Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 19 października 2014

List prezydenta na obchodach 30. rocznicy męczeństwa ks. Popiełuszki

Uczestnicy obchodów

30. rocznicy męczeństwa
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
w kościele parafialnym śś. Piotra i Pawła
w Suchowoli
 
 
Ekscelencjo Księże Biskupie!
Czcigodny Księże Proboszczu!
Szanowny Panie Burmistrzu!
Mieszkańcy parafii suchowolskiej!
Panie i Panowie!
 
W tych dniach wspominamy posługę i ofiarę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Myślą i modlitwą łączę się ze wszystkimi, którzy zgromadzili się w kościele parafialnym
śś. Piotra i Pawła w Suchowoli, aby uczcić 30. rocznicę męczeństwa księdza Jerzego. Żałuję, że nie mogę być dzisiaj razem z Państwem.
 
Zapewne wielu mieszkańców Okopów i Suchowoli pamięta księdza Jerzego z czasów, gdy był jeszcze młodym chłopcem. To tutaj stawiał pierwsze kroki na drodze powołania, pierwszy raz przyjmował sakramenty i jako ministrant służył do mszy ówczesnemu proboszczowi, ks. Nikodemowi Zarzeckiemu. Tu dorastał i tu uczył się prawdy i uczciwości, oddzielania dobra od zła. I stąd wyszedł, aby służyć rodakom, Kościołowi i Ojczyźnie.
 
Mogą być Państwo dumni, że to właśnie z tej ziemi, z Suchowoli, pochodził człowiek, który stał się jednym z najważniejszych autorytetów naszego narodu w XX wieku. To wśród Państwa społeczności uformowały się Jego wiara i charakter, spokój i silna wola.
 
I chociaż księdza Jerzego nie ma wśród nas, przesłanie Jego życia trwa w naszych sercach. Pamiętamy Jego kapłańską posługę, która odegrała ogromnie ważną rolę w pokojowych zmaganiach „Solidarności” o wolność Polski. Kiedy podczas stanu wojennego nasze nadzieje poddane zostały ciężkiej próbie, ksiądz Jerzy dodawał nam wszystkim otuchy. Uczył nieustannie, aby zło dobrem zwyciężać. Jego słowa jednoczyły Polaków. Dzięki Niemu byliśmy wtedy bardziej razem, złączeni solidarnością sumień i dążeń.
 
Dzisiaj, kiedy świętujemy 25-lecie suwerennego i demokratycznego państwa polskiego, musimy pamiętać o księdzu Jerzym. Bez Niego nasza droga do wolności byłaby znacznie dłuższa
i trudniejsza. Stało się to, o co ksiądz Jerzy modlił się podczas mszy świętych za Ojczyznę – możemy cieszyć się darem wolności. Niech dąb, który zasadzą Państwo w tutejszym parku przypomina odzyskanie naszej wolności i wszystkich, którzy się do tego przyczynili, szczególnie spośród parafian suchowolskich.
 
Z serca życzę Państwu wszelkiej pomyślności i wielu wspaniałych dokonań.
 
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Poleć znajomemu