Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Samodzielność mieszkaniowa

Istotną barierą dla podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci jest ograniczony dostęp do mieszkań. Szczególnie dotkliwy wydaje się brak mieszkań na wynajem o regulowanych czynszach – dotychczasowa polityka państwa skoncentrowana była przede wszystkim na wspieraniu młodych rodzin w zakupie mieszkania.
 

Kancelaria Prezydenta RP włączyła się w upowszechnianie koncepcji budownictwa mieszkań na wynajem,  w tym wsparcie budownictwa społecznego oraz upowszechnianie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jako instrumentu, który może wspomóc samorządy lokalne w budowaniu nowych oraz remontach istniejących mieszkań.
 

20 lutego 2014 r. odbyło się w Pałacu Prezydenckim seminarium, w czasie którego omówione zostały zmiany w prawie, niezbędne dla upowszechnienia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W jego wyniku Kancelaria podjęła współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz z Ministerstwem Finansów, dzięki której nawiązane zostało porozumienie w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących:

  • zaliczania wypłat wynagrodzenia dla partnera prywatnego w ramach formuły PPP do wydatków majątkowych lub bieżących – procedowana w sejmie (lipiec 2015 r.) ustawa o rewitalizacji wnosi stosowne zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • prawnego uzgodnienia ram dla określania podziału ryzyk przy zawieraniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (właściwe rozporządzenie Ministra  Gospodarki zostało wydane w lutym 2015 r.).

Z inspiracji Kancelarii Prezydenta zapisy o partnerstwie publiczno-prywatnym znalazły się w przygotowanych w 2014 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Założeniach do Narodowego Planu Rewitalizacji 2022, czyniąc z niego ważne narzędzie polityki mieszkaniowej.

 

Aby wspomóc jednostki samorządu terytorialnego w stosowaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, Kancelaria przygotowała poradnik Partnerstwo publiczno-prywatne w mieszkalnictwie. Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do realizacji projektu PPP.

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31