Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 20 grudnia 2012

Dobry start – gmina Wisznice

  |   Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach / Ewa Welik Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach / Ewa Welik Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach / Ewa Welik Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach / Ewa Welik Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach / Ewa Welik Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach / Ewa Welik Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach / Ewa Welik

Celem wdrażanego w Gminie Wisznice programu jest kompleksowe wsparcie rodzin. Dodatkowe cele programu to zwiększenie stopnia integracji mieszkańców gminy oraz wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego.

Program obejmuje szereg działań ukierunkowanych na:
 • upowszechnienie edukacji przedszkolnej;
 • zapewnienie wsparcia rodzicom z dziećmi na najwcześniejszym etapie rozwoju;
 • wdrażanie innych rozwiązań przyjaznych rodzinom. Inicjatywa ta realizowana jest od 2007 roku.

Gmina Wisznice to gmina wiejska położona w województwie lubelskim i zamieszkała przez ponad 5 tysięcy osób.

 

Rezultaty
 

W pierwszym roku realizacji (2007–2008) działalnością utworzonych Klubów Przedszkolaka objętych było 50 dzieci oraz rodziców, którzy jako wolontariusze pomagali nauczycielom w prowadzeniu zajęć. W ciągu kolejnych lat (2009–2012) do punktów przedszkolnych na terenie gminy uczęszczało łącznie 175 dzieci, a ponad 100 rodziców zaangażowanych było w działania wolontariackie oraz uczestniczyło w warsztatach umiejętności wychowawczych, organizowanych w ramach projektu.

 

Z oferowanych form opieki dla najmłodszych dzieci w wieku 0–3 lata (kluby zabawowe, wypożyczalnia zabawek, miejsca przyjazne dzieciom i kąciki zabaw na imprezach gminnych, świetlica socjoterapeutyczna) skorzystało około 130 dzieci i ich rodziców.

W latach 2007–2012 z wszystkich form opieki i edukacji dla najmłodszych na terenie Gminy Wisznice skorzystało około 355 dzieci i tyluż rodziców.

 

Niemal wszyscy mali mieszkańcy Gminy Wisznice w wieku 0–5 lat skorzystały z jakiejś formy wsparcia, oferowanej w ramach projektu, co jednoznacznie potwierdza, ze jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest widoczna zmiana świadomości rodziców, którzy dostrzegają i odpowiadają na potrzebę edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Wyraźnie wzrasta świadomość znaczenia wspierania rozwoju maluchów już od pierwszych miesięcy życia oraz przekonanie o konieczności zaangażowania się rodziców w ten proces.

Wszystkie działania zwiększają wrażliwość na potrzeby małych dzieci i kształtują świadomość całej społeczności, w tym lokalnych decydentów. Wzrasta przekonanie, że inwestycja w dzieci zawsze się opłaca.

 

Opis działań
 

Działania na rzecz opieki i edukacji najmłodszych zapoczątkował program realizowany we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w latach 2007–2010, dzięki któremu na terenie gminy utworzono sieć Klubów Przedszkola-ka, w których nauczyciele, z pomocą rodziców, prowadzili zajęcia dla dzieci w wieku 3–5 lat.

 

Kontynuacją tych działań jest projekt „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej (...)” realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Zajęcia dla dzieci w punktach przedszkolnych są bezpłatne. Dodatkowo wprowadzono rytmikę, naukę języka angielskiego, opiekę psychologa i logopedy. Częścią projektu są również coroczne warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

W latach 2010–2012 gmina skoncentrowała się na potrzebach rodziców i dzieci w wieku 0–3 lata, dla których utworzono Centrum Dziecka i Rodziny, w ramach którego funkcjonują:

 • Grupy Zabawowe – zajęcia dla rodziców i dzieci od 6 miesiąca do 3 roku życia, prowadzone przez animatora;
 • Wypożyczalnia Zabawek w Gminnej Bibliotece zapewniająca dobrej jakości zabawki i pomoce edukacyjne.

Utworzono również świetlicę socjoterapeutyczną, w której dzieci odbywają zajęcia pod opieką wykwalifikowanej kadry oraz kącik zabaw w bibliotece.

 

W ramach projektu organizowane są wyjazdy, najmłodsi zapraszani są na uroczystości w szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury, ponadto pod-czas rozmaitych gminnych imprez maluchom zapewnia się przyjazną przestrzeń.

 

Partnerzy
 • Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach;
 • Szkoły Podstawowe w: Wisznicach, Horodyszczu, Dubicy, Dołholisce, Polubiczach;
 • Stowarzyszenie "Razem dla Wisznic";
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia "Istnienie";
 • Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego;
 • Fundacja Wspomagania Wsi.
Budżet
 

W latach 2007–2012 na realizację projektu przeznaczono blisko 1,85 mln zł, w tym:

 • Środki budżetu gminy : 128 800 zł;
 • Dotacje:

o   EFS: 1 538 200 zł;

o   Fundacja Wspomagania Wsi, Ministerstwo Edukacji Narodowej: 177 100 zł;

 • Sponsorzy: 2 000,00 zł.

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30