przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 16 października 2010

List prezydenta z okazji XX-lecia Wspólnoty Polskiej

Organizatorzy i uczestnicy obchodów
20-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie


Eminencjo! Ekscelencje!
Panie i Panowie!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu, przybyłym dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego z okazji obchodów 20-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Słowa szczególnego powitania kieruję do naszych gości – drogich rodaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej. Niestety nie mogę uczestniczyć w Państwa uroczystości ponieważ właśnie teraz przebywam w Rzymie, gdzie mam zaplanowane spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i Prezydentem Republiki Włoskiej.

Jubileusz to zawsze okazja do podsumowania dotychczasowego dorobku, do przywołania licznych dzieł Stowarzyszenia. „Wspólnota Polska” obecna jest wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy i osoby polskiego pochodzenia – od Kazachstanu po Brazylię. W kraju prowadzi sześć Domów Polonii, a poza granicami kilkanaście takich ośrodków.

Dzięki Państwa pomocy wyremontowano i wyposażono dziesiątki szkół i przedszkoli, przeważnie na Wschodzie, choć przecież nie tylko. Kilkadziesiąt placówek z Litwy, Łotwy i Ukrainy realizuje Program Szkół Patronackich, pracujący w nich nauczyciele wymieniają się doświadczeniami podczas organizowanych przez Stowarzyszenie forów oświaty polonijnej, kilka tysięcy uczniów zaś co roku wypoczywa w Polsce. Wielu młodych ludzi polskiego pochodzenia uzyskuje też możliwość studiowania w Polsce dzięki stypendiom i wsparciu udzielanemu przez „Wspólnotę”.

Stowarzyszenie dba o zachowanie tradycji i umacnianie więzi Polonii z ojczyzną, z językiem polskim i kulturą, w czym pomocne są festiwale folklorystyczne i muzyczne, wystawy artystyczne oraz imprezy sportowe. Jednym z pomnikowych dokonań „Wspólnoty” pozostaną renowacje kościołów – miejsc kultu religijnego, a zarazem centrów życia społeczności polskiej na dawnych Kresach.

Zwieńczenie wszystkich tych działań na rzecz łączności Polaków na obczyźnie z krajem stanowi obywatelski projekt ustawy repatriacyjnej, który swoimi podpisami poparło przeszło dwieście tysięcy osób. Jeśli umożliwi on rodakom z zagranicy powrót do ojczyzny, będzie to najpiękniejszy hołd, jaki można złożyć pamięci inicjatora tego przedsięwzięcia, Marszałka Sejmu RP i Prezesa „Wspólnoty Polskiej” śp. Macieja Płażyńskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej. Będzie to również upamiętnienie współtwórcy i długoletniego prezesa Stowarzyszenia śp. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, który odszedł od nas rok wcześniej. Życzę Państwu, życzę wszystkim Polakom w kraju i poza nim, żeby tę ideę udało się urzeczywistnić.

W trakcie dzisiejszej uroczystości dwudziestu trzem osobom wręczone zostaną wysokie odznaczenia państwowe, które postanowiłem nadać za zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury. Krzyże Orderów: Odrodzenia Polski i Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Złote Krzyże Zasługi trafiają w ręce wybitnych działaczy „Wspólnoty” i Polaków z zagranicy. Niech będzie to znak, iż Rzeczpospolita nigdy nie zapomina o żadnym ze swoich dzieci, o Polonii i Polakach rozsianych na wszystkich kontynentach.

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.