Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 30 stycznia 2015

Para Prezydencka nagrodzi pracodawców przyjaznych rodzinie

Elastyczna organizacja pracy, przyzakładowe żłobki i przedszkola, szkolenia dla pracowników w zakresie równowagi praca-życie rodzinne, wewnętrzne programy polityki rodzinnej czy zachęcanie ojców do korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem – to tylko niektóre z rozwiązań zgłoszonych do prezydenckiego konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”. Ze zgłoszeń konkursowych wynika, że coraz więcej firm i instytucji dostrzega, iż warto wspierać pracowników w godzeniu ról rodzicielskich i zawodowych. Zatrudnienie przyjazne rodzinie to również dbałość o stabilność i rozwój firmy oraz jej prestiż.

 
Już 3 lutego 2015 r. poznamy Laureatów ogłoszonego przez Parę Prezydencką Konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”. W Konkursie wzięło udział ponad stu pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Konkurs, organizowany we współpracy Kancelarii Prezydenta RP z organizacjami pracodawców, jest kolejnym elementem tworzenia w Polsce dobrego klimatu dla rodziny i służy upowszechnianiu rozwiązań ułatwiających łączenie życia zawodowych i rodzinnego.
 
Eksperci i członkowie Kapituły Konkursu oceniali dobre praktyki w sześciu obszarach:
  1. podejście pracodawcy do godzenia przez pracowników pracy zawodowej z życiem rodzinnym,
  2. elastyczna organizacja pracy, czas pracy i urlopy,
  3. przerwy w pracy związane z rodzicielstwem,
  4. wypoczynek, czas wolny, zdrowie oraz edukacja,
  5. wsparcie materialne pracowników-rodziców,
  6. ułatwienia w opiece nad dziećmi.
 
Jak wynika z analizy ankiet pracodawców, najczęstszym rozwiązaniem jest ruchomy czas pracy i indywidualny rozkład czasu pracy – stosowany przez 96% pracodawców biorących udział w konkursie oraz pomoc w adaptacji do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem – deklarowana przez 94% uczestników. Z kolei u 88% firm biorących udział w konkursie świętuje się ważne wydarzenia związane z życiem rodzinnym pracowników tj.: urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, Dzień Dziecka.
 
W obszarze ułatwiania pracownikom opieki nad dzieckiem 51% pracodawców zaaranżowało przestrzeń w miejscu pracy dla rodziców z dziećmi, a 26% pokój do wykonywania pracy połączony z opieką nad dzieckiem. Jedna czwarta pracodawców deklaruje dofinansowanie opieki nad dzieckiem pracownika w żłobku, przedszkolu, klubiku dziecięcym lub opieki sprawowanej przez nianię. Przyzakładowym żłobkiem, przedszkolem lub klubikiem dziecięcym mogło pochwalić się 19% uczestników konkursu.
 
W ogłoszonym w maju 2013 r. Programie Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny”, Bronisław Komorowski akcentuje potrzebę podjęcia działań na rzecz rodziny w różnych obszarach. Zaznacza, że budowanie przestrzeni przyjaznej rodzinie jest dla Polski wyzwaniem długofalowym, które należy podejmować w porozumieniu i szerokiej współpracy z rozmaitymi grupami politycznymi, zawodowymi i społecznymi. Pracodawcy i przedsiębiorcy są kluczowym partnerem w budowaniu dobrego klimatu dla rodziny w miejscu pracy i tworzeniu warunków ułatwiających godzenie życia rodzinnego i pracy zawodowej.
 
O konkursie
Celem konkursu jest upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie, poprzez wyróżnienie pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze, w szczególności:
  • prezentacja pracodawców tworzących przyjazne warunki pracy, pozbawione przejawów dyskryminacji ze względu na rodzicielstwo i wynikające z niego obowiązki rodzinne,
  • upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie kształtowania relacji na płaszczyźnie pracodawca – pracownik, poprzez ukazywanie stosowanych przez pracodawców rozwiązań dotyczących godzenia pracy zawodowej z rodzicielstwem,
  • promowanie wizerunku pracodawcy jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego.

Konkurs jest wieloetapowy, a ostatecznego wyboru zwycięzców dokonuje Para Prezydencka spośród pracodawców najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu.

 
Organizator Konkursu
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Koordynator i Partner Konkursu
PwC
 
Partnerzy Konkursu
Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, PwC
 
Instytucje wspierające Konkurs
Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania, Great Place to Work® Institute Polska sp. z o. o., Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.
 
Kapituła Konkursu:
Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Andrzej Blikle, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan
Michał Broniatowski, redaktor naczelny Forbes
Irena Eris, współwłaścicielka Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris
Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club
Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC
Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 
Informacje o konkursie dostępne są pod adresem:
Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30