Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 9 sierpnia 2014

List prezydenta na 130-leciu OSP w Skołyszynie

Organizatorzy i Uczestnicy
Obchodów 130-lecia działalności

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skołyszynie
  
Druhowie Strażacy!
Panie Wójcie!
Szanowni Państwo!
 
Kiedy Państwa pradziadowie 130 lat temu postanowili powołać do istnienia Ochotniczą Straż Pożarną, wiedzieli tak samo, jak my dziś, że tylko wspólnym wysiłkiem, wspólną inicjatywą mogą uczynić nasze życie lepszym i bezpieczniejszym. Wywiązali się z tego zadania znakomicie, pozostawiając najgodniejszych spadkobierców – dzisiejszą OSP w Skołyszynie. Niewiele jest przykładów równie odpowiedzialnego powołania niż bycie strażakiem. Niewiele jest instytucji, które w tym samym stopniu, co straż pożarna, odpowiadają za ludzkie życie i zdrowie, za nasz dobytek a także poczucie ładu i spokoju.
 
W tym roku obchodzimy 25-lecie naszej wolności – Polski wolnej w Unii Europejskiej, Polski bezpiecznej w NATO. Zwycięstwo solidarności i demokracji oraz wielkie przemiany ustrojowe pozwalają nam dziś na pozostawienie trwałego świadectwa naszego patriotyzmu, odpowiedzialności za społeczeństwo i przywiązania do ziemi rodzinnej. I takim właśnie świadectwem jest działalność strażaków ze Skołyszyna – ich odwaga i poświęcenie. Serdecznie za to dziękuję.
 
Z radością i satysfakcją przyjąłem także fakt włączenia się skołyszyńskiej OSP w akcję sadzenia Dębów Wolności. To piękne pomniki, bo pomniki żywe. Dlatego właśnie nasi przodkowie, najpierw marząc o niepodległości, a potem radując się z jej odzyskania w 1918 roku, w miastach, miasteczkach i wioskach sadzili dęby – jako znak narodowej pamięci i nadziei. Nawiązujemy w tym roku do tej pięknej tradycji i tak jak oni sadzimy Dęby Wolności. Chcemy życzyć Rzeczypospolitej, żeby wzrastała i nabierała mocy, tak jak te wspaniałe drzewa. By rozwijała się i sięgała wysoko, budząc szacunek i podziw. I wreszcie, by jej rozwój wsparty był na silnych, głęboko sięgających korzeniach tradycji i tożsamości. Niech więc ten zasadzony dzisiaj dąb pozostanie świadkiem trwałości i mocnego zakorzenienia tak Państwa lokalnej społeczności, jak i całej wielkiej wspólnoty Polaków.
 
Gratulując pięknego jubileuszu, życzę wszystkim strażakom i mieszkańcom tej ziemi – osobistego szczęścia i pomyślności.
 
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Poleć znajomemu