| | |
A | A | A
Środa, 16 stycznia 2013

Seminarium ekonomiczne z udziałem byłego wicepremiera Słowacji

  |   Seminarium ekonomiczne z udziałem byłego wicepremiera Słowacji Seminarium ekonomiczne z udziałem byłego wicepremiera Słowacji Seminarium ekonomiczne z udziałem byłego wicepremiera Słowacji Seminarium ekonomiczne z udziałem byłego wicepremiera Słowacji Seminarium ekonomiczne z udziałem byłego wicepremiera Słowacji Seminarium ekonomiczne z udziałem byłego wicepremiera Słowacji

Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała 16 stycznia br. seminarium ekonomiczne z byłym Wicepremierem i Ministrem Finansów Słowacji, Posłem Rady Narodowej Republiki Słowacji Ivanem Miklošem, pt. „Alternatywne ścieżki rozwoju dla małej, otwartej gospodarki UE w oraz poza strefą euro” (Economic development options for a small, open economy inside and outside the eurozone). Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu KPRP Olgierd Dziekoński.

 

Ivan Mikloš wygłosił główną prezentację nt. reform i warunków konkurencyjnego rozwoju gospodarczego państw członkowskich UE,  znajdujących się zarówno w oraz poza strefą euro, w oparciu o doświadczenia Słowacji. Dyskusja w gronie ekonomistów i ekspertów dotyczyła budowy konkurencyjności gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, oraz możliwości rozwoju gospodarczego dla małych, otwartych gospodarek państw członkowskich UE.

 

Były wicepremier Słowacji podkreślił, że w sytuacji coraz intensywniejszej globalnej konkurencji najważniejszymi czynnikami długofalowego rozwoju gospodarczego są reformy zapewniające stabilne i wydajne finanse publiczne, efektywne instytucje państwowe i administrację, jak najlepsze warunki dla działalności gospodarczej, oraz rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Według Ivana Mikloša spełnienie tych warunków i zasad przez państwo członkowskie UE, przy optymalnie zreformowanej strefie euro, czyni członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej dobrą drogą rozwoju dla małych, otwartych gospodarek państw członkowskich UE.

 

Uczestnicy seminarium omawiali kwestie słowackich reform i konkurencyjnego rozwoju w odniesieniu do aktualnych dylematów rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej oraz Polski. Słowacja, między innymi dzięki przeprowadzonym reformom strukturalnym, osiągnęła najwyższy średnioroczny wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej od 2000 r. i została członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej w 2009 r.

 

W spotkaniu udział wzięli Doradca Prezydenta RP Jarosław Neneman, członek Rady Polityki Pieniężnej NBP Jerzy Hausner, Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej Senator RP Marek Ziółkowski, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Witold Orłowski, Dyrektor NBP Paweł Samecki, Ambasador Republiki Słowacji JE Vasil Grivna, była wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska, Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru, Wiceprezes Związku Banków Polskich Mieczysław Groszek, oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów, NBP, MSZ, Kancelarii Prezydenta RP, Ambasady Republiki Łotewskiej w Polsce, Ambasady Belgii w Polsce, Banku Światowego oraz ekonomiści z think-tanków i sektora prywatnego.

 

Poleć znajomemu