przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 15 maja 2013

Dobrze jest być dzieckiem w mojej gminie - gmina Mrozy

  |   Fot. Gminne Centrum Kultury w Mrozach Fot. Gminne Centrum Kultury w Mrozach Fot. Gminne Centrum Kultury w Mrozach Fot. Gminne Centrum Kultury w Mrozach Fot. Gminne Centrum Kultury w Mrozach Fot. Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina Fot. Gminne Centrum Kultury w Mrozach Fot. Urząd Gminy w Mrozach Fot. Gminne Przedszkole w Mrozach Fot. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach Fot. Gminne Centrum Kultury w Mrozach Fot. Gminne Centrum Kultury w Mrozach Fot. Żłobek Leśne Ludki

Gmina Mrozy za jeden najważniejszych priorytetów w rozbudowie infrastruktury technicznej i społecznej przyjęła wszechstronne działania na rzecz rozwoju rodziny i rodzicielstwa. Dlatego w 2007 roku podjęto wielokierunkowe działania stwarzające dobry klimat dla zakładania i dobrego funkcjonowania rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych rodzin.

 

Gmina Mrozy to gmina wiejska położona w województwie mazowieckim i zamieszkana przez niespełna 9 tysięcy mieszkańców.

 

Rezultaty
 

Poszerzenie infrastruktury zwiększyło dostęp dzieci do edukacji i rekreacji oraz wyraźnie wspiera rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich.

Gmina Mrozy poszerzyła infrastrukturę, dzięki czemu wzrosła ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli. W 2007 r. na terenie Gminy było 68 przed-szkolaków, natomiast w roku 2012 – aż 248, co stanowi 84,4% wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Mrozy. Wyrównano dostęp do placówek świadczących całodzienną opiekę nad dzieckiem.

 

Wraz z rozbudową infrastruktury sportowej zwiększył się dostęp do różno-rodnych zajęć sportowych i obecnie około tysiąc dzieci i młodzieży systematycznie korzysta z gminnej bazy sportowej.

 

Od 2007 r. w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury systematycznie uczestniczy od 150 do 220 osób tygodniowo.

 

Opis działania
 

W Gminie Mrozy podjęto działania ułatwiające start młodym rodzinom i polepszające ich bieżące funkcjonowanie poprzez m.in. stwarzanie mieszkańcom możliwości łączenia pracy zawodowej z funkcjami rodzicielskimi. Priorytetem tych rozwiązań jest dbałość o pełny rozwój małych dzieci.

 

W celu umożliwienia szybszego powrotu rodziców, w szczególności matek, do pracy zawodowej w 2011 r. podjęto pakiet uchwał, który dał możliwość organizowania żłobka, klubu dziecięcego, opieki dziennego opiekuna, poszerzając tym samym dostęp do opieki i edukacji najmłodszych. Wskutek tych działań na terenie Gminy Mrozy powstał jeden prywatny żłobek. Gmina, realizując wizję gminy prorodzinnej, podjęła decyzję o dotowaniu prywatnych żłobków funkcjonujących na swoim terenie.

 

Dynamiczne rozwija się infrastruktura ułatwiająca rodzicom opiekę nad dziećmi. Na terenie gminy działa Gminne Przedszkole w Mrozach oraz Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lipinach. Ponadto, w 2010 r. utworzono Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Jeruzalu, a w 2011 r. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Grodzisku, zapewniając dzieciom dostęp do bezpłatnej opieki. Gmina Mrozy podejmuje także działania mające na celu zachęcenie osób fizycznych i prawnych do tworzenia niepublicznych placówek opieki nad dziećmi, w efekcie czego na terenie niewielkiej gminy działają cztery niepubliczne przedszkola.

 

Dbając o właściwą opiekę najmłodszych mieszkańców Gminy Mrozy, nie zapomina się o ich rozwoju fizycznym i zapewnieniu przyjaznej przestrzeni na wspólne, atrakcyjne spędzanie czasu całych rodzin. Podjęto szereg działań poszerzających bazę sportowo-rekreacyjną przy wszystkich szkołach podstawowych, wybudowano place zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Stworzono także publiczne place zabaw, parki, skwery dostosowane do aktywnej zabawy z najmłodszymi. Ponadto na terenie gminy zbudowano trzy kompleksy boisk, w tym dwa typu „Orlik 2012” (trzeci w trakcie budowy) i jeden – „Blisko boisko”, funkcjonujące przy każdej ze szkół. Dla bezpieczeństwa i podniesienia efektywności zajęć zatrudniono animatorów, którzy odpowiadają za prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi. Na boiskach organizowane są imprezy sportowe, w których czynnie uczestniczą całe rodziny. Działają również kluby sportowe („Watra” Mrozy, Uczniowski Klub Sportowy Orliki Jeruzal), prowadzące sekcje piłki nożnej, karate, piłki siatkowej. Zarówno działania klubów, jak i oferta proponowana podczas imprez, uwzględniają rodziców (np. rowerowe rajdy rekreacyjne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mrozów). Obecnie w budowie jest także wielofunkcyjna Hala sportowa przy Zespole Szkól w Mrozach.

 

Główna działalność utworzonego w 2007 r. Gminnego Centrum Kultury skierowana jest do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, ale również do całych rodzin, będąc miejscem integrującym całą rodzinę. W Gminnym Centrum Kultury organizowane są zajęcia dla dzieci takie jak: balet, cheerleaders, taniec nowoczesny z elementami akrobatyki, taniec ludowy, dźwiękoczujki – zajęcia wokalne, warsztaty modelarskie, warsztaty kabaretowe, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia plastyczne z elementami arteterapii, kółko plastyczne, rękodzieło artystyczne, rysunek i malarstwo, break dance, nauka gry na instrumentach, Ruch Autorów Malarsko Aktywnych – RAMA, kółko szachowe. Działa również Ognisko Muzyczne, które Gmina Mrozy zorganizowała w ramach współpracy ze Szkołą Muzyczną. W Ognisku dzieci podejmują naukę gry na instrumentach (gitara, keyboard, fortepian, saksofon i klarnet). Mieszkańcy mogą korzystać z ośmiu wiejskich świetlic, w których realizowane są różne projekty kulturalne dla dzieci i całych rodzin.

 

Partnerzy
 

Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach, Biblioteka Publiczna w Mrozach z filią w Jeruzalu, Gminne Przedszkole w Mrozach, Szkoła Podstawowa w Mrozach, Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Zespół Szkół w Jeruzalu, Zespół Szkół w Mrozach, Niepubliczne Przedszkola: „Mali Odkrywcy”, „Promyczek”, „Leśne Ludki”, „Tęczowa Kraina”, Niepubliczny Żłobek „Leśne Ludki”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach, Szkoła Muzyczna w Mińsku Mazowieckim, Stowarzyszenie Przyjaciół Mrozów, Klub Sportowy „Watra”, Uczniowski Klub Sportowy „Orliki”.

 

Budżet
 
Środki budżetu gminy: 4 559 111,43 zł, w tym:
  • 2009 r. – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrozach;
  • 2010 r. – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Jeruzalu;
  • 2011 r. – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Grodzisku, dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dotacja dla punktu i oddziału przedszkolnego funkcjonujących przy ZS w Jeruzalu i Szkole Podstawowej w Grodzisku, dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, koszty utrzymania animatorów na boiskach sportowych typu Orlik;
  • 2008–2012 – budowa i modernizacja placów zabaw (ogólnodostępnych oraz zmodernizowanych przy wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie gminy);
  • 2012 r. – dotacja dla żłobka.
Dotacje (2007–2012):
  • EFS – 1 187 830,00 zł
  • Inne – 11 118 655,17 zł (środki pozyskane z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Prewencyjnego PZU SA, Ministerstwa Sport i Turystyki, z budżetu Województwa Mazowieckiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 - „Wojewódzki programu rozwoju bazy sportowej”, z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej).

 

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.