przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 16 listopada 2011

Prezydent z okazji Dnia Służby Zagranicznej

Proszę Państwa,
 

właśnie 16 listopada Marszałek Piłsudski, Naczelnik Państwa, powiadomił wszystkich zainteresowanych na całym świecie o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Rozpoczynało to działalność dyplomatyczną państwa polskiego. I warto wracać pamięcią do tego szczególnego momentu, kiedy służba dyplomatyczna oznaczała walkę o niepodległość, a potem o jej granice, o prawo do stworzenia rządu, o to wszystko, co stanowi atrybut niepodległego, wolnego państwa polskiego.

 

To jest dobra okazja, by przy każdej rocznicy wyróżniać, odznaczać i dziękować tym wszystkim osobom, które w dalszym ciągu służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, służą wolnej Polsce, służą tak, aby ta wolna Polska była coraz bezpieczniejszą, coraz silniejszą, coraz sprawniejszą, aby miała także coraz lepszą opinię na świecie, w coraz większym stopniu sensownie uczestniczyła w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych.

 

Dlatego jest dla mnie ogromnym źródłem satysfakcji to, że mogę dzisiaj tu, w Pałacu Prezydenckim, podziękować. Podziękować wszystkim odznaczonym, podziękować w imieniu całej Polski, całego narodu. Podziękować także instytucji, którą Państwo reprezentujecie, w ramach której pracujecie dla dobra naszej ojczyzny.

 

Serdecznie dziękuję. A jest za co dziękować. To jest może za wcześnie, żeby już finalnie podsumować polską prezydencję, ale za trud poniesiony do tej pory dziękuję serdecznie MSZ, dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą w przygotowywaniu i przeprowadzaniu działań, które mają świadczyć i świadczą o tym, że Polska jest aktywna w ramach prezydencji, że Polska jest krajem, który stawia na pogłębienie integracji europejskiej, że Polska jest krajem, który zabiega o to, aby idea europejska trwała, rozwijała się i umacniała.

 

I chciałem powiedzieć, że wydaje się, że i dzisiaj, po uzyskaniu tak wielkich celów, uzyskaniu osiągnięć na miarę więcej niż pokolenia, jakim jest członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej, dzisiaj można także przed służbą dyplomatyczną wyznaczać nie mniej ambitne zadania. Tym zadaniem, które samo się pisze, ale które warto definiować i przenosić na pojęcie pracy każdego z Państwa, jest walka o pozycję Polski, pozycję w ramach Unii Europejskiej, a poprzez Unię Europejską także we wszystkich innych obszarach.

 

Chciałem Państwu życzyć osiągania wielkiego celu, jakim jest wzmocnienie Unii po to, aby polska pozycja i polskie znaczenie dzięki temu było coraz większe, coraz więcej przynosiło korzyści światu, Europie i naszej ojczyźnie.

 

Wszystkiego dobrego z okazji niezwykle ciekawego, pięknego, pełnego treści, Dnia Służby Zagranicznej.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.