| | |
A | A | A
Poniedziałek, 3 października 2011

Min. Dziekoński na Forum „Polska Efektywna Energetycznie”

Min. Dziekoński na Forum „Polska Efektywna Energetycznie”

Min. Dziekoński na Forum „Polska Efektywna Energetycznie”

3 października 2011 roku w Warszawie odbyła się sesja inaugurująca Forum „Polska Efektywna Energetycznie”. Z ramienia Kancelarii Prezydenta RP w wydarzeniu uczestniczył Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki i Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.


Uczestnicy Forum dyskutowali na temat ustawy o efektywności energetycznej oraz o skutkach wdrożenia regulacji unijnych dla gospodarki i firm. W czasie konferencji poruszono kwestię dobrych praktyk stosowanych w polskich realiach oraz możliwości zwiększania efektywności w budownictwie już na etapie projektowania. Przedmiotem debaty były również programy proefektywnościowe w sektorze publicznym na poziomie miast.

 

- Dyrektywa o efektywności energetycznej budynków, jaka weszła w życie w 2010 r., wprowadziła rygorystyczne wymogi dotyczące standardów energetycznych w budownictwie. W budownictwie od roku 2021 mają powstawać tylko budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Dzisiaj powstające w Polsce budynki zużywają ok. 100-150 kWh na 1 m2 rocznie - powiedział Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.


- To oznacza, że w ciągu prawie 9 lat musimy dokonać przewrotu w sposobach budowania - podkreślił minister Dziekoński.


Jak zaznaczył, aby osiągnąć niemal zerowe zużycie energii w budynkach należy dokonać ogromnego skoku technologicznego zarówno w standardzie projektowania, standardzie wykonawstwa, jak i technologiach wykonawczych.


Zdaniem ministra, konieczny będzie również przewrót w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, która będzie odliczana od energii z tradycyjnych źródeł zużywanych przez budynki.


Minister Dziekoński dodał także, że wyzwania stojące przed polską gospodarką, wynikające z polityki energetycznej Unii będą wpływać na budowanie konkurencyjnej gospodarki, o ile potraktujemy te wyzwania jako inspirację dla zmiany naszych działań, a nie jako realizację przykrego narzuconego z zewnątrz obowiązku. Już istniejące krajowe rozwiązania techniczne i projektowane, wskazują, że twórcza innowacyjna postawa jest realną możliwością.


Debata wieńcząca forum dotyczyła narzędzi pomagających zwiększać efektywność energetyczną. Jak ocenili uczestnicy spotkania, audyty energetyczne oraz inwestycje w efektywny system zarządzania energią stanowią duży krok do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i samorządów.


Forum „Polska Efektywna Energetycznie” dedykowane jest samorządom, przedsiębiorstwom komunalnym, dostawcom mediów energetycznych. W ramach projektu przewidziano cykl konferencji regionalnych w pięciu największych aglomeracjach w Polsce. Uroczyste podsumowanie kampanii odbędzie się podczas jednego z paneli dyskusyjnych dedykowanego energetyce na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012 (14-16 maja). Inicjatorem kampanii „Polska Efektywna Energetycznie” jest Grupa PTWP SA, organizator największej w Europie Środkowej konferencji biznesowej, tj. Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł” i portalu wnp.pl.

Poleć znajomemu