przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 20 grudnia 2012

Razem Łatwiej – Rodzina to całość – Rumia

  |   Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii Fot. Elżbieta Brzezińska/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii
Rozmaite działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z wieloma partnerami, wzmacniają kompetencje rodzicielskie osób korzystających z pomocy społecznej, uczą ich konstruktywnego rozwiązywania problemów, a także pomagają uczniom wypełniać szkolne obowiązki i rozwiązywać trudności w relacjach z rodzicami i rówieśnikami. Inicjatywa „Razem Łatwiej – Rodzina to całość” została podjęta w 2004 roku i trwa nadal.
 
Rumia to 45 tysięczne miasto w województwie pomorskim.
 
Rezultaty
 
W Rumii, dzięki współpracy wielu instytucji, kościołów, szkół i wolontariuszy, buduje się poczucie wspólnoty wszystkich grup społecznych.
 
Wielkim sukcesem programu jest pogłębienie więzi rodzinnych i polepszenie relacji wśród rówieśników. Zwiększa się potencjał rodziców, a maleje ryzyko konieczności umieszczania dzieci poza rodziną. Osoby korzystające z pomocy społecznej nie są wykluczone z życia lokalnej społeczności, uczą się ciekawie i pożytecznie spędzać czas.
 
W trakcie trwania projektu udało się osiągnąć znaczny wzrost ilości dzieci i rodzin korzystających z opisanej oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, przy minimalnym zwiększeniu zatrudnienia (1/2 etatu psychologa). W 2004 r. w wycieczkach rowerowych uczestniczyło dwanaścioro dzieci, w 2011 r. – czterdzieścioro pięcioro; z organizacji wakacji w 2004 r. skorzystało dwadzieścioro jeden dzieci, w 2011 r. – o sto osób więcej.
 
Wzrasta również ilość dzieci korzystających z klubu gier (zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym z arteterapią) – z 5 do 40 uczestników.
 
Nieustająco klienci wykazują zainteresowanie spotkaniami w ramach „Szkoły dla Rodziców”, wśród uczestników są tacy, którzy powtarzają zajęcia w kolejnej edycji, by utrwalić swoje umiejętności.
 
Dzieci i młodzież pochodzące z bardzo trudnych środowisk, przyprowadzają na zajęcia swoich kolegów borykających się z rozmaitymi problemami i to – zdaniem pracowników MOPS – jest największym sukcesem projektu, gdyż potwierdza, że w Rumii w trudnych sytuacjach można liczyć na pomoc.
 
Opis działań
  • Działania realizowane w ramach projektu, to m.in.:
  • „Szkoła dla Rodziców” (od 2004 r.) – zajęcia odbywają się w formie dwunastu cotygodniowych spotkań trwających 2–3 godz., Zajęcia wzbogacone są konsultacjami z pediatrą, ginekologiem i położną środowiskową, w celu ułatwienia pierwszego kontaktu ze specjalistami i wyrobienia nawyku zasięgania porad u specjalistów. Aby umożliwić rodzicom pełne uczestnictwo, dzięki współpracy z wolontariuszami, na czas zajęć dla rodziców, zapewnia się opiekę nad dziećmi do lat 6;
  • korepetycje dla dzieci i młodzieży (od 2003 r.) udzielane przez wolontariuszy w rozmaitych miejscach, w zależności od potrzeb i możliwości; najczęściej korepetycje odbywają się w szkołach, w domach, a także w siedzibie MOPS i Domu Kultury;
  • socjoterapia dla dzieci, wzbogacona elementami arteterapi, prowadzona w celu zdobycia umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, roz-wiązywania problemów emocjonalnych, wyrażania uczuć, pracy nad samoo-ceną i dostosowaniem się do norm i konwencji społecznych. Zajęcia dosto-sowane do wieku, realizowane są od 2006 r. w stosownych grupach;
  • imprezy integracyjne dla całych rodzin, spotkania plenerowe i okolicznościowe (Dzień Dziecka, Wigilie, zabawy karnawałowe dla 220 dzieci), a także zorganizowany czas wolny dla dzieci (wycieczki piesze, kręgle, ścianki wspinaczkowe, ZOO, wyjazdy do kina, teatru, spływy kajako-we, spotkania z pisarzami, z radnymi itp. – od 2004 r.);
  • „Klub Gier” – zajęcia raz w tygodniu (od 2012 r.);
  • zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia na basenie (2004–2006 r.), warsztaty taneczne (2009 r.);
  • klub rowerowy „Bąble”: od 9 lat dzieci z rodzicami uczestniczą w wyprawach rowerowych, poznając otaczającą przyrodę, infrastrukturę, odwiedzają muzea. Wycieczki uatrakcyjnione są ogniskami, poczęstunkiem, zabawami socjoterapeutycznymi itp. Grupa prowadzona jest przez dwie osoby: przewodnika turystyki kolarskiej PTTK, w ramach wolontariatu, i pedagoga MOPS; inicjatywę wspierają psychologowie i pracownicy socjalni MOPS.
Partnerzy
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi we współpracy z:
Kołem Rowerowym „Sama Rama”, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rumi, Niepublicznym Przedszkolem Sióstr Salezjanek w Rumi, Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego W Gdańsku, Policją, Strażą Miejska, ZHP Rumia – Ośrodek Przygody, Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Spółdzielnią Mieszkaniową Janowo, Domami Kultury, Kołami Wolontariatu, Szkołami, Fundacją Zrównoważonego Rozwoju Społecznego i Fizycznego ZORZA, Wspólnotą Chrześcijańską Kościoła Zielonoświątkowego, Parafiami Rzymsko-Katolickimi, bibliotekami, bankami firmami prywatnymi: „Opec” Gdynia „Premia Sport” „Kummer”, „Dominik”, „JL” Jacek Lewandowski, „Skierka”, „Auchan” Rumia, „Makro” Gdynia „Trefl” Gdynia, Coca Cola, trzy agencje ubezpieczeniowe, sklepy rowerowe, Silver Screen Gdynia, Hotel „Faltom”, „Chiquita”, „Polsnack” Mini Sam Maliszewski Rumia, „Rossman” i inni.
 
Budżet
 
Środki budżetu miasta: 5 400 zł (2004 r.); 4 000 zł (2005 r.); 5 500 zł (2006 r.); 7 000 zł (2007 r.); 14 000 zł (2008 r.); 13 000 zł (2009 r.); 16 500 zł (2010 r.); 17 000 zł (2011 r.).
 
Dotacje – programy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 30 000 zł (2006 r.), 15 000 zł (2007 r.).
 
Wsparcie sponsorów: firmy i osoby prywatne od początku wspierają projekt rzeczowo, dzięki ich wsparciu możliwy był także zakup biletów do kina, na basen, kręgielnię, przejazdy, a także zakup prowiantu na wycieczki, nagród, medali oraz zakup 19 rowerów dla dzieci i finansowanie naprawy rowerów oraz wykup ubezpieczenia.

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28