Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 13 września 2014

List prezydenta z okazji 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystych obchodów

200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego

w Wierzenicy
 
 

Szanowna Pani Burmistrz!

Szanowni Państwo!

 

Przyszłość zależy od przeszłości jak wniosek od przesłanek. Tymi słowami August Cieszkowski wyraził swoje filozoficzne przekonanie, że istnieje ścisły związek między tym, co było, jest i będzie.

 

Gorący patriota, uczestnik powstania listopadowego, myśliciel i działacz społeczny – na trwałe zapisał się w dziejach Wielkopolski. To przede wszystkim właśnie tutaj rozwijał swoje idee filozoficzne, postulując „upraktycznienie filozofii”, tak, aby mogła ona wywierać użyteczny wpływ na życia i stosunki społeczne. Myślimy dzisiaj o Auguście Cieszkowskim jako o człowieku, który pozostaje dla nas wzorem, jak łączyć rozmach intelektualnej wizji z pragmatycznym, realistycznym działaniem, z obywatelskim zaangażowaniem i publiczną służbą.

 

Do dzisiaj imponuje wszechstronność jego zainteresowań i dążeń. Z jednej strony filozof-erudyta, autor mesjanistycznych koncepcji rozwoju historii – z drugiej zaś polityk i społecznik, ekonomista, propagator nowoczesnych metod gospodarowania. Przyszło mu zabiegać o sprawy polskie w czasie „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”, kiedy to Wielkopolska walkę o zachowanie narodowego bytu toczyła na płaszczyźnie ekonomicznej i kulturowej, stawiając na oddolne budowanie silnego, scalonego społeczeństwa i pracę organiczną u podstaw. Wierząc w Polskę, dał się wówczas poznać jako wytrwały obrońca polskości i entuzjasta doskonalenia polskiego życia społecznego, a jednocześnie uczestnik europejskich wydarzeń, inspirujący swoimi ideami innych znakomitych myślicieli.

 

Te działania i dzieła Augusta Cieszkowskiego uświadamiają nam, że filozofia czynu, którą propagował, może nadawać sens naszej współczesności. To, co osiągnęliśmy zagospodarowując odzyskaną 25 lat temu wolność jest efektem nowoczesnego patriotyzmu Polaków. Pielęgnujących narodową tożsamość, a zarazem starających się, by Polska doskonaliła się cywilizacyjnie, by była konkurencyjna, by zajmowała coraz wyższą pozycję w świecie.

 

Dziękuję wszystkim, którzy rozwijają przesłanie Augusta Cieszkowskiego i pracują na rzecz dobra wspólnego. Tu, w Wierzenicy – gdzie wybrał swoje miejsce na ziemi i gdzie dzisiaj spoczywają jego prochy – wyrażamy mu naszą wdzięczność. Składam wyrazy uznania organizatorom dzisiejszej uroczystości, mieszkańcom Wierzenicy i całej lokalnej wspólnocie za starania, aby życiowe dzieło Augusta Cieszkowskiego zostało godnie upamiętnione. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę wielu kolejnych obywatelskich przedsięwzięć i inicjatyw, które budują nasz kapitał społeczny, wzmacniają poczucie wspólnoty i służą przyszłości Polski.

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Poleć znajomemu