| | |
A | A | A
Czwartek, 31 maja 2012

Seminarium Ekonomiczne z udziałem Jima O’Neilla – twórcy akronimu ‘BRICs’

  |   Seminarium Ekonomiczne w Pałacu Prezydenckim Seminarium Ekonomiczne w Pałacu Prezydenckim Seminarium Ekonomiczne w Pałacu Prezydenckim

W czwartek 31 maja 2012 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się Seminarium Ekonomiczne “Wzrost BRICs i rozwój polskiej gospodarki” (The rise of the BRICs and the growth of the Polish economy). Głównym gościem seminarium był ekonomista Jim O’Neill, prezes funduszu Goldman Sachs Asset Management i twórca akronimu ‘BRICs’ (Brazil, Russia, India, China). Moderatorem seminarium był Sekretarz Stanu KPRP Olgierd Dziekoński. W seminarium udział wzięli Podsekretarz Stanu KPRP Jaromir Sokołowski, Doradcy Prezydenta RP Jerzy Osiatyński, Jerzy Pruski i Maciej Żylicz, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Dominik Radziwiłł, Prezes Zarządu BGK Dariusz Daniluk, przedstawiciele Narodowego Banku Polski, Komisji Nadzoru Finansowego, oraz ekonomiści i eksperci z rynku i ośrodków analitycznych oraz przedsiębiorcy.


Jim O’Neill przedstawił informacje dotyczące źródeł wzrostu, potencjału rozwojowego oraz prognoz wzrostu gospodarek Brazylii, Rosji, Indii i Chin oraz największych nowych gospodarek wschodzących (tzw. Next-11: Bangladesz, Egipt, Indonezja, Iran, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Turcja, Korea Płd oraz Wietnam), w kontekście rozwoju polskiej i globalnej gospodarki. Pan O’Neill podkreślił ogromne możliwości związane z rozwojem BRICs, w szczególności Chin i Indii, oraz procesów, które zmienią gospodarczą mapę świata w XXI wieku. Gospodarki BRICs na stałe uplasują się do 2020 roku w gronie największych i wiodących gospodarek świata, w tym z istotnymi konsekwencjami dla międzynarodowej polityki. Podkreślił również, że źródłem wzrostu gospodarki jest wydajność na pracownika, co oznacza, że stała poprawa warunków dla wzrostu gospodarczego opartego na systemie prawa, efektywności polityki fiskalnej i podatkowej, oraz poszerzaniu przedsiębiorczości jest receptą dla dalszego dynamicznego wzrostu tych krajów, w tym Polski – wzrostu opartego na konkurencyjności i budowie dobrobytu.

 

W czasie dyskusji wskazano na wpływ rozwoju sytuacji w strefie euro na globalną gospodarkę, ryzyka oraz bariery z jakimi muszą sobie poradzić państwa Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin, jak i wpływ BRICs na rynki finansowe, walutowe oraz surowców. Największym ryzykiem dla krajów i dla świata jest protekcjonizm ograniczający tempo rozwoju gospodarki. Wskazano, że istotnym czynnikiem wzrostu będzie pro-innowacyjna polityka energetyczna oparta na odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej, oraz wprowadzenia do produkcji pojazdu elektrycznego – z istotnymi konsekwencjami dla energy mix. Wśród BRICs Chiny w szczególności podkreślają w swoich planach strategię nastawioną na rozwój nowych źródeł energii.

 

Wielu uczestników zgodziło się z tezą, że wczesne uświadomienie sobie w państwach Zachodu, w tym w Polsce, ogromnego potencjału i możliwości związanych z rozwojem wschodzących gospodarek BRICs stanowi najważniejszy krok w kierunku rozwoju strategii gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z nowymi biegunami wzrostu świata. 

 

Poleć znajomemu