przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 20 grudnia 2012

Program Pomocy Osobom Starszym i Długotrwale Chorym – Opole

Fot. DDP Malinka w Opolu   |   Fot. DDP Malinka w Opolu Fot. DDP Malinka w Opolu Fot. DDP Malinka w Opolu Fot. DDP Malinka w Opolu Fot. DDP Magda Maria w Opolu Fot. DDP Malinka w Opolu

Diagnoza problemów podopiecznych pomocy społecznej w Opolu wskazuje na potrzebę systemowego wsparcia rodzin, poprzez zapewnienie starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom miasta przestrzeni do aktywnego spędzania czasu, podczas gdy pozostali członkowie rodziny pracują lub uczą się. Na potrzeby te odpowiadają Opolskie Domy Dziennego Pobytu. Pomagają utrzymać osoby starsze w ich rodzinnym środowisku, zachęcając seniorów do aktywności fizycznej i intelektualnej, wzmacniają poczucie ich własnej wartości.

Celem projektu jest objęcie wsparciem jak największej grupy osób starszych i niepełnosprawnych, umożliwienie im rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

 

Opole to 123-tysięczne miasto – stolica województwa opolskiego. Inicjatywy na rzecz osób starszych podejmowane są tutaj od 1987 roku.

 

Rezultaty
 

Działalność prowadzona na rzecz osób starszych w Opolu obejmuje ok. 1200 osób z całego miasta, wydłużając ich okres aktywności społecznej w lokalnym środowisku.

 

Podejmowane działania wspierają seniorów, sprzyjają ich integracji, zaspokajają potrzeby kulturalne i intelektualne, przez co eliminują wykluczenie.

 

Opolscy seniorzy do tej pory prezentowali swój dorobek artystyczny na następujących przeglądach:

 • XV ogólnopolskim przeglądzie artystycznym Ruch Seniorów „ARS 2012” w Bydgoszczy;
 • Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów „Kosturki 2012”;
 • Opolskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Seniorów „Opolinki”;
 • Tygodniu Seniora w Brandenburgii w latach 2002 i 2004 na zaproszenie Deutsche Polnishe Geselsheft w Muelhim Ander Ruhr w Niemczech (występy chóru „Bagatela”, „Złoty Liść”);
 •  Pikniku Country organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie;
 • Integracyjnym konkursie kroszonki (śląskiej pisanki) organizowany od 20 lat we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Opolu;
 • Śląskim Turnieju Kulinarnym w Turawie i Opolu;
 •  XV Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato 2011”;
 • Wojewódzkich Festiwalach Pieśni Patriotycznej w Olszance.
Opis działań
 

Program obejmuje różnorodne formy aktywności, w tym zajęcia ruchowe (gimnastyka, nordic walking) plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz naukę języków obcych. Podopieczni uczestniczą w życiu kulturalnym Opola, ale również tworzą artystyczną przestrzeń miasta. W każdej placówce działają różne grupy artystyczne – taneczne, teatralne i kabaretowe, zespół muzyczny, chór. Każda z grup prezentuje swój dorobek na rozmaitych przeglądach artystycznych – miejskich i wojewódzkich, ogólnopolskich i zagranicznych. Ponadto, dzięki współpracy z zakonem oo. Franciszkanów, Chór Seniorów koncertuje dla mieszkańców miasta. Cześć działań prowadzonych jest we współpracy z młodzieżą szkolną – do takich przedsięwzięć należy przygotowanie rozmaitych występów scenicznych.

Seniorzy stale współpracują z opolskim Domem Dziecka (udzielanie lekcji gry w szachy, spotkania okolicznościowe, wspólne warsztaty manualne i muzyczne).

 

W ramach współpracy z seminarium duchownym, cotygodniowo odbywają się spotkania z duchownymi oraz msze święte w kaplicy znajdującej się na terenie Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”.

 

W latach 2008–2011 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizował projekt we współpracy z BBAG Poczdam (Berlin – Brandenburgische – Auslands – Geselschaft e.v.) w zakresie integracji środowiska Seniorów z miast partnerskich i wymiany doświadczeń kadry zawodowej pracującej na rzecz ludzi starszych. Od 2012 r. Miasto Opole wymienia doświadczenia w zakresie działań na rzecz integracji osób starszych z miastami partnerskimi: Bruntal i Iwano-Frankiwsk. Na 25 czerwca 2013 r. zaplanowano w Opolu międzynarodową konferencję poświęconą tej problematyce.

 

Odbiorcami działalności opolskich domów dziennego pobytu są seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci przedszkolne, młodzież szkolna. Wiele inicjatyw realizowanych jest w środowiskach lokalnych – przykładem jest Festyn Ekologiczny dla mieszkańców opolskiego osiedla oraz jednej z parafii organizowany przez Dom Dziennego Pobytu „Malinka”.

 

Partnerzy
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
 •  Dom Dziennego Pobytu „ZŁOTA JESIEŃ”
 • Dom Dziennego Pobytu „MAGDA – MARIA”
 • Dom Dziennego Pobytu „MALINKA”

oraz współpraca z: Wojewódzkim Towarzystwem Walki z Kalectwem w Opolu, Towarzystwem Przyjaciół Opola, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniem Diabetyków, Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej chcieć”, Stowarzyszeniem BABIE LATO, Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Aktywności Ruchowej 50 plus, Kościołem Franciszkanów w Opolu, studentami Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Publicznym Gimnazjum Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z miastem Poczdam pod nazwą „Pomoc wobec ludzi starszych w Polsce i Niemczech – integracja środowiska osób strasznych”.

 

Budżet
 
Budżet realizacji programu w 2011 r.: 3 842 100 zł, w tym:
 • środki budżetu miasta: 3 753 100 zł;
 • dotacje z EFS – 61 500 zł;
 • wsparcie sponsorów: 27 500 zł.

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30