wyzwaniom unijnego rynku.
Przekonują o tym liczby – w ubiegłym roku sprzedaż produktów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła poziom prawie 20 miliardów euro i była cztery razy większa niż w roku wstąpienia Polski do UE. To pokazuje, że wieś i rolnictwo zajmują ważne miejsce w naszej gospodarce.

 

Warto jednak stawiać pytania o przyszłość. Ciesząc się z rozwoju polskiego rolnictwa, jaki dokonał się na przestrzeni 25 lat wolności, pozostajemy świadomi kolejnych wyzwań. Musimy dążyć do zlikwidowania ciągle istniejących dysproporcji w rozwoju między miastem a wsią, między zachodnimi a środkowoeuropejskimi krajami UE, tworzyć nowe miejsca pracy i warunki do dobrej edukacji. Słusznie akcentują Państwo znaczenie solidarności. Jak fundamentalna jest to zasada, decydująca o sile i spoistości wspólnoty europejskiej, pokazują dzisiaj dramatyczne wydarzenia za naszą wschodnią granicą.

 

Jednak nie tylko w chwilach historycznych, ale również na co dzień solidarność odgrywa ogromną rolę. Widać to na przykładzie Wspólnej Polityki Rolnej, w której Polska uczestniczy już od dziesięciu lat. Powinna ona pozostawać jednym z filarów europejskiej współpracy, gwarantując Unii bezpieczeństwo żywnościowe, a rolnikom rentowność produkcji i godziwe warunki utrzymania. Wyrażam przekonanie, że fundusze, które nasz kraj otrzyma w latach 2014-2020 z przeznaczeniem na polską wieś zdecydowanie wzmocnią konkurencyjność całej branży żywnościowej. Ważne jest także, aby szczegółowe rozwiązania w tej dziedzinie sprzyjały wyrównywaniu szans i zachęcały polskich rolników do przedsiębiorczości.

 

Na Państwa ręce składam wszystkim rolnikom i przedsiębiorcom rolnym życzenia powodzenia i sukcesów. Życzę Państwu dobrych obrad i inspirującej wymiany myśli.

 

Poleć znajomemu