przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 12 marca 2011

List prezydenta na konferencję "Wspólna Polityka Rolna. Kompromis dla rozwoju"

Organizatorzy i Uczestnicy konferencji
Wspólna Polityka Rolna. Kompromis dla rozwoju
w Jasionce

 

Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego!
Panie Ministrze! Panowie Komisarze!
Drodzy Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników konferencji Wspólna Polityka Rolna. Kompromis dla rozwoju, zorganizowanej w trzydziestolecie podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Cieszę się, że dzisiejsze spotkanie staje się okazją do refleksji nad wydarzeniami, które wpłynęły na historię Polski, a pośrednio także na najnowsze dzieje Europy.

 

W roku 1981 działacze Komitetów Założycielskich Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych po 50 dniach akcji protestacyjnej zmusili władze komunistyczne do ustępstw. Podpisane wówczas porozumienia dowiodły siły i determinacji środowisk solidarnościowych na wsi i stały się ważnym punktem odniesienia dla działaczy chłopskich w całej Polsce. Kolejny raz potwierdził się ogólnonarodowy charakter Solidarności – ruchu upominającego się o prawa i wolności obywatelskie, o godne warunki życia i pracy wszystkich Polaków, w tym także rolników i mieszkańców wsi.

 

Odznaczenia państwowe, które otrzymają dzisiaj działacze NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, są wyrazem naszej wdzięczności i pamięci wobec tych, którzy odważyli się przeciwstawić opresji, kłamstwu i przemocy. W sposób szczególny pragnę uczcić osobę świętej pamięci Józefa Ślisza, bez reszty oddanego sprawom polskiej wsi. Działacza opozycji demokratycznej w PRL, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, senatora I i II kadencji, wicemarszałka Senatu RP, polityka PSL „Solidarność”, Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Człowieka wielkiej prawości, patrioty, utalentowanego organizatora, znawcy problematyki wsi i rolnictwa. Postanowieniem o pośmiertnym nadaniu Józefowi Śliszowi Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski pragnę utrwalić pamięć o Jego zasługach dla wolnej Polski oraz o uosabianym przez Niego etosie mądrego, odpowiedzialnego działacza państwowego.

 

Wystąpienia polskich rolników były widomym znakiem coraz głębszej solidarności Polaków, ich jednoczenia się wokół wspólnego, nadrzędnego celu. To wątek obecny także w myśli ojców założycieli Unii Europejskiej. Odrzucenie konfrontacji i rywalizacji na rzecz dialogu, na rzecz solidarnej, pokojowej współpracy narodów Europy, legło u podstaw polityczno-ekonomicznej integracji naszego kontynentu.

 

Przejawem europejskiej solidarności jest Wspólna Polityka Rolna. Harmonizując politykę państw członkowskich UE dotyczącą tego strategicznego sektora gospodarki, angażuje ona olbrzymie środki finansowe i oddziałuje na inne sfery funkcjonowania Unii Europejskiej.


Dlatego przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej należy do dziedzin, którym poświęcam szczególnie wiele uwagi. W debacie na ten temat Polska zabiera głos jako pełnoprawny członek Unii, jako kraj, który w przyszłym półroczu obejmie przewodnictwo w Radzie UE.

 

Musimy konsekwentnie zabiegać o wyrównywanie poziomu dopłat dla naszych rolników  i o wypracowanie jak najkorzystniejszych warunków dla polskiego rolnictwa, bowiem naturalną konsekwencją wspólnego rynku powinny być jednolite zasady uczestnictwa w nim. Zgłaszając postulaty co do przyszłego kształtu wspólnotowej gospodarki rolnej mamy na uwadze właściwy rozwój i pełne wykorzystanie potencjału rolnictwa w Polsce, ale też w pozostałych państwach Unii, szczególnie tych, które nadrabiają wieloletnie zapóźnienia cywilizacyjne.

 

Wymaga to wielu rozmów, precyzyjnego formułowania racji, rzeczowego dialogu pozwalającego wypracować rozwiązania zarazem dobre i trwałe. Jestem przekonany, że będzie to spotkanie ważne i owocne. Życzę Państwu satysfakcjonujących obrad oraz interesującej, konstruktywnej wymiany poglądów. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam.
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.