Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Województwo dolnośląskie

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

 1. Bielawa,
 2. Domaniów,
 3. Dzierżoniów,
 4. Głogów,
 5. Jelenia Góra,
 6. Kobierzyce,
 7. Nowa Ruda,
 8. Oleśnica,
 9. Pieszyce,
 10. Świdnica,
 11. Świebodzice,
 12. Trzebnica,
 13. Wałbrzych,
 14. Wrocław,
 15. Ząbkowice Śląskie,
 16. Zgorzelec.

 Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

 

Bielawa, województwo dolnośląskie, Bielawska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 marca 2015 r.
 

Bielawska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od     24 września 2014 r. Koordynatorem programu jest Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice i opiekunowie mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżka w opłatach za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie w przedszkolu samorządowym oraz w odpłatności za korzystanie z samorządowego żłobka,
 • zniżkowe opłaty za wstęp na siłownię, pływalnię oraz imprezy organizowane przez miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych w czasie ferii/wakacji szkolnych oraz udział w zespołach dziecięcych i wejścia na imprezy biletowane dla dzieci (zniżka dla rodziców); zniżkowe bilety do kina oraz nieodpłatne wejście dla całych rodzin na płatne imprezy plenerowe organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki,
 • bezpłatne korzystanie z komputera i Internetu oraz zniżki na pozostałe odpłatne usługi świadczone w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach za czesne oraz za ubezpieczenie w niepublicznych przedszkolach, rabaty na zakup odzieży, obuwia i galanterii skórzanej, artykułów szkolnych, biurowych, akcesoriów komputerowych, zabawek, wyrobów jubilerskich, mebli. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z usług remontowo-budowlanych, gastronomicznych, fryzjerskich, jubilerskich i innych.

Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielawie.

Góra strony

 

 

Domaniów, województwo dolnośląskie, Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 marca 2015 r.
 

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 września 2014 r. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespól Oświaty. Uprawnienia przysługują członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, czyli rodzicom z przynajmniej trójką dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
 

Rada Gminy, na mocy uchwały, uzupełniła uprawnienia przysługujące rodzinom zamieszkującym na terenie gminy i posiadającym Kartę Ogólnopolską o następujące uprawnienia dla dzieci realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki:

 • dofinansowanie dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy, poprzez zwolnienie z konieczności zakupu biletu okresowego,
 • dofinansowanie w pełnej kwocie opłat za zajęcia w przedszkolu samorządowym, świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej.

Więcej o Karcie w Uchwale Rady Gminy

Góra strony

 

 

Dzierżoniów, województwo dolnośląskie, Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 maja 2015 r.
 

Ogólnopolska i Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 26 maja 2014 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta przysługuje zamieszkującym i rozliczającym się z podatku dochodowego na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów członkom rodzin wielodzietnych: rodzicom (rodzicowi) lub opiekunom prawnym i faktycznym, jak również rodzinom zastępczym lub rodzinnym domom dziecka, mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje, albo bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżka w opłatach za korzystanie z samorządowych przedszkoli i żłobka,
 • bezpłatne bilety dla dzieci na wyjścia grupowe przedszkoli i szkół,
 • zniżka na pierwsze dziecko i bezpłatny udział kolejnych dzieci w sekcjach i zespołach amatorskiego ruchu artystycznego Miejskiego Ośrodka Kultury
 • zniżkowe bilety do kina i na spektakle organizowane przez MOK,
 • zniżkowe bilety na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • bezpłatne założenie konta oraz zniżki na usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • bezpłatny wstęp do Muzeum Miejskiego.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki na ubezpieczenia osobowe, mienia i komunikacyjne, usługi prawnicze, zajęcia sportowo-rekreacyjne, na zakup, transport i montaż mebli, na zakup odzieży dziecięcej, zabawek, plecaków, artykułów szkolnych i biurowych, artykułów dekoracyjnych, pieczywa, ryb, artykułów ciastkarskich, okularów korekcyjnych, rabat na instalację Internetu i akcesoria internetowe, na kurs na prawo jazdy. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z preferencyjnych kredytów bankowych czy też z usług optycznych.

Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Dzierżoniowa.

Góra strony

 

 

Głogów, województwo dolnośląskie, Karta „Trzy Plus”
aktualizacja: 24 stycznia 2014 r.
 

Karta „Trzy Plus” jest wydawana od 2 września 2013 r. Przysługuje wszystkim członkom dużych rodzin, także rodzin zastępczych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia. Program obsługuje Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. Karta ważna jest przez 1 rok i wydawana jest bezpłatnie. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia przysługujące w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 roku życia oraz zniżki dla dorosłych posiadaczy Karty.
 • zniżki na bilety wstępu do muzeum archeologiczno-historycznego,
 • zniżkowe bilety na imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury na własnych obiektach,
 • zniżkowe bilety na pływalnię miejską,
 • bezpłatne szczepienie dla dziewcząt p/zakażeniu wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV).

Wydano 1152 Karty dla 218 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Głogowa.

Góra strony

 

 

Jelenia Góra,  województwo dolnośląskie, Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 24 stycznia 2014 r.


Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od grudnia 2013 r. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym mieszkającym w Jeleniej Górze. Mogą otrzymać ją zarówno rodzice z dziećmi, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i opiekunowie prawni z co najmniej trojgiem dzieci w wieku do lat 18, lub do lat 26 jeśli kontynuują naukę. Karta wydawana jest w Urzędzie Miasta w Wydziale Dialogu Społecznego i Centrum Obsługi Klienta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dokument wydawany jest bezpłatnie, na 1 rok. Dzieci poniżej 3. roku życia nie otrzymują własnej Karty. Korzystają ze zniżek wyłącznie w obecności rodziców.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • Bezpłatny wstęp do galerii Biura Wystaw Artystycznych, muzeum miejskiego, muzeum przyrodniczego, na spektakle teatrów miejskich,
 • ulga na udział w wybranych zajęciach Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Miejskiego Domu Kultury i Osiedlowego Domu Kultury, w opłacie za półkolonie letnie i zimowe, na bilety wstępu na basen przyszkolny i obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu (basen, lodowisko, korty),
 • bezpłatne posiłki dla dzieci w żłobku miejskim oraz zniżki na posiłki dla dzieci w przedszkolach miejskich,  
 • dzieci i młodzież ucząca się ma prawo do biletu miesięcznego za 10 złoty na przejazd do i ze szkoły komunikacją miejską, a wszyscy posiadacze Karty mogą w soboty, niedziele i święta bezpłatnie korzystać z tej komunikacji w strefie miejskiej.

Partnerzy prywatni oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w sklepach sportowych, rabaty na usługi optyczne i okulary, ulgowe bilety wstępu do centrów zabaw i rekreacji oraz do ośrodków sportowych, zniżki na usługi odnowy biologicznej (w tym rehabilitacyjne), ulgi na przewóz osób.
Więcej o karcie na stronach internetowych Jeleniej Góry.

Góra strony

 

 

Kobierzyce, województwo dolnośląskie, Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 czerwca 2015 r.
 

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 1 stycznia 2015 r. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje zamieszkującym na terenie Gminy rodzinom (także zastępczym) składającym się z rodziców/opiekunów prawnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat, w przypadku dziecka uczącego się lub studiującego, pozostającego na utrzymaniu rodziców. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny i zachowuje ważność do 2020 r. (lub do utraty uprawnień przez jej posiadacza).
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety okresowe dla dzieci i rodziców na przejazdy środkami międzygminnego transportu zbiorowego,
 • ulgi w opłatach w przedszkolach samorządowych za dodatkową godzinę ponad podstawę programową,
 • zniżki w opłatach za zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu (nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu – lekcje indywidualne, imprezy biletowane, wycieczki, wyjazdy, warsztaty, zgrupowania odpłatne),
 • zniżkowe karnety i bilety do obiektów Gminnego Centrum Kultury i Sportu (siłownia, sala fitness).

Ponadto biznesowi partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za korzystanie z usług niepublicznego żłobka, punktu przedszkolnego, szkoły językowej, zniżki na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego, odzieży i obuwia sportowego, rabat na usługi hotelowe i restauracyjne oraz na zakup mebli.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Góra strony

 

 

Nowa Ruda, województwo dolnośląskie, Noworudzka Karta Rodziny 3+
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.
 

Noworudzka Karta Rodziny 3+ funkcjonuje od czerwca 2014 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom, w tym także rodzinom zastępczym oraz konkubinatom, wspólnie zamieszkującym na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, składającym się z rodziców lub jednego rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów, lub osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny i zachowuje ważność przez okres jednego roku.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety do miejskiego kina,
 • zniżkowe bilety na imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury,
 • ulgowa odpłatność za uczestnictwo w sekcjach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury,
 • częściowe zwolnienie z opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w samorządowym przedszkolu i oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej za każde dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • zryczałtowana ulgowa odpłatność za korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowych znajdujących się w samorządowym kompleksie sportowym,
 • ulgowa opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny.

Ponadto biznesowi partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na usługi fryzjerskie, gastronomiczne, fotograficzne oraz bezpłatny przewóz dzieci na basen.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Góra strony

 

 

Pieszyce, województwo dolnośląskie, Pieszycka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.
 

Pieszycka Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od listopada 2014 r. Koordynatorem programu jest ośrodek pomocy społecznej. Karta przysługuje rodzinom zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Gminy Pieszyce, złożonym z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych i faktycznych (opiekuna), także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, rozliczającym się z podatku dochodowego w Pieszycach i mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Uprawnienia przyznawane są na podstawie posiadania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowa odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym,
 • zniżkowa odpłatność za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym działającym przy samorządowym przedszkolu,
 • zniżka w opłacie za zajęcia artystyczne proponowane przez Bibliotekę Miejską – Centrum Kultury za pierwsze dziecko posiadające Kartę Dużej Rodziny, każde kolejne dziecko z tej samej rodziny uzyskuje dostęp do zajęć bezpłatnie,
 • zniżka w opłacie za udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Bibliotekę Miejską – Centrum Kultury,
 • bezpłatne wejście na basen miejski,
 • bezpłatne wejście na wieżę widokową na Wielkiej Sowie.

Więcej o Karcie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach.

Góra strony

 

 

Świdnica,  województwo dolnośląskie, Świdnicka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 marca 2014 r.

Świdnicka Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 15 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom mieszkającym wspólnie na terenie Świdnicy, w których na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje troje lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy sią lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek, pod warunkiem, że nie pozostaje ono w związku małżeńskim. O przyznanie karty mogą ubiegać się również wielodzietne rodziny zastępcze. Karta, wydawana bezpłatnie, jest ważna do końca roku kalendarzowego. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki w opłatach (gdy korzysta dwoje dzieci z rodziny) lub zwolnienie z opłaty (gdy korzysta troje lub więcej dzieci z rodziny) za przedszkole miejskie. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne to zniżka przysługuje już na pierwsze dziecko, a zwolnienie z opłaty na drugie dziecko uczęszczające do danego przedszkola;
 • zniżka w opłacie za drugie i kolejne dzieci z rodziny na korzystanie ze żłobka miejskiego;
 • zniżki na bilety miesięczne w komunikacji miejskiej ulgowe i normalne;
 • bezpłatne wejście dla dzieci i ulgowy bilet wstępu dla rodziców na obiekty miejskiego ośrodka sportu (lodowisko, basen),
 • bezpłatna druga w rodzinie karta biblioteczna oraz zniżki na usługi xero i korzystanie z komputerów w bibliotece miejskiej;
 • bezpłatne wejście dla dzieci i ulgowy bilet wstępu dla rodziców do Świdnickiego Ośrodka Kultury i do Muzeum Dawnego Kupiectwa. W ośrodku kultury dzieci bezpłatnie uczestniczą w zajęciach w czasie ferii i wakacji, z zajęć w zespołach dziecięcych oraz w imprezach masowych.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za kursy językowe, ulgowe opłaty za niepubliczne przedszkola, bezpłatne wejścia na mecze piłki ręcznej, zniżki w opłatach za harcerskie obozy letnie, kursy na prawo jazdy, na wybrane kursy zawodowe, usługi księgowe, gastronomiczne, fryzjerskie. Ponadto po niższych cenach mogą zakupić artykuły żywnościowe, odzież, bieliznę i artykuły pamiątkarskie.
Aktualnie z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 500 osób ze 110 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”.

Góra strony

 

 

Świebodzice, województwo dolnośląskie, Program wsparcia rodzin wielodzietnych – wkład do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 czerwca 2015 r.
 

Program wspierania rodzin wielodzietnych poprzez wkład samorządu do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny realizowany jest w gminie od 1 stycznia 2015 r. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Lokalne świadczenia dla mieszkańców gminy przysługują na postawie karty ogólnopolskiej.  (mają do niej prawo rodziny z przynajmniej trójką dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności). Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • możliwość korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty Miejskiego Domu Kultury (zniżki w opłatach za zajęcia w sekcjach oraz za ofertę zajęć organizowanych w czasie ferii i wakacji,
 • niższe opłaty za korzystanie z obiektów gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji,
 • ulgowe bilety wstępu i możliwość nabycia zniżkowego biletu rodzinnego do Wodnego Centrum Rekreacji,
 • ulgowe bilety wstępu na kąpielisko odkryte.

Więcej o Karcie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Góra strony

 

 

Wrocław,  województwo dolnośląskie, Karta Rodzina Plus
aktualizacja: 2 lutego 2014 r.

Karta Rodzina Plus wydawana jest od 17 marca 2005 roku. Wrocław wprowadził Kartę Dużej Rodziny jako pierwszy samorząd w Polsce. Koordynatorem programu jest Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Wrocławia, mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat, lub do 24 lat jeśli się uczą/studiują.  Przysługuje ona także wielodzietnym rodzinom niepełnym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Dokument wydawany jest bezpłatnie i jest ważny przez rok. Każdy uprawniony otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w soboty, niedziele i święta oraz przejazdy 2 kl. pociągów osobowych Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych w granicach miasta Wrocławia.
 • bezpłatne lub ulgowe korzystanie z licznych obiektów sportowo-rekreacyjnych (np. baseny, kąpieliska, parki wodne), z obiektów kulturalnych i rozrywkowych (muzea, teatry, opera, centra kultury i sztuki, zoo),
 • bezpłatne korzystanie z poradnictwa zawodowego, socjalnego, prawnego, psychologicznego.

Partnerzy z sektora prywatnego oferują posiadaczom Karty preferencyjne warunki korzystania z komercyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, centrów zabaw, centrów twórczego rozwoju dzieci, z kursów językowych, korepetycji językowych, rehabilitacji, usług medycznych, z poradnictwa rodzinnego, zniżek na zakup leków w sieci aptek, na usługi gastronomiczne, wypoczynkowe i fotograficzne.

 Na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba rodzin uczestniczących w  programie wyniosła 3826, czyli 19870 osób (7219 rodziców i opiekunów oraz 12651 dzieci).
Więcej o Karcie na stronach internetowych MOPS Wrocław.

Góra strony

 

 

Ząbkowice Śląskie,  województwo dolnośląskie, Karta „Ząbkowicka Rodzina”
aktualizacja: 19 lutego 2014 r.

Karta „Ząbkowicka Rodzina” wydawana jest od 2 kwietnia 2013 r. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, które mieszkają lub są zameldowane na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie i mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do lat 18 lub do 24 lat w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta ważna jest przez 1 rok od dnia wydania. Wydanie Karty jest bezpłatne. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na korzystanie z oferty Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (koncerty, imprezy, kino),
 • zniżki na ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji (m.in. basen, mecze),
 • ulgowe bilety wstępu do lokalnych obiektów muzealnych (zwiedzanie, atrakcje).

Partnerzy prywatni oferują posiadaczom Karty m.in. upusty i zniżki na poradnictwo prawne, opiekę w przedszkolu niepublicznym, badania okulistyczne. Można skorzystać z rabatów i zniżek na zakup artykułów optycznych, RTV i AGD, odzieży, obuwia, na usługi fotograficzne.
W programie wydane zostały 162 Karty dla 31 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Ząbkowic Śląskich.

Góra strony

 

 

Trzebnica, województwo dolnośląskie, Trzebnicka Rodzina 3+

aktualizacja: 10 marca 2014 r.

Karta Trzebnicka Rodzina 3+ wydawana jest od 1 czerwca 2013 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom, także zastępczym, mieszkającym na terenie gminy Trzebnica, w których na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Karta jest ważna jeden rok od daty jej wydania. Przy składaniu Wniosku pobierana jest kaucja za każdą kartę w wysokości 10 zł., zwracana w momencie wygaśnięcia lub utraty uprawnień do udziału w Programie. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • dodatkowe punkty przy rekrutacji do gminnych przedszkoli,
 • bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej,
 • zniżki przy zakupie biletów (karnetów) wstępu na pływalnię w Trzebnickim Parku Wodnym  i na miejskie lodowisko,
 • ulgowy bilet łączony do Trzebnickiego Parku Wodnego i do ZOO we Wrocławiu,
 • zniżki na płatne imprezy kulturalne, w tym seanse filmowe, organizowane przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu,
 • ulgowa odpłatność za szczepienia dzieci przeciw pneumokokom i meningokokom.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za kursy na prawo jazdy, porady dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa, za zajęcia psychoterapeutyczne, rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną, ulgową odpłatność za projekty architekta wnętrz, zakup i montaż domowych urządzeń grzewczych, naprawę komputerów, usługi krawieckie i wymianę opon.
Aktualnie z Karty Dużej Rodziny korzysta 768 osób z 161 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Góra strony

 

 

Wałbrzych, województwo dolnośląskie, Wałbrzyska Karta Rodzina 3+

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Wałbrzyska Karta „Rodzina Trzy Plus” wydawana jest od 1 kwietnia 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, zastępcze i rodzinne domy dziecka zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Miasta Wałbrzycha, w których na utrzymaniu rodziców/rodzica jest co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka – bez ograniczenia wieku. Koordynatorem Programu jest Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Własną kartę otrzymuje każdy członek rodziny w wieku powyżej 5 lat. Dzieci  do lat 5 korzystają z karty rodzica/opiekuna. Karta wymaga corocznego potwierdzenia ważności.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę dla dzieci i młodzieży od lat 4 do ukończenia 25 roku życia,
 • obniżenie opłaty za pobyt dziecka powyżej piątej godziny w żłobkach i przedszkolach samorządowych,
 • opłata 1 zł za zajęcia w szkole talentów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i za zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych”,
 • zniżkowe bilety na zwiedzanie Zamku Książ, na wstęp do Palmiarni i Muzeum w Wałbrzychu,
 • zniżkowe bilety do Filharmonii Sudeckiej,
 • zniżkowe bilety do Aquaparku w  Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym,
 • zniżkowe bilety na spektakle w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego oraz w Teatrze Lalki i Aktora; bezpłatne uczestnictwo dzieci w warsztatach teatralnych.

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom Karty m.in. rabat na zajęcia edukacyjne dla dzieci, na zakup obuwia dziecięcego, podręczników, książek, pomocy dydaktycznych, gier i artykułów papierniczych.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Góra strony

 

 

Oleśnica, województwo dolnośląskie, Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 30 lipca 2014 r.

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 29 maja 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne (również rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinne domy dziecka), zamieszkałe na tere¬nie Miasta Oleśnicy, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia albo w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej i zachowuje ważność przez jeden rok.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na bilety do kina i na zajęcia dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury,
 • zniżki przy zakupie biletów normalnych i ulgowych na miejską pływalnię, basen otwarty, lodowisko, mini golfa,
 • zniżkowy bilet miesięczny na komunikację miejską,
 • zniżki dla rodzin z trójką dzieci oraz dla rodzin z czwórką i więcej dzieci w przedszkolu miejskim,
 • bezpłatne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i rodzinne oraz bezpłatne korzystanie z placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży,
 • możliwość korzystania z wolontariatu: pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, nauka języków obcych,
 • bezpłatne uczestnictwo w działaniach Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią.

Ponadto partnerzy biznesowi Programu oferują posiadaczom karty m.in. ulgę  w czesnym w niepublicznym przedszkolu i zniżki w opłatach za naukę we wszystkich typach szkół dla dorosłych prowadzonych przez niepubliczne centrum edukacyjne, rabat na usługi projektowe, na zakup lokali mieszkalnych na jednym z nowo wybudowanych osiedli, na zakup materiałów budowlanych i instalacyjnych, artykułów elektrycznych, opraw oświetleniowych, usług instalacyjnych, rabat na usługi gastronomiczne i na organizację imprez okolicznościowych. Można też taniej kupić artykuły spożywcze, zabawki, odzież sportową, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły dekoracyjne, upominki i wszystkie towary z oferty hipermarketu spożywczo-przemysłowego.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Oleśnicy.

Góra strony

 

 

Zgorzelec, województwo dolnośląskie, Karta Dużej Rodziny 3+
aktualizacja: 10 czerwca 2015 r.
 

Karta Dużej Rodziny 3+ wydawana jest od września 2014 r. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • ulgowa odpłatność za korzystanie z oferty Gminnego Ośrodka Kultury,
 • ulgowa odpłatność za korzystanie z Lodowiska „ŁOŚ” w Łagowie,
 • ulgowa odpłatność za korzystanie z publicznego przedszkola i żłobka w Jędrzychowicach,
 • zwrot za bilety okresowe komunikacji lokalnej zakupionych w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne),
 • zwrot opłaty za szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom  i meningokokom,
 • zniżka w opłatach za najem mieszkania komunalnego,
 • dopłata do zakupu węgla we wskazanym przez GOPS składzie opałowym, z którym gmina podpisze stosowne porozumienie,
 • zniżka na wypoczynkowe wyjazdy dla dzieci organizowane przez Gminę.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach w niepublicznym przedszkolu, ulgową odpłatność za pobyt i zabiegi w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym, rabaty na kurs na prawo jazdy, na szkolenia zawodowe kierowców, zakup artykułów budowlanych i opału.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec.

Góra strony

 

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31