Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Dobre rodzicielstwo

Białostocka Akademia Rodziny - Białystok

„Nie możemy obiecać nikomu, że rozwiążemy za niego problemy rodzinne, ale dołożymy starań, aby dać mu wiedzę i motywację, by to on sam mógł się z nimi uporać.” – brzmi zapisane na stronie internetowej motto działania Białostockiej Akademii Rodziny. Placówkę stworzył i prowadzi samorząd miasta. Głównym zadaniem postawionym przed BAR jest edukacja i promocja rodziny przeznaczona dla wszystkich: młodzieży, małżonków, rodziców i dziadków.


Rezultaty

10 tysięcy osób skorzystało w ciągu roku z oferty Białostockiej Akademii Rodziny (BAR). Warsztaty i spotkania są propozycją dla wszystkich członków rodzin – razem, osobno i w różnych konfiguracjach – dziadków, rodziców i dzieci.

Opis działań

Placówkę w lutym 2013 roku powołał samorząd miasta. O potrzebie jej istnienia mówili zarówno mieszkańcy, uczestnicy forów rodziców, jak i specjaliści z Rady Programowej ds. Wspierania Rodziny w Białymstoku (organu pomocniczego prezydenta miasta). Prezydent miasta i BAR chcą w ten sposób pomóc mieszkańcom miasta w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich, przypomnieć o znaczeniu ojca w rodzinie i wspierać mężczyzn w tej roli (przy BAR działa Klub Ojca). Akademia rekomenduje partnerstwo rodziców w wychowaniu dzieci, upowszechnia dobre praktyki, promuje model rodziny wielodzietnej. Nadrzędną ideą jej funkcjonowania jest wspieranie rodziny w rozwoju i funkcjach społecznych.

 

Mężczyźni mogą poznać „7 sekretów efektywnego ojcostwa”, a kobiety przedyskutować, co dla nich znaczy określenie „żona spełniona”. „Nawigacja w rodzinie” to spotkania, na których małżonkowie mogą sprawdzić, jak radzą sobie z emocjami, a dla pań spodziewających się potomstwa pomocna może być rozmowa z konsultantem zajmującym się laktacją oraz nauka „chustkowania”. Zachowaniu równowagi w finansach służą wykłady „Budżet domowy”.

Prowadzone są warsztaty i spotkania: „Małżeńskie remanenty”, „Rodzice w akcji”, „Jak skutecznie komunikować się z dziećmi”.

Gdy starsi uczestniczą w zajęciach, najmłodszymi zajmują się opiekunowie. BAR jest organizatorem konferencji poświęconych kondycji, potrzebom i problemom rodziny. Prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz związkami wyznaniowymi. Współorganizuje pikniki rodzinne, prowadzi badania socjologiczne. Prowadzi stronę www.rodzina.bialystok.pl. Która stała się głównym medium informacyjnym o inicjatywach prorodzinnych w mieście.

Niezależnie od oferty BAR prezydent miasta w ramach inicjatywy „Białystok rodzinie”, wdrożył Białostocką Kartę Dużej Rodziny. System ulg, preferencji i świadczeń wspiera funkcjonowanie dużych rodzin.

Partnerzy

Białostocka Akademia Rodziny współpracuje z organizacjami pozarządowymi: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Civitas Christiana, Fundacją Budujemy Ludzi, Fundacją Cyryla i Metodego, Tato.net, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS, Stowarzyszeniem Rodzina na Plus, Wspólnotą Kairos, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Wspólnie z radami rodziców funkcjonującymi przy szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych BAR organizuje festyny rodzinne i edukacyjne oraz inne działania wspierające rodzinę.
 

Budżet

W przygotowanie i realizację oferty Białostockiej Akademii Rodziny zainwestowano środki z budżetu miasta w wysokości 119 670 zł, przeznaczone na: opracowania materiałów promocyjnych, organizację konferencji, forum, wynagrodzenia prelegentów. Niefinansowym wkładem wniesionym w inicjatywę jest zaangażowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz współpracujących w ramach inicjatywy pracowników instytucji.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku
– Białostocka Akademia Rodziny, którą powołałem w 2013 r., działa niezwykle prężnie. Pomaga rodzinom naszego miasta poprzez organizowanie festynów rodzinnych, kursów, warsztatów i wykładów, adresowanych  do małżonków, rodziców oraz dziadków. Tematyka tych przedsięwzięć jest bardzo szeroka. Dotyczy: miłości małżeńskiej, komunikacji w małżeństwie, projektu wychowawczego dla dziecka, profilaktyki uzależnień, roli dziadków w życiu dziecka, ale i urody czy problemów związanych ze zdrowiem. Największym zaskoczeniem po roku działalności akademii wydaje się być tak szerokie zainteresowanie mieszkańców Białegostoku tematyką i proponowanym programem. W realizowanych przez przedsięwzięciach uczestniczyło ok. 10 tysięcy osób. Prace, które podjęliśmy, mają charakter systemowy. Służą każdej białostockiej rodzinie, odpowiadając na dobrze rozpoznane, także dzięki akademii, potrzeby. Mam nadzieję, że podjęte i planowane działania pozwolą na zaprojektowanie i wdrożenie kolejnych rozwiązań, które będą dobrze służyły białostockim rodzinom.

Jerzy Kiszkiel, podlaski kurator oświaty
Działalność Białostockiej Akademii Rodziny jest wartościową inicjatywą władz Białegostoku, cenioną w środowisku lokalnym. Obszerna i stale aktualizowana oferta edukacyjna, promująca rodzinę oraz wychowanie w formie wykładów, szkoleń oraz warsztatów znajduje liczną, zróżnicowaną pod względem wieku, grupę odbiorców. Spotkania ze specjalistami poświęcone problematyce rodzinnej cieszą się dużym zainteresowaniem wśród białostoczan, poszerzając ich wiedzę z zakresu wzmacniania relacji rodzinnych.

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30