Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 18 czerwca 2014

Apel o wsparcie dla samorządów w realizacji Kart Dużej Rodziny

Szanowni Państwo!

 

W Polsce bardzo wyraźnie – silniej niż w innych krajach Europy – pogłębiają się problemy demograficzne. Polskie społeczeństwo się starzeje, a negatywne skutki tego procesu odczuwać będziemy coraz silniej zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym. Polaków będzie coraz mniej i mniej będzie też osób w wieku aktywności zawodowej. Jedynym z rozwiązań pozwalających wyhamować negatywne trendy demograficzne jest wspieranie Polaków w ich decyzjach rodzicielskich. Szczególną troską otoczyć należy rodziny, które podjęły trud wychowania większej liczby dzieci. Trzeba docenić ich wysiłek, zmieniać stereotypowy, niekorzystny wizerunek, pomóc w ponoszeniu kosztów wielodzietności, dać szanse na równy start dzieciom z tych rodzin. Zobacz także: Przedsiębiorcy ważnym partnerem przy Kartach Dużych Rodzin

 

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych to jeden z priorytetów przyjętych w Programie Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny”. W priorytet ten doskonale wpisują się samorządy terytorialne, które z własnej inicjatywy i w oparciu o własne zasoby wprowadzają na swoim terenie Karty Dużej Rodziny – programy dające rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia do korzystania z samorządowych instytucji (obiektów sportowych, domów kultury, obiektów rekreacyjnych).

 

Przykład jednych samorządów zachęca kolejne: aktualnie mamy już ponad 220 Kart Dużej Rodziny, uchwalonych przez samorządy gmin, powiatów i województw. Dopełnieniem tych oddolnych działań jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która wzbogaca oferty samorządów o preferencyjne warunki korzystania przez rodziny wielodzietne z oferty partnerów rządowych.

 

Na każdym poziomie samorządu realna wartość wsparcia dla rodzin wielodzietnych wiąże się w bardzo dużym stopniu z ofertą partnerów programów – firm prywatnych. O prawdziwym bogactwie oferty, o jej atrakcyjności decydują przede wszystkim ulgi, bonifikaty, rabaty czy inne preferencje zaoferowane przez instytucje biznesowe. Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich przedsiębiorców do zaangażowania się w realizację zarówno lokalnych Kart Dużej Rodziny, jak i Karty Ogólnopolskiej. Nie jest istotne, czy firma jest jednoosobowa, czy zatrudnia setki lub tysiące pracowników. Ważne jest zrozumienie idei i chęć udzielenia jej wsparcia. W tym przedsięwzięciu wszyscy są wygrani.

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Poleć znajomemu