Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 24 stycznia 2013

Oświadczenie Prezydenta RP w związku ze śmiercią kard. Glempa

Jest dla mnie sprawą niezwykłej wagi, że miałem możliwość rozmowy z Księdzem Prymasem Józefem Glempem parę dni przed jego śmiercią. To była także rozmowa o Polsce.


Chciałbym podkreślić moją osobistą ogromną wdzięczność Księdzu Prymasowi za posługę Polsce i Kościołowi polskiemu, bo był to prymas trudnego czasu dla Polski.

Początki wypełniania funkcji przewodniczącego Episkopatu Polski przypadły na okres stanu wojennego, ale w ramach tej posługi jest także czas obalania systemu komunistycznego przez Polaków, jest rola Kościoła w procesie budowania kompromisu politycznego, który stał się drogą prowadzącą do zwycięstwa wyborczego i do likwidacji systemu komunistycznego w naszym kraju.

W tej posłudze przewodniczenia Kościołowi polskiemu, mieści się także rola Kościoła w trudnym procesie transformacji ustroju politycznego i gospodarczego, od początku zmian gospodarczych, politycznych, aż po członkostwo w Unii Europejskiej.

Staram się myśleć o wszystkich, którzy zasłużyli się w tym trudnym okresie, ale ze szczególną wdzięcznością wspominam rolę Księdza Prymasa Glempa, który miał w sobie tyle samo marzenia o dobrej zmianie, ile rozsądku i zdolności do myślenia w kategoriach daleko idącej odpowiedzialności za to, co dzieje się w ojczyźnie i może się dziać w jej najtrudniejszym okresie.

Dlatego zdecydowałem o opuszczeniu do połowy masztu flag na budynkach prezydenckich, również na Krakowskim Przedmieściu. Z analogiczną sugestią zwróciłem się do wszystkich naczelnych władz państwa polskiego, do rządu i do parlamentu, Sejmu i Senatu.

Myślę, że taki symboliczny gest żałoby jest najbardziej właściwą formą wspomnienia zasług i roli, którą odegrał w tym ciekawym okresie życia narodu Ksiądz Prymas Józef Glemp.
 

Poleć znajomemu