Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 3 lutego 2015

"Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny"

  |   Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” Finał konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”

Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny, co nie znaczy, że nie może być on jeszcze  lepszy. I o to będziemy zabiegali – podkreślał Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas Gali finałowej konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”.

 

Para Prezydencka nagrodziła firmy i instytucje, które podejmują działania w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie. Laureatami konkursu zostali: VERMICULITE POLAND Firma produkcyjna Diana Kuprianow; WESSLING Polska sp. z o.o.; LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz NUTRICIA.


- Serdecznie dziękujemy za tworzenie w Polsce dobrego klimatu dla rodziny, dziękujemy wszystkim, którzy go współtworzą – zaznaczył Bronisław Komorowski podczas wtorkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Dziękował pracodawcom za tworzenie dobrych praktyk.

 

Jak wskazywał prezydent, laureaci konkursu praktycznie udowadniają, że można i należy biznes w sposób umiejętny godzić i łączyć z innymi funkcjami, jak też umożliwiać łączenie funkcji zawodowych i rodzicielskich swoim pracownikom.

 

Wspomniał też o samorządach, które angażują się w Kartę Dużej Rodziny. Dziękował za współpracę rządu i parlamentu w przyjęciu szeregu ustaw, które tworzą nie tylko dobry klimat, ale przynoszą konkretne rozwiązania sprzyjające polskiej rodzinie.

 

Małżonka Prezydenta RP gratulując nagrodzonym przyznała, że dokonanie wyboru laureatów nie było łatwe. Anna Komorowska wyraziła też nadzieję, że laureaci znajdą naśladowców, a wdrażane już pomysły będą się rozwijały.

 

Sekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka podkreślała, że upowszechnianie przyjaznych warunków pracy jest niezwykle ważna. Zwróciła uwagę, że w badaniach rodzice wskazują na taką organizację czasu pracy, która umożliwia łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi, czyli elastyczny czas pracy.

 

Minister podkreślała, że większość dzieci wychowuje się w rodzinach, w których oboje rodzice pracują. – Żeby spełniać aspiracje młodych Polaków, również aspiracje do posiadania i rozwoju rodziny, musimy przekształcać nasze myślenie i nasze działania, również w polskich firmach – dodała Irena Wóycicka.


Elastyczna organizacja pracy, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, szkolenia dla pracowników w zakresie równowagi praca – życie rodzinne, wewnętrzne programy polityki rodzinnej czy zachęcanie ojców do korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem – to tylko niektóre z rozwiązań stosowanych przez firmy nagrodzone przez Parę Prezydencką w konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”.

 

Nagrodę Pary Prezydenckiej otrzymali:

 

1) w kategorii do 49 pracowników:

 

VERMICULITE POLAND Firma produkcyjna Diana Kuprianow

W firmie Vermiculite Poland istotna jest profesjonalna realizacja zadań, a nie sztywne godziny pracy, dlatego też pracownicy mogą korzystać z ruchomego czasu pracy, a w sytuacjach, kiedy nie mogą zapewnić dziecku opieki, mają możliwość wykonywania obowiązków służbowych z maluchem na terenie firmy, gdzie zapewnia się miejsce do zabawy lub odrabiania lekcji. W razie potrzeby pozostania z dzieckiem w domu, pracownik może wykonywać swoją pracę zdalnie. W ramach uzupełnienia wyprawki szkolnej, pracownicy-rodzice korzystają ze wsparcia materialnego. Okazją do podkreślenia wartości rodzinnych są urodziny dzieci pracowników. Firma przekazuje im drobne upominki, dostosowane do zainteresowań i wieku dziecka. Pracownicy firmy uczestniczą w piknikach rodzinnych oraz innych imprezach firmowych. „Rodzina Vermiculite Poland” to nazwa katalogu na wspólnym dysku sieciowym, gdzie zamieszczają oni relacje z tych spotkań oraz dzielą się wydarzeniami z życia swoich rodzin. Firma wspiera też udział pracowników w akcjach charytatywnych połączonych z aktywnością i rekreacją.


2) w kategorii od 50 do 249 pracowników:

 

WESSLING Polska sp. z o.o.

Firma zachęca mężczyzn do korzystania z urlopu ojcowskiego poprzez kampanię informującą o przysługującym urlopie oraz zaletach budowania relacji z dzieckiem, a przyszłe mamy i ojcowie mogą skorzystać z zajęć w prywatnej szkole rodzenia. Pracownicy angażują się w edukację przedszkolaków, prowadząc zajęcia w ramach stworzonego przez firmę programu „Piramida Żywienia”. Interesującym projektem jest również „Noc Naukowców”, będąca okazją do udziału dzieci w doświadczeniach chemicznych przeprowadzanych przez rodziców. Dla ułatwienia pracownikom godzenia obowiązków zawodowych z życiem osobistym, na siedzibę firmy został wybrany budynek, w którym mieści się przedszkole.
Pracownicy korzystają ze skróconego czasu pracy, ruchomych godzin pracy, pracy w domu oraz równoważnego czasu pracy. Mogą oni rozpocząć pracę pomiędzy godz. 7.00 a 12.00 lub pracować w systemie dwuzmianowym (od 7.00 do 15.00 albo od 12.00 do 20.00).
Dostrzegając, jak ważne jest godzenie życia zawodowego i rodzinnego, firma umożliwia pracownikom udział w szkoleniach dotyczących zachowania równowagi pomiędzy tymi sferami życia.

 

3) w kategorii od 250 pracowników:

 

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Podstawową wartością firmy jest rodzinna atmosfera. Przyszli ojcowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach „Tatą być”, poświęconym roli ojca w rodzinie. Dzięki komunikacji z pracownikami, wspólnie wypracowywane są rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego z nich oraz ich rodzin. W indywidualnych rozmowach z przyszłymi mamami ustalane są komfortowe rozwiązania współpracy w trakcie ciąży.
Pracownicy mają do wyboru wachlarz warsztatów z różnych obszarów: chustowanie niemowląt, zabawy z dziećmi, zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku, adaptacja przedszkolna, bajkoterapia, rozwój mowy czyli „logopedia dla rodziców”, żywienie dzieci, bezpieczeństwo na drodze i w sieci.
W firmie obowiązuje polityka „otwartych drzwi” – w siedzibie firmy na rodziców i ich pociechy czekają dwa pokoje wypoczynkowe z zabawkami, przyborami do rysowania, zestawem bajek, audiobooków i książek, gdzie dzieci mogą towarzyszyć rodzicom w pracy, gdy zajdzie taka potrzeba.
Tworząc harmonogramy czasu pracy, przełożeni uwzględniają – na ile pozwala na to organizacja pracy firmy – potrzeby oraz sytuację rodzinną pracowników. Na wniosek pracownika ustalany jest indywidualny rozkład czasu pracy. Pracownicy, w zależności od charakteru pracy, rozliczani są z zadań, a nie czasu pracy. Kobieta będąca w ciąży może liczyć na skrócenie czasu pracy do 4 godzin dziennie, przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia.
Pomieszczenia firmy są przystosowane do przewinięcia i wykąpania dziecka. Ponadto do dyspozycji pracowników jest mobilny stolik z zestawem narzędzi plastycznych i zabawkami, który można ustawić bezpośrednio przy stanowisku pracy.

 

NUTRICIA (Nutricia Polska sp. z o.o., Nutricia Zakłady Produkcyjne sp. z o.o.)

Firma zapewnia kobietom specjalistyczną opiekę lekarską, dostęp do szkoły rodzenia oraz opieki okołoporodowej, dofinansowuje poród rodzinny z udziałem osoby wskazanej przez pracownicę, pomaga w uzyskaniu miejsca w szpitalu i pokrywa koszt porodu w sali o podwyższonym standardzie, pobytu w sali poporodowej oraz znieczulenia. Kadra kierownicza prowadzi z rodzicami stały partnerski dialog, w oparciu o program skierowany do Rodziców – „Mamy dla Mamy i całej Rodziny”. W ramach programu, obecni i przyszli rodzice informowani są o przysługujących im prawach i możliwościach tworzonych przez firmę. W zakładach produkcyjnych organizowane są festyny rodzinne oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci. Pracownicy wraz z rodzinami korzystają z kart na zajęcia sportowe.
Pracownicy nieliniowi mają możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godz. 7.00 a 10.00, a kończenia pomiędzy godz. 15.00 a 18.00, co pozwala na dopasowanie czasu pracy do okresu, w którym dziecko przebywa w żłobku, przedszkolu czy szkole. Ponadto, jeżeli pozwala na to rodzaj wykonywanych obowiązków, możliwe jest wykonywanie pracy z domu, po uzgodnieniu z przełożonym. Firma umożliwia pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, co ułatwia pracownikom wypełnianie obowiązków rodzinnych. Na stanowiskach produkcyjnych, gdzie praca odbywa się w systemie zmianowym, przełożony – ustalając plan pracy – uwzględnia sytuację rodzinną pracowników.
Pracodawca gwarantuje dofinansowanie do żłobka lub przedszkola w wysokości zależnej od poziomu wynagrodzenia, umożliwia przebywanie dzieci w siedzibie firmy i zapewnia przewijaki dla maluchów.

 

Konkurs, organizowany we współpracy Kancelarii Prezydenta RP z organizacjami pracodawców, jest kolejnym elementem tworzenia w Polsce dobrego klimatu dla rodziny i służy upowszechnianiu rozwiązań ułatwiających łączenie życia zawodowych i rodzinnego.

 

W Konkursie wzięło udział ponad stu pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Eksperci i członkowie Kapituły Konkursu oceniali dobre praktyki w sześciu obszarach: (1) podejście pracodawcy do godzenia przez pracowników pracy zawodowej z życiem rodzinnym, (2) elastyczna organizacja pracy, czas pracy i urlopy, (3) przerwy w pracy związane z rodzicielstwem, (4) wypoczynek, czas wolny, zdrowie oraz edukacja, (5) wsparcie materialne pracowników-rodziców, (6) ułatwienia w opiece nad dziećmi.
 

Jak wynika z analizy ankiet pracodawców, najczęstszym rozwiązaniem jest ruchomy czas pracy i indywidualny rozkład czasu pracy – stosowany przez 96% pracodawców biorących udział w konkursie oraz pomoc w adaptacji do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem – deklarowana przez 94% uczestników. Z kolei u 88% firm biorących udział w konkursie świętuje się ważne wydarzenia związane z życiem rodzinnym pracowników tj.: urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, Dzień Dziecka.
 

W obszarze ułatwiania pracownikom opieki nad dzieckiem 51% pracodawców zaaranżowało przestrzeń w miejscu pracy dla rodziców z dziećmi, a 26% pokój do wykonywania pracy połączony z opieką nad dzieckiem. Jedna czwarta pracodawców deklaruje dofinansowanie opieki nad dzieckiem pracownika w żłobku, przedszkolu, klubiku dziecięcym lub opieki sprawowanej przez nianię. Przyzakładowym żłobkiem, przedszkolem lub klubikiem dziecięcym mogło pochwalić się 19% uczestników konkursu.

 

Koordynator i Partner Konkursu: PwC

 

Partnerzy Konkursu: Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, PwC.

 

Instytucje wspierające Konkurs: Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania, Great Place to Work® Institute Polska sp. z o. o., Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

 

Kapituła Konkursu:
Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Andrzej Blikle, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan
Michał Broniatowski, redaktor naczelny Forbes
Irena Eris, współwłaścicielka Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris
Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club
Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC
Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/konkurs-pracodawcy/
 

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30