przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 23 lutego 2015

List z okazji 96-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli

  |   Minister Dariusz Młotkiewicz na uroczystości z okazji 96-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli Minister Dariusz Młotkiewicz na uroczystości z okazji 96-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli Minister Dariusz Młotkiewicz na uroczystości z okazji 96-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli Minister Dariusz Młotkiewicz na uroczystości z okazji 96-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli Minister Dariusz Młotkiewicz na uroczystości z okazji 96-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli Minister Dariusz Młotkiewicz na uroczystości z okazji 96-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli Minister Dariusz Młotkiewicz na uroczystości z okazji 96-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli Minister Dariusz Młotkiewicz na uroczystości z okazji 96-lecia powołania Najwyższej Izby Kontroli

Uczestnicy
uroczystości z okazji 96-lecia powołania
Najwyższej Izby Kontroli
 

Szanowny Panie Prezesie!

Panie i Panowie Parlamentarzyści!

Szanowni Goście Zagraniczni!

Drodzy Państwo!

 

Najwyższa Izba Kontroli jest organem umocowanym w Konstytucji RP, cieszącym się szerokim zakresem niezależności i kompetencji. W ostatecznym rozrachunku współodpowiada ona za celowość, gospodarność i praworządność działań kontrolowanych przez nią podmiotów. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko to decyduje o prestiżu i społecznym zaufaniu Izby. Kolejna, 96. rocznica powołania tej szacownej instytucji to sposobność, aby raz jeszcze wyrazić uznanie i podziękowanie tworzącym ją ludziom – wszystkim byłym oraz obecnym pracownikom. Ich profesjonalizm i zaangażowanie kształtują bowiem etos lojalnej służby państwu. i obywatelom. Często podkreślam, że nowoczesna demokracja to nie tylko system polityczny, instytucje i procedury. Przede wszystkim jest to sposób myślenia o dobru wspólnym, pokoju społecznym, o optymalnym urządzeniu państwa, o sprawnym harmonizowaniu różnych, czasem rozbieżnych dążeń i interesów. W tej perspektywie misja Najwyższej Izby Kontroli nie zawęża się do piętnowania nieprawidłowości i nadużyć. To także działanie motywujące, to zachęcanie do stałego podnoszenia etycznych i merytorycznych standardów w sektorze publicznym. To postulaty napraw i udoskonaleń w złożonych i rozbudowanych mechanizmach współczesnego państwa i prawa.

 

Niezależność i mocna pozycja prawna najwyższej instytucji kontrolnej jest trwałym elementem tradycji demokratycznej – zakorzenionej w doświadczeniach przeszłości, ale wciąż żywej, rozwijającej się. Wspólna obecność w nurcie tej tradycji oraz jej tworzenie zacieśnia więzi między państwami i narodami. Dlatego z satysfakcją przyjąłem wiadomość o tym, iż w Warszawie goszczą wysocy przedstawiciele Narodowego Urzędu Kontroli Gruzji, Trybunału Obrachunkowego Republiki Mołdawii oraz Izby Obrachunkowej Ukrainy. Jestem przekonany, że podpisane dzisiaj porozumienie między tymi instytucjami oraz polską Najwyższą Izbą Kontroli przyczyni się do umocnienia partnerstwa i współpracy między naszymi krajami na gruncie wspólnych wartości – wartości, na których budowana jest siła Europy.

 

Z okazji pięknej rocznicy serdecznie gratuluję władzom i pracownikom Najwyższej Izby Kontroli.

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.