przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Niedziela, 31 sierpnia 2014

List Prezydenta RP z okazji dożynek w Dukli

Organizatorzy i Uczestnicy

XXXI Dożynek Archidiecezjalnych

i XIV Dożynek Województwa Podkarpackiego

w Dukli

 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!

Szanowny Panie Marszałku!

Drodzy Gospodarze Podkarpaccy!

 

Podkarpaccy gospodarze dziękują dzisiaj Opatrzności za żniwa i dobre plony. My wszyscy dziękujemy rolnikom za ich codzienny trud i całoroczną ciężką pracę, która przynosi Polakom plony ziemi.


Ten wyjątkowy czas radości i świętowania łączy nas wszystkich wokół najbardziej podstawowych wartości. Tworzy dobrą okazję do podsumowań i wniosków, do przyjrzenia się plonom całego 25-lecia wolności i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

Z tej perspektywy dostrzegamy, jak wielkim darem była wolność, także gospodarcza, znakomicie spożytkowana przez rolników. Jestem zbudowany, jak w zderzeniu z regułami wolnego rynku polscy rolnicy dowiedli, że umieją doskonale sobie radzić.

 

Pracowitość i zaradność okazały się kluczem do sukcesu. Tu, w Dukli, trzeba też wspomnieć ogólnopolski strajk w 1981 roku, który rozpoczął się właśnie na Podkarpaciu. Jego efektem były porozumienia ustrzycko-rzeszowskie – jak mówiono, „Konstytucja Polskiej Wsi”. Wówczas też padły pamiętne słowa: „Chłopi, Polska nasza!”.


Późniejsza legalizacja NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych była początkiem walki o równouprawnienie socjalne i własnościowe oraz swobody obywatelskie i religijne polskich chłopów. Pełna realizacja tych postulatów stała się możliwa dopiero w wyniku przełomu politycznego 1989 roku.

 

Istotną cezurą stało się przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. I tutaj rolnicy w pełni wykorzystali wielką szansę, którą dały dodatkowe środki z funduszy unijnych oraz możliwość wejścia na rynki innych państw członkowskich. Z uznaniem dostrzegamy, że wzrasta liczba gospodarstw nowoczesnych, wykorzystujących innowacyjne technologie. Polski rolnik jest dzisiaj przedsiębiorcą wiejskim, łączącym różne rodzaje działalności, modernizującym swoje gospodarstwo i korzystającym
z najnowszych instrumentów bankowych dla finansowania kolejnych przedsięwzięć. Efektem tych starań jest wzrost wydajności zarówno upraw, jak i produkcji zwierzęcej. Znacznie zwiększyły się również dochody z rolnictwa, a co za tym idzie – poziom życia na wsi.

 

Wszystkim tym zmianom towarzyszy rosnący prestiż, jakim cieszy się zawód rolnika w społeczeństwie. Polscy rolnicy słusznie mogą być z siebie dumni, tak jak i Polska jest z nich dumna. Ich dobrym partnerem i sprzymierzeńcem okazał się samorząd. Warto o tym pamiętać na rok przed obchodami 25. rocznicy reaktywowania samorządności na szczeblu lokalnym.

 

Ciesząc się sukcesami, musimy już teraz zastanawiać się nad tym, jakie wyzwania staną przed polską wsią. Potrzebne są z pewnością nowe impulsy prorozwojowe, które realnie zwiększą szanse funkcjonowania polskiego rolnictwa na rynkach działających na zasadach konkurencyjności. Jednocześnie zaś to niezbywalne dobro narodowe, jakim są grunty rolne – zwłaszcza należące do trzech najlepszych klas, stanowiących 25 procent powierzchni ziemi ornej w Polsce – musi podlegać skutecznej ochronie.

 

Dziękuję Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, Księdzu Prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi i Ojcu Micheaszowi Okońskiemu za udział w zorganizowaniu dzisiejszego święta, duszpasterską pracę i wspieranie rolników Podkarpacia.

 

Władzom samorządowym życzę wielu sukcesów i wdzięczności obywateli za Państwa pracę. Wszystkim nam, Polakom, pragnę z serca życzyć, abyśmy umieli się nawzajem słuchać, uczyć się od siebie, razem pracować i wspólnie budować pomyślne jutro naszej Ojczyzny. Szczęść Boże!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.