przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 25 marca 2015

List prezydenta podczas Światowego Kongresu Klastrów

Uczestnicy i Organizatorzy

Światowego Kongresu Klastrów
w Dąbrowie Górniczej
 
 
Kluczem do budowania konkurencyjnej gospodarki w wymiarze globalnym jest innowacyjność. W gronie krajów wysoko rozwiniętych nie jest możliwe konkurowanie tylko na podstawie takich atutów jak dostęp do surowców czy niskie koszty pracy. Polska gospodarka musi więc dokonać jakościowego skoku, skupiając uwagę na wyzwaniach innowacyjności. To również nasze wspólne europejskie wyzwanie. Innowacyjność nie sprowadza się jednak wyłącznie do wdrażania nowych technologii produkcyjnych. Innowacyjne są państwa, które dbają o spójność społeczną, o przestrzeń życia swoich obywateli, o efektywne systemy finasowania i wspierania nauki. Państwa, które potrafią budować płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, nauką i biznesem. Takie, które kształtują system zachęt do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych oraz do komercjalizacji własności intelektualnej. Tą płaszczyzną współpracy są klastry.
 
Cieszę się, że tym zagadnieniom poświęcona jest Państwa debata, że podczas niej zostaje zainicjowana współpraca, która buduje mosty pomiędzy polskimi a światowymi klastrami. Tworzona w ten sposób przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń pozwoli na łączenie potencjału klastrów dla usprawnienia lokalnej i globalnej gospodarki. Serdecznie witam w Polsce wybitnych ekspertów w dziedzinie klasteringu oraz przedstawicieli świata polityki i biznesu z wielu krajów. Mam nadzieję, że Cluster World Congress stanie się cyklicznym wydarzeniem, istotnym dla stymulowania rozwoju w Polsce i Europie.
 
Nasza gospodarka oparta jest na małych i średnich firmach. To one wytwarzają ponad 50% PKB i to w nich drzemie największy potencjał rozwoju. Ważne jest wspieranie małych i średnich firm w działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki aktywizacji tej grupy przedsiębiorców możemy diametralnie zmienić obraz naszej gospodarki. Wierzę, że w bliskiej przyszłości Polska będzie mogła awansować do ligi państw, które przodują w Unii Europejskiej w zakresie innowacji.
 
Działania na rzecz konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Przed kilkoma dniami skierowałem do Sejmu RP projekt ustawy, nowelizującej przepisy dotyczące wspierania innowacyjności. Zakłada on m.in. wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do tych podmiotów, które inwestują wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt przewiduje możliwość wnoszenia do spółki własności intelektualnej jako nieopodatkowanego wkładu w zamian za udziały. Proponowane przeze mnie regulacje ułatwią zarządzanie majątkiem przez uczelnie i jednostki naukowe, a także umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Zakładam, że tego rodzaju zmiany wpłyną korzystnie również na działalność klastrów. To ogromnie ważne, bo klastry to jedna z najlepszych platform współdziałania, aby urzeczywistniać nasze ambicje dotyczące innowacyjności.
 
Życzę wszystkim uczestnikom Kongresu, aby przedstawione tu diagnozy i wspólnie wypracowane pomysły pomogły promować ideę klasteringu, dynamizować działalność klastrów i wnosić do gospodarki inspirujące koncepcje. Życzę Państwu owocnych obrad.
 
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.