| | |
A | A | A
Czwartek, 5 lipca 2012

Seminarium Eksperckie nt. efektywnego wsparcia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

  |   Seminarium Eksperckie nt. efektywnego wsparcia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Seminarium Eksperckie nt. efektywnego wsparcia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Seminarium Eksperckie nt. efektywnego wsparcia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Seminarium Eksperckie nt. efektywnego wsparcia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Seminarium Eksperckie nt. efektywnego wsparcia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

W czwartek 5 lipca odbyło się seminarium eksperckie „Efektywne wykorzystanie funduszy publicznych na rozwój innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w okresie 2014-2020”, podczas którego omawiano konieczne oraz możliwe zmiany do wprowadzenia w zasadach, trybie i sposobie finansowania innowacyjnej gospodarki w Polsce. Moderatorem seminarium był Doradca Prezydenta RP prof. Maciej Żylicz.

 

Głównymi prelegentami seminarium byli prof. Grzegorz Gorzelak, Dyrektor EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności MRR, oraz Maciej Dzierżanowski, ekspert IBnGR i moderator grupy roboczej projektu PARP „Polskie klastry i polityka klastrowa,” którzy wygłosili następujące prezentacje:

 

1. Strategiczne wyzwania dla Polski w świetle raportu “Kurs na Innowacje” : prof. Grzegorz Gorzelak, UW

2. Wsparcie UE na rzecz innowacji i konkurencyjności – perspektywa finansowa 2014-2020: Marcin Łata, MRR

3. Projekt kierunków i założeń polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku: Maciej Dzierżanowski, IBnGR

 

Uczestnicy seminarium omówili problemy oraz rekomendacje na rzecz rozwoju ekosystemu innowacyjności, a tym samym konkurencyjności gospodarki, w Polsce od strony administracyjnej, regulacyjnej, biznesowej, szkolnictwa wyższego, oraz systemu publicznego wsparcia innowacji, w tym omawiając koncepcję współpracy gospodarczej w ramach skupisk specyficznej działalności gospodarczej – firm i instytucji otoczenia, w ramach regionu i ekosystemu innowacyjności sektorowej.

 

Doradca Prezydenta RP prof. Żylicz podkreślił jak bardzo istotne na rzecz rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki są otwarta współpraca oraz otwarte nastawienie do podejmowania ryzyka – zarówno w sektorze nauki wyższej i biznesu, jak i administracji centralnej oraz lokalnej. Prof. Żylicz przekazał uczestnikom, że sprawa innowacyjności polskiej gospodarki wymaga kontynuacji poważnej dyskusji, w tym debaty na ten temat w ramach Forum Debaty Publicznej, które odbędzie się w Kancelarii Prezydenta RP na przełomie 2012 i 2013 roku.

 

W seminarium udział wzięli Podsekretarz Stanu MNiSW Jacek Guliński, Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu AdamEd Pharma Maciej Adamkiewicz, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i spółki Bumar Krzysztof Krystowski, Wiceprezydent M.St. Warszawy Michał Olszewski, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Mirosław Miller, Prezes Zarządu SELVITA Paweł Przewięźlikowski, Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Bogdan Marciniec, Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego Marek Szczepański, Główny Ekonomista PKPP Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Dyrektor Departamentu Strategii MNiSW Krzysztof Gulda, Dyrektor Biura Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta RP Jakub Jasiński oraz przedstawiciele firm, administracji centralnej, samorządowej, instytucji naukowo-badawczych i organizacji przemysłowych, m.in. Ministerstwa Gospodarki, MNiSW, NCBiR, PARP, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Inicjatywy Go Global! Polish Pharma, Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej, Zakładu Strategii i Programowania Rozwoju SGH , IBNGR, KGHM, Polpharma Biologics, GE Central Europe, Centrum Edisona, Pomorskiego Klastra ICT, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, KPK CIP, Związku Banków Polskich, Fundacji Centrum Innowacji FIRE oraz Kancelarii Prezydenta RP.

 

 

Poleć znajomemu