przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 30 maja 2014

List prezydenta na VIII Kongresie OPZZ

Uczestnicy i Organizatorzy

VIII Kongresu
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych
 
Szanowny Panie Przewodniczący!
Szanowni Państwo!
 
Rozpoczęte 25 lat temu zmiany ustrojowe stworzyły warunki do odnowy ruchu związkowego. Podczas świętowania ćwierćwiecza wolności często przypominamy i podkreślmy, że wielki ruch społeczny, który pozwolił odzyskać Polsce suwerenność powstał dla obrony godności ludzkiej pracy. Ruch związkowy pozostaje ważnym uczestnikiem życia publicznego. Wolność zrzeszania się w związki zawodowe, ich niezależność oraz dialog społeczny zostały zagwarantowane w Konstytucji i odpowiednich ustawach. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, obchodzące właśnie trzydziestą rocznicę utworzenia, szybko odnalazło się w nowych warunkach, współtworząc wraz z Solidarnością i innymi związkami niezależną reprezentację interesów pracowniczych. Dzisiejsze spotkanie jest dobrą okazją do debaty o istotnych dla nas wszystkich zadaniach.
 
W warunkach wolnego rynku istnieje naturalne napięcie między interesami pracodawcy a pracownika. Przywiązuję ogromną wagę do poszukiwania w tym zakresie budującego kompromisu. Nie jest przypadkiem, że dzisiaj sukces odnoszą ci, którzy umieją ze sobą współpracować. Sukces odnoszą przecież te przedsiębiorstwa, gdzie pracodawcy traktują pracownika jako partnera przy rozwiązywaniu wspólnych problemów, a pracownicy potrafią zrozumieć potrzeby przedsiębiorstwa. Zdaję sobie sprawę, że zbyt często jesteśmy dalecy od realizacji takiego modelu. Z tym większą satysfakcją obserwuję, że zarówno związki skupione w OPZZ, jak i inne organizacje związkowe coraz lepiej czują się w takiej roli.
 
Wiem, że w dobie globalizacji i postępu technologicznego związkom zawodowym coraz trudniej funkcjonować, w warunkach wolnej gry sił. Tymczasem pozostają one ważną instytucją, broniącą godności pracownika i strzegącą jego praw. Konsekwentnie podkreślam ich ważną rolę, zwłaszcza w dialogu trójstronnym. W warunkach wolnego rynku pozostają jedną z istotnych form organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
 
Mamy pełne prawo do dumy z osiągnięć ostatniego ćwierćwiecza. Dochód narodowy rósł w tym okresie szybciej niż w większości krajów europejskich, podniosły się jakość i długość życia. Lecz ten sukces nie może nam przesłaniać problemów. Dla młodych ludzi nie są istotne historyczne porównania z realiami lat 80-tych – dla nich istotnym problemem jest bezrobocie. Martwić muszą obszary niedostatku, zbyt częste naruszanie praw pracowniczych i brak dbałości o warunki pracy.
 
Wiem, że z różnych powodów dialog społeczny na szczeblu krajowym uległ zahamowaniu. Trwają prace nad zmianą jego formuły. Z uwagą obserwuję ich przebieg i bardzo liczę, że zakończą się one wypracowaniem właściwych rozwiązań.
 
Jestem przekonany, że troska o wspólne dobro, mądry patriotyzm, wzajemne zaufanie, służą budowie atmosfery współpracy, tworzenia warunków dla godnej pracy, dla dobrego życia i przyjaznego państwa. Ruch związkowy ma w sobie potencjał, aby wnosić cenny wkład w społeczne i gospodarcze przemiany, w modernizację Polski. Gratulując jubileuszu, życzę, aby obrady Kongresu OPZZ przyniosły dobre rozwiązania, ku pożytkowi związkowców, wszystkich uczestników gospodarki i całej Polski.
 
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.