Dodatkowe narzędzia

Środa, 12 września 2012

Seminarium eksperckie z udziałem Paula H. Dembinskiego

Seminarium eksperckie „Formy działania dla realizacji norm społecznej gospodarki rynkowej   |   Seminarium eksperckie „Formy działania dla realizacji norm społecznej gospodarki rynkowej" Seminarium eksperckie „Formy działania dla realizacji norm społecznej gospodarki rynkowej" Seminarium eksperckie „Formy działania dla realizacji norm społecznej gospodarki rynkowej" Seminarium eksperckie „Formy działania dla realizacji norm społecznej gospodarki rynkowej" Seminarium eksperckie „Formy działania dla realizacji norm społecznej gospodarki rynkowej" Seminarium eksperckie „Formy działania dla realizacji norm społecznej gospodarki rynkowej" Seminarium eksperckie „Formy działania dla realizacji norm społecznej gospodarki rynkowej"

„Formy działania dla realizacji norm społecznej gospodarki rynkowej" to temat seminarium eksperckiego zorganizowanego w środę 12 września w Kancelarii Prezydenta RP w ramach obszaru tematycznego Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski”. 

 

Celem seminarium była identyfikacja koniecznych rozwiązań instytucjonalno-prawnych dla funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP). Gospodarzem spotkania był Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, natomiast moderatorem - Sekretarz Stanu KPRP Olgierd Dziekoński. Uczestnicy w swych wypowiedziach koncentrowali się na trzech zagadnieniach: Czy formuły społecznej gospodarki rynkowej stanowią odpowiedź na kryzys? Jakie rozwiązania regulacyjne są właściwe dla społecznej gospodarki rynkowej? Czy istnieją mechanizmy instytucjonalne i prawne, które rozwijałyby społeczną gospodarkę rynkową?

 

Głównym prelegentem był prof. Paul H. Dembiński – ekonomista polskiego pochodzenia oraz ekspert w wielu organizacjach międzynarodowych, tj. UNCTAD, OECD, Międzynarodowa Organizacja Pracy, a także autor wielu publikacji związanych z tematyką ekonomiczną, w tym z problematyką społecznej gospodarki rynkowej, m.in. Economic and Financial Globalization: What the Numbers Say (2003), Les PME Suisse: profiles et defis (2004), Enron and the World of Finance: A case study In ethics (2005), Finance: Servant or Deceiver? (2009).

 

Przedstawiając zagadnienie społecznej gospodarki rynkowej wobec kryzysu, profesor Dembiński zaprezentował rys historyczny koncepcji społecznej gospodarki rynkowej (w tym filozofię ordoliberalizmu), jej zachodnioeuropejski kontekst oraz stojące przed nami zagrożenia, wyzwania i dylematy gospodarcze w dobie kryzysu (w tym postępujący proces finansjalizacji), podkreślając rolę społecznego wymiaru gospodarki.

 

W spotkaniu ze strony Kancelarii Prezydenta RP wzięli udział także Podsekretarz Stanu Irena Wóycicka oraz Doradcy Prezydenta RP: premier Tadeusz Mazowiecki, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Jarosław Neneman, prof. Maciej Żylicz i prof. Jan Lityński. W seminarium uczestniczyli także przedstawiciele instytucji państwowych, związków zawodowych i eksperci, m.in.: Adam Jasser (Podsekretarz Stanu KPRM, sekretarz Rady Gospodarczej KPRM); Maciej Szpunar (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych); Stanisław Biernat (Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego); Ryszard Czerniawski (z-pca Rzecznika Praw Obywatelskich); Wiesław Rozłucki (Doradca Rothschild Polska, przewodniczący kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP); Katarzyna Jaworska (Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego); Kazimierz Kimso (Wiceprzewodniczący WKDS we Wrocławiu, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność"); Maciej Zięba OP (Dyrektor Instytutu Tertio Milenio); Jacek Żakowski (POLITYKA); Elżbieta Mączyńska (Prezes PTE); Jerzy Wielgus (wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność); Ryszard Bugaj (profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN); Anna Reda (NSZZ „Solidarność”); Jan Guz (Przewodniczący OPZZ, Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji); Wojciech Warski (Przewodniczący Konwentu BCC, Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji); Witold Michałek (ekspert BCC ds. dialogu społecznego); Monika Gładoch (ekspert Pracodawcy RP ds. dialogu społecznego); Zbigniew Derdziuk (Prezes ZUS); Maciej Witucki (Prezes Orange); Bohdan Wyżnikiewicz (Prezes Zarządu IBnGR); Adam Szejnfeld (Poseł na Sejm RP, Przew. Komisji Skarbu Państwa); Marek  Ziółkowski (Senator RP).

 

Podczas spotkania, w kontekście ciągłego niedosytu w sferze dialogu na temat społecznej gospodarki rynkowej, podkreślono rolę społeczeństwa obywatelskiego, wspólnoty i dialogu pomiędzy podmiotami życia publicznego, a także znaczenie edukacji w tym zakresie. Minister Dziekoński zaznaczył, że celem rozpoczętych rozmów jest identyfikacja konkretnych rozwiązań instytucjonalno-prawnych i wezwał do współpracy na rzecz ustalenia katalogu praktycznych rekomendacji dla rozwoju norm społecznej gospodarki rynkowej.

 

Poleć znajomemu