przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 20 grudnia 2012

Siedlce – Miasto Przyjazne Rodzinie

  |   Fot. Dariusz Dybciak Fot. Dariusz Dybciak Fot. Dariusz Dybciak Fot. Dariusz Dybciak Fot. Dariusz Dybciak Fot. Dariusz Dybciak
Siedlce zdiagnozowały potrzeby mieszkańców i przyjęło Strategię rozwoju Miasta do 2015 r., którą obecnie realizują, wprowadzając w życie kolejne programy systemowo wspierające rodziny, podnosząc przy tym jakość życia Siedlczan. Projekt „Siedlce – Miasto Przyjazne Rodzinie” realizowany jest przez trzy programy:
1. Program Budownictwa Komunalnego,
2. Siedlecka Duża Rodzina 3+,
3. Integracja Osób z Niepełnosprawnością.
 
Inicjatywa ta realizowana jest od 2010 roku.
 
Miasto Siedlce położone jest w województwie mazowieckim i mieszka w nim 76 tysięcy mieszkańców.
 
Rezultaty
 
Program Budownictwa Komunalnego: do 2015 roku zostanie wybudowanych 320 mieszkań komunalnych w tym 20% mieszkań socjalnych. W 2011 r. 66 rodzin uzyskało lokale mieszkaniowe, w tym sześć osób niepełnosprawnych (m.in. trzy osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z porażeniem mózgowym). Program cieszy się dużym poparciem mieszkańców ze względu na klarowne zasady/kryteria przyznawania mieszkań (czytelna punktacja oraz przenoszenie rodzin z rozbieranych kamienic nie budzi zastrzeżeń).
 
Podnoszenie standardu życia siedleckich rodzin zapobiega wykluczeniu społecznemu, co potwierdzają obserwacja oraz rozmowy z mieszkańcami, a także artykuły prasowe oraz programy TV . Partnerstwo Publiczno-Prywatne działa w Siedlcach bez zakłóceń, bloki oddawane są w terminie z jednoczesnym przejęciem przez miasto finansowania; działania te uszlachetnia fakt, że firma budująca mieszkania komunalne została wyłoniona w drodze przetargu. Taka forma współpracy jest godna polecenia innym samorządom. Zakłada finansowanie rozłożone na długi okres czasu – nadmiernie nie obciąża finansów samorządu, ponieważ to firma bierze kredyt na budowę, a miasto przejmuje finansowanie dopiero po odbiorze bloku.
 
Siedlecka Duża Rodzina 3+: wydano ponad 2500 kart miejskich Siedlecka Duża Rodzina 3+, aktualnie zaangażowanych jest 29 Partnerów, którzy przedstawili atrakcyjny program rabatów i zniżek dla rodzin. Program jest stale rozbudowywany, poprzez zwiększanie liczby partnerów i zaangażowanie rodzin.
 
Integracja Osób z Niepełnosprawnością: w obszarze kształcenia integracyjnego w mieście funkcjonuje: 15 oddziałów przedszkolnych, 29 oddziałów w szkołach podstawowych, 19 oddziałów w gimnazjum oraz 7 oddziałów w liceach ogólnokształcących i 5 w zasadniczych szkołach zawodowych. We wszystkich oddziałach integracyjnych na wszystkich poziomach kształcenia uczy się aż 350 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w roku 2011 studiowało 286 studentów z niepełnosprawnościami.
 
Opis działań
 
Siedlce realizują pionierski w skali kraju program budownictwa komunalnego i socjalnego, zakładający podwyższenie standardu życia siedleckich rodzin, w tym najuboższych. Ponadto Samorząd Siedlec podjął uchwałę preferującą młode małżeństwa ubiegające się o mieszkania. Do tej pory, dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu, udało się wybudować dwa bloki mieszkalne.
 
Program Siedlecka Duża Rodzina 3+ wspiera również rodziny wielodzietne poprzez zniżki cen biletów do kina, teatru, a także poprzez ulgi w sklepach. Siedlce wprowadziły program jako ósme miasto w Polsce, choć realizowany jest od niedawna, już wspiera wiele rodzin.
 
Od wielu lat w Siedlcach funkcjonuje system szkolnictwa integracyjnego na wszystkich etapach edukacji – od przedszkolaka do studenta. Analiza po-trzeb osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży przyczyniła się do rozbudowania stosownej infrastruktury. Powstały przedszkola integracyjne i z oddziałami integracyjnymi oraz szkoły wszystkich typów z oddziałami integracyjnymi. Pierwsze przedszkole integracyjne rozpoczęło działalność już w 1994 r. Dwa kolejne zorganizowały oddziały integracyjne w 2008 r. Szkoła podstawowa podjęła kształcenie integracyjne w 1995 r. W 2000 r. pierwsze oddziały integracyjne powstały w gimnazjum i na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.
 
Ponadto w Siedlcach istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest liderem w kształceniu studentów z niepełnosprawnościami.
 
Siedlce dbają również o rozwój fizyczny swoich mieszkańców i życie kulturalne w mieście. Wybudowano Scenę Teatralną i obiekty sportowe: stadion, osiem „Orlików”, lodowisko i dwie sale gimnastyczne oraz uruchomiono system stypendiów sportowych oraz artystycznych dla najbardziej uzdolnionej młodzieży. W 2011 r. 80 zawodnikom przyznano stypendia sportowe na łączną kwotę 907 tys. zł. Stypendia artystyczne przyznawane są osobom dorosłym oraz dzieciom i młodzieży, zajmującym się twórczością, ochroną i upowszechnianiem dóbr kultury. W 2011 r. przyznano takie wsparcie 21 osobom na łączną kwotę 43 tys. zł.
 
Partnerzy
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce; Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach; Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach; Agencja Rozwoju Miasta Siedlce; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Szkoły i Przedszkola z oddziałami integracyjnymi; Organizacje społeczne: Stowarzyszenie „Prometeusz”, Stowarzyszenie „Leniwce.pl”, Stowarzyszenie „Barka”, Fundacja Pro-Bono Siedlce, Caritas, Związek Harcerstwa Polskiego; Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego; Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. KOFOEDA; Siedleckie Towarzystwo Samorządowe; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Podlasie”; ARCHE S.A.; ARCHE S.A. Pałac Łochów; NZOZ Centrum Laryngologii; PPHU MARKER Marek Mikiciuk (hurt papier); CUKROHURT sp. z o. o.; „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EMCHROM sp. z o.o.; NOWATOR (drukarnia); Apteka „Paracelsus”; Firma „MADAR” ( artykuły dziecięce); Studium Edukacyjno- Językowe Beata Kuszneruk; Firma Handlowo-Usługowa NEW ART MEDICA s.c.; Przychodnia Stomatologiczna „Dentica” L. i J. Oleszczuk sp. j.; P.P.H.U. „MYŚLIŃSKI”; NMR Sp. z o. o.; „Prime” Centrum Nauczania Języka Angielskiego; Pizzeria Verona; Dom Mody „Tranz-Pol”; Kodak Express Krzysztof Mioduszewski; Instytucja Filmowa MAX-FILM S.A.; NOVEKINO Siedlce; Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.; Pharma Centrum Sp. z o.o. (z siedzibą w Siennicy); Akademia Nauki (dla Przedszkolaków w UPH); PERFEKT Maria Antonina Leśniak.
 
Budżet
 
Koszty programu w 2011 r.:
  • Środki budżetu miasta: 4 000 000 zł;
  • Dotacje: PO KL – 1 208 000 zł;
  • Wsparcie sponsorów: ok. 100 000 zł oraz wsparcie w charakterze rzeczowym i organizacyjnym skierowane szczególnie do przedszkoli, szkół oraz Partnerów Programu Siedlecka Duża Rodzina 3+.
Dodatkowo:
  • Program Budownictwa Komunalnego, realizowany w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego: koszt 91 mln – finansowanie do 2029 r.;
  • Wdrożenie karty Siedlecka Duża Rodzina 3+: budżet miasta: ok. 50 tys. zł;
  • Nakłady poniesione na edukację osób niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli i szkół: 1,3 mln zł (2011 r.).

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31