przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 20 grudnia 2012

Działania na rzecz łączenia pokoleń i budowania systemu oparcia społecznego dla seniorów w Lublinie

Fot. Iwona Kasperek - Rzepecka/ Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie   |   Fot. Iwona Kasperek - Rzepecka/ Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Fot. Iwona Kasperek - Rzepecka/ Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Fot. Iwona Kasperek - Rzepecka/ Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Fot. Grzegorz Pawlak/ Miejski Ośrodek Pomocy w Lublinie Fot. Grzegorz Pawlak/ Miejski Ośrodek Pomocy w Lublinie Fot. Grzegorz Pawlak/ Miejski Ośrodek Pomocy w Lublinie Fot. Grzegorz Pawlak/ Miejski Ośrodek Pomocy w Lublinie Fot. Grzegorz Pawlak/ Miejski Ośrodek Pomocy w Lublinie

Miasto Lublin, dostrzegając problemy osób starszych oraz osłabienie więzi międzypokoleniowych, od wielu lat jest organizatorem różnorodnych inicjatyw i projektów międzypokoleniowych, dotyczących m. in. promocji zdrowia, aktywizacji Seniorów, promowania obrzędów i zwyczajów.

 

Celem tej aktywności jest łączenie pokoleń, budowanie mostów porozumienia i współpracy pomiędzy młodością i starością, a także wzajemne obdarowywanie się tym, co najlepsze.

 

Lublin to niespełna 350-tysięczne miasto – stolica województwa lubelskiego. Inicjatywy międzypokoleniowe podejmowane są tam od 2004 roku.

 

Rezultaty
 

Miasto Lublin jest prekursorem ogólnopolskiej inicjatywy w zakresie aktywizacji osób starszych i inicjatyw międzypokoleniowych. Widocznym efektem jest życzliwy klimat środowiska lokalnego wokół inicjatyw seniorów oraz owocna współpraca osób starszych z młodszymi pokoleniami. Z każ-dym rokiem w realizowane inicjatywy włącza się coraz więcej mieszkańców miasta. Imprezy masowe angażują jednorazowo nawet kilkaset osób i rodzin w różnym przedziale wiekowym.

 

Realizowane działania prowadzą do międzypokoleniowego, nowoczesnego wychowania i edukacji poprzez: integracyjne warsztatowe spotkania pokoleń, przełamywanie stereotypów, przekazywanie wartości, wiedzy i doświadczenia seniorów dla młodych oraz witalności i pomocniczości młodego pokolenia dla starszych.

 

W Lublinie utworzono trzy nowe centra aktywności seniorów oraz kluby seniora. Aby ułatwić dostęp do wielopłaszczyznowej oferty usług stworzono serwis internetowy Senior, który został opracowany w ramach „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w 2012 roku”.

 

W 2010 r. Parlamentarny Zespół do Spraw Osób Starszych docenił podejmowane inicjatywy, przyznając zaszczytny tytuł „Powiat Przyjazny Seniorom”.

 

Ponadto Miasto Lublin zajęło I miejsce w konkursie „Gmina przyjazna seniorom”, ogłoszonym w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Opis działań
 

Lublin, dbając o przyjazne relacje między generacjami, realizuje szeroki wachlarz działań i inicjatyw wspierających metody aktywizacji seniorów i integracji międzypokoleniowej, m.in. poprzez:

 • opracowanie i wdrożenie Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów,
 • na Terenie Miasta Lublin,
 • powołanie Społecznej Rady Seniorów i Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów,
 • utworzenie trzech nowych centrów i klubów aktywności Seniorów oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera,
 • utworzenie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej wspierającego organizacje pozarządowe m. in. działające na rzecz Seniorów, dzieci i rodzin,
 •  zorganizowanie konferencji inaugurującej Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, uroczystości z okazji Dnia Solidarności Międzypokoleniowej,
 • wspieranie działalności wolontariatu międzypokoleniowego: Pani Babcia i Pan Dziadek u dzieci w szpitalu, w domu dziecka, uczniowie w domach pomocy, szpitalach, środowiskach rodzinnych Seniorów.

Miasto Lublin uczestniczy w licznych działaniach promujących integrację pokoleń:

 

 • organizacja konferencji, np. „Lublin dla Rodziny”, prezentacja artystycznych wystaw, międzypokoleniowego muzykowania, cyklicznych Rodzinnych Festynów Osiedlowych, spotkań okolicznościowych, w tym z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • zachęcanie seniorów do obecności w przestrzeni publicznej i ich integracji z młodszymi pokoleniami – solidarność mieszkańców Lublina uwidoczniła się w kwietniu 2012 r. w „Międzypokoleniowym Korowodzie”, który prze-szedł ulicami miasta z okazji Dnia Solidarności Międzypokoleniowej; w miesiącu listopadzie, w ramach „Tygodnia dla seniorów” symbolicznie przekazano seniorom klucze do miasta,
 • promocja „Miejsc przyjaznych dla Seniorów”, akcji społecznych zachęcających do życzliwości międzypokoleniowej w środkach komunikacji miejskiej,
 • promocja innowacyjnych form wsparcia i aktywności fizycznej osób star-szych – Lubelskie Czaderki.
Partnerzy
 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) w Lublinie
 • centra aktywizacji i rozwoju seniorów
 • przedszkola; szkoły podstawowe, gimnazja i uczelnie wyższe
 • kluby osiedlowe i świetlice socjoterapeutyczne
 • domy pomocy społecznej i środowiskowe domy pomocy społecznej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • domy kultury
 • organizacje pozarządowe
 • rady dzielnic
 • służba zdrowia
Budżet
 
Środki budżetu miasta: 304 995 zł (przeznaczone na 2012 r.).
Dotacje:
 • 20 000 zł na utworzenie centrum aktywności Seniorów (2012 r.),
 • 93 820 zł na utworzenie i działalność w 2011 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzhaimera,
 • 60 000 zł na realizację Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin (2012 r.).

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30