Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Nagroda specjalna

LAUREAT NAGRODY SPECJALNEJ - Gdynia

Gdyniarodzinna.pl to nazwa portalu internetowego, jaki władze miasta prowadzą dla mieszkańców. Działania na rzecz rodziny wysoko oceniła Para Prezydencka i przyznała miastu nagrodę specjalną właśnie za to, że Gdynia jest przyjaźnie nastawiona do rodziny.

 

Rezultaty

 

Konsekwencja w działaniu samorządu gdyńskiego przynosi wymierne korzyści. W ciągu sześciu lat w ramach projektu „ Rodzina bliżej siebie” instytucje samorządowe współpracowały z 2700 mieszkańcami Gdyni. Prawie połowa rodzin, z którymi pracowali asystenci rodziny nie korzysta już z finansowej pomocy socjalnej. W rodzinach naturalnych udało się zatrzymać aż 628 dzieci z 247 rodzin.  A dzięki pomysłowi energicznych pań - mam przynajmniej trójki dzieci - zorganizowano wystawę fotograficzną „Mamy więcej” i kampanię społeczną przełamującą stereotypy na temat rodzin wielodzietnych.


Opis działań

 

Samorząd miasta zgłosił do konkursu trzy projekty w trzech kategoriach. Są to: „Rodzina bliżej siebie” (w kategorii pierwszej), Centrum Aktywnego Mieszkańca (CAM): (w kategorii drugiej) i kampanię społeczną „MAMY więcej” (w kategorii trzeciej).

„Rodzina bliżej siebie”  to program przeznaczony dla rodzin, w których wyraźnie popękały więzi rodzinne. Są tak kruche, że dzieci mogą trafić do placówek pieczy zastępczej. By temu zaradzić, z rodzinami współpracują asystenci rodziny i wiele instytucji.
 

W czasie trzech lat  współpracy z pracownikiem socjalnym rodzina powoli się zmienia. Zazwyczaj zaczyna się od interwencji w sytuacji kryzysowej, potem opracowany jest i wdrażany plan zmian. Pierwszy rok to działania interwencyjne w rodzinie, pogłębiona diagnoza problemów, opracowanie celów i planów wprowadzania zmian. Drugi rok to wdrażanie planu zmian oraz stopniowa reintegracja rodziny. Trzeci zaś to utrwalanie pozytywnych zmian, przygotowanie rodziny do wyjścia z intensywnej relacji pomocowej oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Praca prowadzona jest z całą rodziną, ale również z instytucjami, które wspierają ją w procesie wychodzenia z kryzysu.

Rodziny powoli przestają być klientami pomocy socjalnej, usamodzielniają się. By to się udało, dorośli uczą się w „szkole dla rodziców” nie tylko wychowywania dzieci, ale także gospodarowania pieniędzmi. Prowadzone są indywidualne terapie pomagające skończyć z uzależnieniem. Specjaliści mediują w sytuacjach konfliktowych i pomagają odnaleźć się dorosłym na rynku pracy. Prowadzone jest poradnictwo: finansowo-prawne, zawodowe, psychologiczne, pedagogiczne, seksuologiczne. Jeśli rodziny tego potrzebują, instytucje samorządowe oferują im domowe poradnictwo wychowawcze. Praktykowane są również uspołeczniające  wyjścia do restauracji, kin, teatru, klubu, często po raz pierwszy w życiu rodzin.

W ciągu sześciu lat w ramach projektu instytucje samorządowe współpracowały z 2700 mieszkańcami Gdyni. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na zmianę postrzegania pracownika socjalnego jako rozdającego zasiłki na rzecz motywującego, wspierającego i równorzędnego partnera. Projekt wymagał przeorganizowania całej struktury MOPS, wyszkolenia kadr, wdrożenia metody projektowej do zarządzania.
 

Niektóre z rodzin, które odnalazły się w „Rodzinie bliżej siebie”, to mieszkańcy gdyńskiego osiedla Chylonia, gdzie istnieją kluby Apteka i Kreatywni oraz działa Centrum Aktywnego Mieszkańca, program nominowany do nagrody w drugiej kategorii.

Kampanię społeczną „MAMY więcej” wymyśliły same mamy. Jak o sobie napisały „»MAMY więcej« to opowieść o kobietach, które pozwoliły sobie na iście szaleńczy krok. W czasach niestabilności gospodarczej postanowiły mieć więcej… Czego? Tak naprawdę wszystkiego. Oczywiście w pierwszej kolejności dzieci, ale też: radości, smutków, emocji, lęków, śmiechu, kłótni, hałasu, zakupów, prania, bałaganu, może nawet czasu, bo przeżywamy nie tylko swój własny, ale także każdego z naszych dzieci z osobna”. Dziesięć pań, które mają troje i więcej dzieci, przygotowało wystawę fotograficzną, na której pokazały siebie i swoje rodziny. Powstał też katalog – broszura, w którym rodziny 3+ opowiedziały o życiu codziennym. Wystawa jest projektem non profit realizowanym przy wsparciu samorządu, instytucji i lokalnych firm.


Idea wystawy doskonale pasowała do założeń Gdyni Rodzinnej, dlatego miasto bez wahania włączyło się do inicjatywy. Opracowano założenia kampanii, podział zadań i harmonogram prac. Wystawa jest projektem non profit. Kampania społeczna składała się z kilku elementów:

  • wystawy
  • wernisażu-spotkania z twórcami kampanii i z rodzinami, które opowiedziały o sobie i zachęcały do zmiany myślenia o rodzinie wielodzietnej,
  • cyklu bezpłatnych warsztatów, zorganizowanych przez rodziny, które przygotowały wystawę, dla wszystkich chętnych mieszkańców.

W planach jest pokazanie wystawy w innych publicznych miejscach w mieście, ale również zaproszenie do współpracy partnerów prywatnych, którzy dysponują przestrzenią publiczną w mieście.


Partnerzy

 

Partnerem dla samorządu w projekcie „MAMY więcej” były bohaterki wystawy, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny, Forum Kultury InfoBox – Obserwatorium Zmian i Centrum Nauki Experyment.

Projekt „Rodzina bliżej siebie” realizowany jest przez 210 podmiotów: organizacji, instytucji i podmiotów prywatnych. Jako kluczowych partnerów należy wymienić  między innymi: powiatowy urząd pracy, Sąd Rejonowy w Gdyni, Ośrodek Profilaktyki i Terapii, Gdyńskie Spółdzielnie Mieszkaniowe, Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” i Klub Osiedlowy „Apteka”, Towarzystwo im. Św. Brata Alberta – koło w Gdańsku i Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku. Z władzami miasta współpracują również firmy i instytucje, które prowadzą kursy, warsztaty, treningi oraz poradnictwo.

 

Budżet

 

Na kampanię „MAMY więcej” przeznaczono ze środków miasta  około 20 tys. zł. Miasto Gdynia wsparło pomysł poprzez nieodpłatne udostępnienie atrakcyjnych przestrzeni miejskich, pokrycie kosztów realizacji projektu, szeroką promocję oraz wydruk katalogu. Wsparcie sponsorów polegało głównie na udostępnieniu miejsc dla potrzeb sesji zdjęciowych, udostępnieniu odzieży i akcesoriów. Jednym z atutów kampanii jest społeczne zaangażowanie jej bohaterów. To duża wartość projektu. Wkład własny polegał m.in. na wykorzystaniu umiejętności bohaterów wystawy – wśród rodzin, które zdecydowały się wziąć udział w kampanii są fotografki, stylistka, specjalistki od makijażu i fryzur oraz psycholog.

Łączny budżet projektu „Rodzina bliżej siebie” (w latach 2008–2013) wyniósł  ok. 15,69 mln zł, z tego 13,92 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uśredniony roczny budżet projektu stanowi 5,31 proc. rocznego budżetu MOPS (48,8 mln zł).


Opracowano i wdrożono „strategię wyjścia” (stopniowego przejmowania finansowania projektu przez gminę). Zagwarantowała ona utrzymanie wszystkich najważniejszych elementów projektu po jego zakończeniu. Jest to jeden z nielicznych przykładów w kraju, gdzie samorząd wziął pełną odpowiedzialność za podtrzymanie rezultatów i przejął na siebie finansowanie działań.

Wszystkie trzy przedsięwzięcia zostały wysoko ocenione przez kapitułę i Para Prezydencka przyznała Gdyni nagrodę specjalną za ciekawe, innowacyjne oraz konsekwentne działania na rzecz rodziny.

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30