| | |
A | A | A
Poniedziałek, 26 listopada 2012

Seminarium „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce”

Prezydenccy ministrowie Olgierd Dziekoński i Dariusz Młotkiewicz   |   Seminarium „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce” Seminarium „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce” Seminarium „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce”

Rozwój spółdzielczości rolniczej w Polsce to temat seminarium eksperckiego zorganizowanego w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie odbyło się w ramach kontynuacji analizy zagadnień nad przyszłością i rozwojem ruchu spółdzielczego w Polsce.

 

Celem seminarium było określenie oraz omówienie wyzwań, jakie stoją przed spółdzielczością rolniczą w najbliższych latach. W spotkaniu wzięli udział m.in. ministrowie Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński i Dariusz Młotkiewicz, Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, Alfred Domagalski, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, prezesi spółdzielni, eksperci i naukowcy.

 

W wystąpieniu otwierającym seminarium, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz wspominał, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął patronatem obchody roku spółdzielczości w Polsce. Minister podkreślił, że seminarium jest kontynuacją prac Forum Debaty Publicznej, które odbyło się 11 kwietnia 2012 roku . Spółdzielczość rolnicza  jest bardzo ważną częścią ruchu spółdzielczego, dlatego też, dodał minister Młotkiewicz, chcemy się dziś zastanowić nad jej miejscem w nowoczesnej Polsce. Zobacz także: Prezydent o przyszłości sektora spółdzielczego

 

Alfred Domagalski, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, przedstawił stan i możliwości rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce.

 

Prezentacje podczas poniedziałkowego spotkania przedstawili również:

  • Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu RP – „Założenia nowej ustawy o spółdzielczości”,
  • Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Rozwój grup producentów rolnych w Polsce”,
  • Andrzej Anulewicz, Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie – „Kondycja i perspektywy spółdzielczości rolniczej w Polsce”,
  • Andrzej Tułaza Prezes Zarządu Spółdzielczej Grupy Producentów Trzody Chlewnej JARPEK PLUS – „Nowe spółdzielnie tworzone na podstawie ustawy o GPR”,
  • dr Aneta Suchoń Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Zarządzania i Prawa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Uwarunkowania formalno – prawne w zakresie działania spółdzielni rolniczych”.

Praktycy przedstawili swoje opinie o stanie i przyszłości spółdzielczości związanej z wsią i rolnictwem, w oparciu o doświadczenia poszczególnych branż. Teoretycy zaś wskazywali między innymi na brak badań i nieuwzględnianie spółdzielczości w kształceniu zarówno w szkołach średnich, jak i wyższych.

 

Podsumowując spotkanie, Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w KPRP podkreślił, że spółdzielczość potwierdzi swoją przydatność, jeśli będzie umiała udowodnić, że w określonych sytuacjach i warunkach jest lepszą formą prawną prowadzenia działalności niż spółki prawa handlowego.

 

 

Poleć znajomemu