przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 20 grudnia 2012

Moje Dzieci i Ja – Kościerzyna

  |   Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasto Kościerzyna dostrzegło potrzebę wsparcia rodzin niepełnych, korzystających z pomocy społecznej, u których obserwuje się problemy wychowawcze z dziećmi, a nawet – niewydolność opiekuńczo-wychowawczą. Program „Moje Dzieci i Ja”, realizowany od 2010 roku, wpisuje się w system działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ma na celu podniesienie kompetencji wychowawczych w rodzinach niepełnych i zapobiegnięcie konieczności umieszczenia dzieci w zastępczych formach opieki.
Miasto Kościerzyna położone jest w województwie pomorskim i zamieszkuje go 23 tysiące mieszkańców.
 
Rezultaty
 
Projekt przewidywał działania w 2010 r., jednak – na prośbę uczestników – jest kontynuowany, najlepiej potwierdzając, że wspólna aktywność pogłębia relacje, motywuje do zmiany oraz niweluje izolację i poczucie braku akceptacji.
 
Uczestnicy projektu na nowo, świadomi wagi obowiązków rodzicielskich, wypełniają swoje społeczne role z większym zaangażowaniem i satysfakcją. Rodzice samotnie wychowujący dzieci, dzięki wspólnej aktywności, stanowią dla siebie swoistą grupę wsparcia.
 
W opisanej inicjatywie udział wzięły 34 osoby z 13 rodzin niepełnych, w tym dwanaście matek i jeden ojciec z dziećmi. Obecnie grupę tworzy osiem rodzin.
 
Sukcesem projektu jest fakt, że jego uczestnicy nadal są aktywni, zintegrowani oraz otwarci na nowe inicjatywy i przyjmowanie do swojej grupy kolejnych rodziców w podobnej sytuacji życiowej. Dzięki ich zaangażowaniu, projekt będzie kontynuowany. W 2013 r. uczestnicy dotychczasowych zajęć planują włączyć się w realizację nowego przedsięwzięcia przeznaczonego dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wychodząc naprzeciw realnym problemom rodzin z Kościerzyny, chcą podzielić się swoim doświadczeniem, by przekazać nowym uczestnikom, że razem łatwiej pokonywać trudności i cieszyć się życiem rodzinnym.
 
Uczestnicy projektu nie izolują się od pozostałych mieszkańców Kościerzyny i w 2013 r. planują aktywnie uczestniczyć w obchodach Międzynarodowego Dnia Rodzin, m.in. wystawiając przedstawienie.
 
Zaangażowanie rodzin uczestniczących w projekcie „Moje Dzieci i Ja” jest najlepszą rekomendacją prowadzonego programu dla rodzin negatywnie doświadczonych życiowo, które codziennie borykają się z problemami wynikającymi z niepełności rodziny.
 
Opis działań
 
Rodzice, dzięki udziałowi w projekcie, mają okazję uczyć się właściwej komunikacji i nabywać umiejętności wychowawcze na zajęciach „Szkoły dla Rodziców”, w ramach których podejmowane są tematy związane ze świadomym rodzicielstwem (stosowanie systemu kar i nagród, rozumienie emocji i uczuć dziecka, usprawnianie komunikacji w rodzinie, dbanie o prawidłowy rozwój dziecka).
 
Kształtowanie prawidłowych relacji rodzic – dziecko podjęto na wyjeździe całych rodzin do Zielonej Szkoły w pobliskim Szymbarku. Rodziny miały okazję odbudować i pogłębić swoje relacje. Wspólny wypoczynek, gry zespołowe itp. oraz możliwość korzystania z porad psychologa, który stale uczestniczył we wszystkich aktywnościach, pozwoliły uczestnikom oderwać się od codzienności. Rodzice mieli okazję do oceny swoich postaw z dystansu, a wspólna aktywność z dziećmi dała sposobność do nowych, pozytywnych przeżyć.
 
Przykładem innych inicjatyw podejmowanych wspólnie przez rodziców i dzieci są warsztaty teatralne, w których brali udział uczestnicy projektu. Efektem ich pracy jest przedstawienie „Komin na dachu”, które wystawili dla uczestników konferencji zorganizowanej przez MOPS, podsumowującej 4-letni projekt „Można Owszem Pomóc Sobie” i innych realizowanych w Kościerzynie w ramach Programów Aktywności Lokalnej. Występ sceniczny i jego ciepłe przyjęcie przez widownię – uczestników projektów oraz m.in. przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu oraz mediów – uświadomił rodzinom, że są silne i potrafią wykorzystać swój potencjał. Nowe doświadczenie wzmocniło w dorosłych i dzieciach poczucie własnej wartości oraz wyzwoliło satysfakcję i poczucie dumy. Ta dobra energia, którą uczestnicy pozyskali z pierwszego publicznego wystawienia przedstawienia, dała im odwagę do kolejnego występu, tym razem na Przeglądzie Małych Form Teatralnych, który odbył się 1 grudnia 2011 r. w Hali Sportowej „Sokolnia” w Kościerzynie. Impreza organizowana jest w Kościerzynie z okazji Światowego Dnia Walki z HIV i AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kościerskiego.
 
Rodziny uczestniczące w projekcie „Moje Dzieci i Ja” przełamują bierność i uczą się ciekawie spędzać czas, korzystając z zajęć kulinarnych, wyjazdów na basen, do teatru i kina. Uczestniczą w obchodach świąt państwowych i w rozmaitych okolicznościowych spotkaniach, organizowanych na terenie miasta oraz chętnie włączają się w przygotowania corocznych Pikników Integracyjnych.
 
Partnerzy
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Centrum Kultury i Sportu,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  • Zielona Szkoła w Szymbarku.
Budżet
 
Budżet w okresie marzec 2010 r. – grudzień 2011 r.:
  • Środki budżetu miasta: 5 500 zł;
  • Dotacje: EFS – 50 500 zł.

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28