przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 15 stycznia 2013

Wystąpienie Prezydenta RP podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym

Księże Nuncjuszu,

Wasze Ekscelencje,

Panie Marszałku Senatu,

Panowie Marszałkowie Sejmu,

Panie i Panowie Ministrowie,

Wszyscy Szanowni Państwo,

 

Chcę bardzo serdecznie podziękować Księdzu Nuncjuszowi za życzenia, za życzliwe słowa o Polsce i jej osiągnięciach na arenie międzynarodowej oraz za słowa otuchy i optymizmu, od ogłoszenia, że końca świata nie będzie począwszy. Pragnę też serdecznie podziękować za optymistyczne spojrzenie nie tylko na rok miniony, ale także na ten rok, który jest przed nami.

 

Bo Nowy Rok zawsze witamy z wiarą i z nadzieją, że uda nam się więcej zrobić  dobrego niż w roku poprzednim, że wspólnie, będziemy mogli zapewnić naszym narodom pokój, stabilność i rozwój. Zobacz także: "Musimy wspólnie przywrócić wiarę w przyszłość Europy"

 

W tym roku będziemy w Polsce obchodzili dziesiątą rocznicę referendum akcesyjnego, które zdecydowało o polskiej obecności w Unii Europejskiej. Polacy, ten czas, który minął od tamtej dekady oceniają bardzo dobrze. Bo to jest dobry czas także, aby przypominać, jak ważna jest jedność Europy, i ile warte są jej osiągnięcia na trudnej drodze do jedności– w tym także wspólna waluta, do której chcemy przystąpić, kiedy będzie to możliwe.  Cieszymy się, że w ostatnim okresie udało się podjąć szereg decyzji, aby euro wzmocniło swą rolę jako czynnik wzrostu gospodarczego oraz stabilności finansowej i politycznej w Unii Europejskiej. Patrząc na doświadczenia ostatnich lat, z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że to właśnie wokół uzdrawiającej się strefy euro postępować będzie dalsza integracja europejska. Dla nas to także powód do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Wysiłki podejmowane na rzecz uzdrowienia strefy euro nie powinny jednak stać w sprzeczności z polityczno-instytucjonalną integralnością Unii oraz zasadami spójności i solidarności konstrukcji integracji europejskiej.

 

Ze swojej strony będziemy dokładać wszelkich starań, aby Europa się rozwijała, aby wygaszała kryzys gospodarczy, a zwłaszcza kryzys polityczny. Bo jednym ze źródeł trudności jest przecież kryzys postaw proeuropejskich. Musimy wspólnie przywrócić  wiarę w przyszłość naszego kontynentu, bo wiele unijnych problemów wynika z kryzysu wzajemnego zaufania i z poczucia niepewności. Wierzymy, że Europa jest w stanie przezwyciężyć egoizm oraz podziały, a podejście strategiczne przeważy nad doraźnymi interesami i często nieuzasadnionymi lękami o przyszłość. Dlatego z optymizmem myślimy o uzgodnieniach dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych, które powinny zapaść jeszcze w lutym bieżącego roku z udziałem wszystkich, co daj Panie Boże, państw Unii Europejskiej.

 

Polacy, którzy w ponad 80 procentach popierają członkostwo naszego państwa w Unii, pozostaną wierni idei jedności Europy. Chcemy Europy silnej, aktywnej i otwartej na nowych członków. Dowodem witalności projektu europejskiego jest dla nas także przyjęcie jako 28 członka Unii Europejskiej Chorwacji. Witamy Chorwację z radością i nadziejami pośród państw chcących pogłębiać integrację europejską. Witamy z nadziejami, że to jest oznaka siły i dobrej przyszłości w Unii Europejskiej.

 

Za kilka dni, proszę Państwa, minie pięćdziesiąta rocznica Traktatu Elizejskiego z 1963 roku. Traktat i jego rzetelne wykonanie pokazały i udowadniają to w dalszym ciągu do dnia dzisiejszego, że nawet wydawałoby się tak zwani odwieczni wrogowie” potrafią przełamać złe emocje, pamięć o złych czasach i razem budować bezpieczną i przyjazną przyszłość. Polska ma więc nadzieję, wielką nadzieję na dalszy rozwój współpracy z sąsiadami, z sąsiadem niemieckim i z Francją, także w ramach Trójkąta Weimarskiego. Majowy szczyt powinien dać impuls dla naszej współpracy, tak potrzebnej dla całej Europy.

 

Mamy prawo do satysfakcji z powodu uhonorowania Unii Europejskiej Pokojową Nagrodą Nobla. Liczymy, że powstający właśnie Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji będzie dodatkowym, użytecznym narzędziem wsparcia wysiłków na rzecz pokoju, na rzecz przestrzegania praw człowieka i na rzecz rozwoju kultury demokratycznej na całym świecie, także na naszym kontynencie.

 

Za kilka dni odbędzie się zaprzysiężenie na drugą kadencję innego noblisty, prezydenta Baracka Obamy. Życzymy prezydentowi Stanów Zjednoczonych wielu sukcesów. Te Nagrody Nobla traktujemy jako nie tylko dowód na spełnienie zasług, ale także jako sygnał o tym, że marzenie o pokoju jest marzeniem całego świata, całej Unii Europejskiej i każdego kraju z osobna.

 

Mamy nadzieję na kontynuację bliskich, sojuszniczych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno w płaszczyźnie dwustronnej, jak i wewnątrz NATO. Polska pozostaje solidnym sojusznikiem, który dba o własne bezpieczeństwo, ale też – na miarę rosnących polskich możliwości – wnosi wkład w bezpieczeństwo całej strefy euroatlantyckiej. Warto pamiętać o tym, że również Unia Europejska jest ważnym aktorem w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a w tym roku toczyć się będzie ważna debata o przyszłości – jakże ważnej dla Polski – Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

 

Niezmiennie przywiązujemy wielką wagę do współpracy regionalnej, zarówno w ramach formuły wyszehradzkiej, gdzie obecnie przewodniczymy, ale i także i poza nią. Dobre sąsiedztwo jest marzeniem wszystkich, jeśli jest udane, jeśli istnieje –  jest wielką wartością.

 

Cieszy nas więc dobry stan stosunków polsko-ukraińskich, dzięki nim możliwa była między innymi sprawna organizacja piłkarskich mistrzostw Europy, ale także innych przedsięwzięcia zbliżające oba kraje. Będziemy zachęcać naszych ukraińskich przyjaciół do konsekwencji w przeprowadzaniu zmian i reform, które umożliwią podpisanie umowy o stowarzyszeniu z UE oraz pogłębianie związków Ukrainy i Polski.

 

Pragnę wyrazić nadzieję na powrót dobrego klimatu w stosunkach z Litwą – naszym ważnym sąsiadem. Z Litwą, z którą łączy nas nie tylko wspólna przeszłość. Łączą nas także wspólne interesy w procesie jednoczenia Europy oraz rozszerzania na wschód wartości, które przyniosły tak świetne rezultaty w naszych krajach i w całej Europie po II wojnie światowej.

 

Ubiegłoroczna wizyta w Polsce patriarchy moskiewskiego Cyryla i wspólny list-posłanie ogłoszony przez polski Kościół katolicki i rosyjską Cerkiew pokazują, że nawet w trudnych okresach możliwe jest znajdowanie porozumienia pomiędzy narodami. Potrzebna jest tu dalsza praca i dalsza determinacja na rzecz przełamywania historycznych obciążeń, na rzecz rozwiązywania trudnych problemów i na rzecz budowania lepszej przyszłości. Wizyta patriarchy była doniosłym wydarzeniem, była wydarzeniem dobrym i doniosłym i chciałbym wyrazić nasze wielkie życzenie, aby ten klimat przenikał także do stosunków politycznych między Polską a Rosją.

 

Martwi nas brak przełomu na Białorusi i w relacjach polsko-białoruskich. Bardzo byśmy chcieli, aby ten przełom mógł się dokonać. Niezmiennie życzymy narodowi białoruskiemu uzyskania pełni wolności i pełnych swobód.

 

Szanowni Państwo,
 

Nasz, jak sądzę wspólny niepokój budzą złe wiadomości z Bliskiego Wschodu. Krwawy konflikt w Syrii nie ma przecież końca. Wiemy, że bez gotowości do kompromisu żadna pomoc czy interwencja zewnętrzna nie mają szans powodzenia, nie mają szans na trwałe rozwiązanie. Naszą uwagę przyciągają doniesienia z innych zapalnych miejsc regionu. Konflikt w Afganistanie nadal niesie ze sobą potencjał niestabilności, podobnie jak nierozwikłany problem irańskiego programu atomowego.

 

Liczymy jednak, że w różnych zapalnych miejscach strony konfliktów, strony sporów będą potrafiły powściągnąć swoją aktywność i będą dążyły do uzyskania gotowości do  podjęcia dialogu. Ten dialog jest potrzebny szczególnie w takich państwach jak Kongo, Mali, Sudan czy w Rogu Afryki. Z uwagą śledzimy także symptomy geopolitycznych napięć także w innych rejonach świata.

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy rozwijać kontakty z państwami spoza Europy oraz spoza tradycyjnie rozumianego świata zachodniego. Dynamika tych powiązań rośnie wraz z budowaniem pozycji międzynarodowej Polski, wraz z naszymi rosnącymi możliwościami gospodarczymi, razem z  jego atrakcyjnością kulturową. Udało się zbudować solidne podstawy rozwoju stosunków polsko-chińskich. Obserwujemy z podziwem rozwój gospodarczy w wielu krajach Azji czy Afryki. Mamy sobie nawzajem dużo do zaoferowania, możemy nie tylko korzystnie handlować, ale także uczyć się od siebie nawzajem drogi do sukcesu. Dotyczy to także świata arabskiego, czy Ameryki Łacińskiej. W wielu miejscach świata tę wymianę ułatwia Polonia i Polacy za granicą, a to jest kilkanaście milinów osób polskiego pochodzenia, polskich ambasadorów we wszystkich praktycznie krajach świata.

Wszyscy powinniśmy sobie życzyć, aby gospodarka światowa weszła w tym roku na tory stabilnego, zrównoważonego wzrostu.

 

Aby Organizacja Narodów Zjednoczonych należycie wywiązywała się ze swoich zadań w sferze bezpieczeństwa, w rozwoju ochrony praw człowieka. Aby zasady Karty Narodów Zjednoczonych były przestrzegane w dobrej wierze, a państwa członkowskie, bez konieczności zewnętrznego nadzoru czy presji respektowały prawa ludów i ludzi do życia w warunkach pokoju, rosnącego poziomu życia, większej wolności, a także wolności od głodu i od strachu. Życzę nam wszystkim także, by za rok nie trzeba było powtarzać tego rodzaju życzeń. Aby one się w stopniu maksymalnie możliwym zrealizowały.

 

Szanowny Księże Nuncjuszu, Dostojni Goście, Wszyscy Członkowie Korpusu Dyplomatycznego reprezentowani w Polsce!

 

Życzę Państwu, a za Państwa pośrednictwem Waszym krajom, dobrego 2013 roku, życzę roku pokoju, roku skutecznego rozwiązywania problemów wewnętrznych i pokonywania wyzwań zewnętrznych, postępu we wszystkich dziedzinach oraz wielu radosnych chwil w życiu indywidualnym i zbiorowym.

 

Życzę, abyśmy zawsze mieli ten optymistyczny pogląd na przyszłość świata, nie ulegali plotkom o rychłym końcu świata. Jesteśmy, możemy się lubić, możemy ze sobą współpracować, możemy nawzajem życzyć sobie jak najlepiej. W polskiej tradycji jest takie powiedzenie, którym podkreślamy optymistyczne spojrzenie na rok, który nadchodzi, na rok, który się rozpoczyna. Kiedy wznosimy toast mówimy patrząc sobie prosto w oczy: Do siego roku! Wszystkiego dobrego!

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.