Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 23 października 2014

List prezydenta na konferencji "Annual Business in Małopolska Meeting"

Uczestnicy i Organizatorzy

konferencji Annual Business in Małopolska Meeting

“Biznes nie zna granic”

w Krakowie
 
 
 
Ćwierćwiecze polskiej wolności przyniosło wiele dokonań. Szczególnie imponujące – także zdaniem zagranicznych obserwatorów – są nasze sukcesy gospodarcze. Polska gospodarka rośnie nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. W ciągu ćwierćwiecza polski PKB zwiększył się ponad dwukrotnie, a prognozy na najbliższe lata określają nasz wzrost na poziomie
przeszło 3 procent rocznie. Ważnym współtwórcą polskiego sukcesu jest aktywna Małopolska. Zobacz także: Doradca Krzysztof Król na konferencji Annual Business in Małopolska Meeting 2014
 

Składam wyrazy uznania małopolskim działaczom gospodarczym i wszystkim, którzy budują pozytywny klimat dla przedsiębiorczości. W Małopolsce łatwo przekonać się o sile najlepszych polskich tradycji, połączonych z modernizacyjnym zapałem. To region wysokich technologii, innowacji, gospodarki opartej na wiedzy. Rozwojowe impulsy płyną z Krakowa, jednego z największych ośrodków akademickich w Polsce. Inwestycją w przyszłość Małopolski są rosnące nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Cieszę się, że właśnie Kraków stał się miejscem spotkań, gromadzących środowiska gospodarcze, akademickie i samorządowe. Tegoroczna debata pod hasłem „Biznes nie zna granic” jest podwójnie inspirująca: z jednej strony podkreśla, że rozmach przedsiębiorczości zależyod ambicji i wyobraźni, z drugiej zaś – że granice państw nie powinny być przeszkodą dla wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej.

 

Przykładem wybiegającego w przyszłość biznesu bez granic jest sukces i potencjał Krakowskiego Parku Technologicznego. To ogromne innowacyjne przedsięwzięcie,to także 17 tysięcy miejsc pracy. Z uznaniem myślę o tym, że Park zbudował pozycję wyspecjalizowanej instytucji otoczenia biznesu, która obok bogatej oferty dla firm realizuje również projekty strategiczne dla województwa małopolskiego.

 

Tak właśnie należy pojmować wyzwania dotyczące sukcesu gospodarczego – wzrost gospodarczy jest bowiem procesem, a nie jednorazowym osiągnięciem. Jednym z przepisów na trwały sukces jest współpraca pomiędzy środowiskiem akademickim, biznesowym i administracyjnym, czego dobrym przykładem jest Małopolska. Dzięki temu powstał w tym regionie ekosystem nowoczesnej gospodarki. Ważną rolę w rozwoju przedsiębiorczości pełni samorząd terytorialny, który w przyszłym roku obchodzić będzie swe 25-lecie. To właśnie samorząd, znawca lokalnych spraw, powinien być najbliżej problemów przedsiębiorców. Cieszę się, że łączą się tutaj punkty widzenia i możliwości działania dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.


Serdecznie gratuluję wszystkim dzisiaj wyróżnionym Małopolskimi Nagrodami Gospodarczymi. Pokazują Państwo, jak być kreatywnym i umacniać kapitał społeczny. Życzę owocnych obrad, życzę sukcesów gospodarczych służących małopolskiej społeczności.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

Poleć znajomemu