Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 19 listopada 2010

List prezydenta na zjeździe ZNP

Uczestnicy
XL Krajowego Zjazdu Delegatów
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

Dziękuję za zaproszenie na 40. Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Niestety, obowiązki związane z udziałem polskiej delegacji w Szczycie NATO w Lizbonie nie pozwalają mi przybyć na Państwa spotkanie. Pragnę więc tą drogą przekazać Państwu – przedstawicielom największej i najstarszej organizacji związkowej w naszym kraju – serdeczne pozdrowienia.

Obecny jubileuszowy zjazd odbywa się w wyjątkowym dla Państwa czasie, w roku 105-lecia założenia w Pilaszkowie pierwszego stowarzyszenia nauczycielskiego: Związku Nauczycieli Ludowych. Gratuluję pięknego jubileuszu i bogatego dorobku, który może być dla Państwa powodem do dumy i zasłużonej satysfakcji. Niewiele jest bowiem w Polsce organizacji zawodowych, które szczycą się trwającą od ponad wieku działalnością i których członkowie zapisali w historii Polski tak wiele pięknych i patriotycznych kart.

We wrześniu, z okazji inauguracji nowego roku szkolnego, miałem przyjemność gościć w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli Związku. Wśród poruszonych podczas tego miłego spotkania tematów były kwestie istotne dla Państwa środowiska. Pragnę dzisiaj dodać, że takim swoistym forum poważnej, merytorycznej dyskusji o sprawach najważniejszych dla Polski i Polaków będą spotkania powołanego przeze mnie Forum Debaty Publicznej. Wśród tematów Forum są także zagadnienia narodowej edukacji i oświaty.

Pragnę wyrazić uznanie zarówno dla historycznych dokonań Związku, jak i jego współczesnych osiągnięć, wśród których poczesne miejsce zajmuje powstała w 1995 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Dziękuję Państwu za godne reprezentowanie nauczycielskiego stanu i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów polskiej oświaty.

Spotykają się Państwo dzisiaj, aby dokonać bilansu działalności Związku w ciągu ostatnich czterech lat oraz wytyczyć program na najbliższą przyszłość. Życzę więc owocnych obrad i dyskusji oraz interesujących spotkań, budujących wspólnotę osób i środowisk działających na rzecz nauczycieli i pracowników polskiej oświaty. Życzę Państwu, aby Państwa praca przynosiła jak najwięcej zawodowej satysfakcji i radości.

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Poleć znajomemu