Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 25 czerwca 2012

Seminarium Eksperckie „Uniwersytet XXI wieku”

  |   Seminarium Eksperckie „Uniwersytet XXI wieku” Seminarium Eksperckie „Uniwersytet XXI wieku” Seminarium Eksperckie „Uniwersytet XXI wieku”

Z udziałem ekspertów, przedstawicieli uczelni, a także instytutów i organizacji z różnych regionów Polski odbyło się w poniedziałek seminarium „Uniwersytet XXI wieku” poświęcone zmianom w systemie szkolnictwa wyższego na miarę potrzeb innowacyjnej i zglobalizowanej gospodarki. Kancelarię Prezydenta reprezentowali minister Olgierd Dziekoński i moderujący dyskusję doradca prezydenta prof. Maciej Żylicz.

 

Wstępem do dyskusji były trzy prezentacje – dr. Dominika Antonowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Odpowiedzialność uniwersytetów wobec podatnika oraz zarządzanie uniwersytetami”, dr. Tomasza Perkowskiego z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Konsolidacja uniwersytetów w wybranych ośrodkach akademickich” i prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza „Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby wprowadzić system odpłatności za studia połączony z powszechnym kredytem?”.

 

W seminarium udział wzięli przedstawiciele Rady Młodych Naukowców, IChF PAN, Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii L. Koźmińskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Politechniki Wrocławskiej, Collegium Medicum UJ, Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest, Fundacji Perspektywy oraz AviData.

 

Omawiano źródła problemów przed którymi stoją dzisiaj polskie uczelnie oraz możliwe rozwiązania na rzecz elastycznych, innowacyjnych uczelni odpowiadających na potrzeby całej polskiej gospodarki, zarówno tej innowacyjnej, jak i tradycyjnej. Wśród aspektów wymagających zmian w celu rozwoju uniwersytetów XXI wieku, wymieniono m.in.

  • wpływ struktury finansowej i źródła finansowania studiów na jakość zarządzania uczelniami,
  • autonomie zarządzania uczelniami przez rektorów – menadżerów wybieranych przez radę powierniczą uczelni,
  • prowadzenie i wykorzystywanie efektywnych, miarodajnych mierników sukcesu uczelni (rankingów międzynarodowych oraz miar ‘produktu’ działalności uczelni),
  • podporządkowanie uczelni pod międzynarodową współpracę naukową, dydaktyczną oraz przedsiębiorczość,
  • konsolidację sektora uczelni z racji ekonomicznych,
  • innowacyjną i elastyczną administrację na uczelni nie obciążoną rozmaitymi regulacjami,
  • współpracę uczelni i biznesu poprzez zmniejszenie barier prawnych i mentalnych,
  • kształtowanie umiejętności studentów zgodnie na potrzeby rynku pracy i konkurencyjnej gospodarki,
  • promowanie przedsiębiorczości oraz interdyscyplinarnych studiów na uczelniach,
  • wiązanie studentów z uczelnią na całe życie.

Prof. Maciej Żylicz i minister Olgierd Dziekoński wskazywali na znaczenie szkolnictwa wyższego dla funkcjonowania państwa oraz innowacyjnej gospodarki. Podkreślali, że sektor nauki wyższej to gałąź gospodarki, dlatego podlega prawom ekonomii. Stąd – ich zdaniem – w komercjalizacji nauki konieczna jest innowacyjność i przedsiębiorczość, globalna współpraca oraz kształtowanie, a nie tylko kształcenie studentów. W tym kontekście istotne jest sformułowanie celu i roli uniwersytetu XXI wieku w gospodarce i społeczeństwie wiedzy. To, jak podkreślali, wymaga kontynuacji dyskusji w ramach kolejnych seminariów eksperckich i organizacji debaty publicznej na ten temat.

Poleć znajomemu