przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 16 listopada 2010

List Prezydenta do uczestników 56. Dorocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Prezydent Bronisław Komorowski

Szanowny Panie Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Panie Marszałku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Panie Premierze, Szanowni Parlamentarzyści, Ekscelencje, Ambasadorowie , Drodzy Goście,

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników 56. Dorocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Fakt, iż tegoroczna sesja odbywa się w Warszawie — stolicy Polski — jest dla mnie powodem szczególnej dumy i satysfakcji. Miasto to, ze swoją piękną, ale i tragiczną historią, gdzie krzyżują się drogi łączące część zachodnią i wschodnią Europy oraz jej część północną i południową, jest doskonałym miejscem do debaty nad przyszłością NATO, nad wyzwaniami, jakim Sojusz musi sprostać w następnych latach, nad rolą, jaką NATO ma dalej odgrywać. Tu w Warszawie, debata jaką Państwo prowadzicie, ma szczególną wymowę. Z perspektywy tego miejsca wyraźnie widać, jaką wartość mają, utożsamiane z Sojuszem Północnoatlantyckim, takie kategorie, jak stabilność, bezpieczeństwo, wolność i swoboda decydowania o swoim losie.

 

Obrady tegorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO przypadają w szczególnym momencie. Za kilka dni, wraz z innymi przywódcami państw i rządów Sojuszu, spotkamy się w Lizbonie, gdzie wspólnie będziemy ustawiać strategiczny drogowskaz NATO na kolejną dekadę. Jest więc niezmiernie ważne, by była to dobra i skuteczna strategia, potwierdzająca wiarygodność NATO jako sojuszu obronnego, sojuszu gotowego jednoznacznie podejmować najtrudniejsze wyzwania, sojuszu otwartego na współpracę z partnerami, zdolnego wykorzystywać szanse, redukować ryzyka i kontynuującego politykę „otwartych drzwi". Tak, jak ujął to Sekretarz Generalny w trakcie swojego niedawnego wystąpienia: „Nowa Koncepcja Strategiczna musi połączyć aktywne zaangażowanie i nowoczesną obronę".

 

My, Polacy, doskonale rozumiemy wartość i znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy stale gotowi, aby konstruktywnie, wspólnie z innymi członkami, poszukiwać właściwych rozwiązań i optymalnych sposobów podejmowania wyzwań stojących przed nami w XXI wieku. Nie zapominając o podstawowej obronnej misji Sojuszu, musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami, w tym także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, podejmując interwencyjne i antykryzysowe operacje poza obszarem traktatowym. Z racji naszego geostrategicznego położenia na obrzeżach NATO Polska musi posiadać przede wszystkim zdolności do skutecznej obrony swoich granic, ale jednocześnie utrzymywać gotowość do udziału w realizacji sojuszniczych misji ekspedycyjnych. Mając na uwadze zarówno własne interesy narodowe, jak i cele wynikające z misji NATO, chcemy racjonalnie wzmacniać swój potencjał bezpieczeństwa narodowego, zarówno militarny, jak i niemilitarny. Dla wypracowania optymalnych rozwiązań w tym obszarze uruchamiamy pierwszy w warunkach polskich Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszych obrad. Niech mi będzie wolno wyrazić przekonanie, że dorobek 56. Dorocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, przyjęte raporty oraz rezolucje stanowić będą doskonały budulec do rozwoju i transformacji Sojuszu Północnoatlantyckiego.
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.