Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 marca 2013

Seminarium eksperckie nt. wspólnego rynku energii

  |   Seminarium eksperckie nt. infrastruktury energetycznej z Ministrem Energetyki Republiki Litewskiej Seminarium eksperckie nt. infrastruktury energetycznej z Ministrem Energetyki Republiki Litewskiej Seminarium eksperckie nt. infrastruktury energetycznej z Ministrem Energetyki Republiki Litewskiej Seminarium eksperckie nt. infrastruktury energetycznej z Ministrem Energetyki Republiki Litewskiej Seminarium eksperckie nt. infrastruktury energetycznej z Ministrem Energetyki Republiki Litewskiej Seminarium eksperckie nt. infrastruktury energetycznej z Ministrem Energetyki Republiki Litewskiej Wypowiedź dla mediów Sekretarza Stanu Olgierda Dziekońskiego i Ministra Energetyki Republiki Litewskiej Jarosława Niewierowicza po seminarium

 

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w czwartek seminarium eksperckie „Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego – interkonektory, LNG, przesył, dystrybucja, magazynowanie, sieci i giełda”. Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, a gościem specjalnym – Jarosław Niewierowicz, Minister Energetyki Republiki Litewskiej. Seminarium odbyło się w ramach dyskusji po zorganizowanym z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 12 grudnia 2012 r. Forum Debaty Publicznej „Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?”. Zobacz także: „Polacy otwarci na odważne decyzje ws. energetyki”

 

Obszarem dyskusji seminarium było określenie wyzwań związanych z wdrażaniem III pakietu energetycznego przez Polskę w kontekście budowy jednolitego rynku energii w Europie. Szczególnie istotne są wyzwania natury prawno-regulacyjnej, systemu handlu energią elektryczną i gazem przez giełdy energii, oraz realizacja projektów rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej sektora gazowego i elektroenergetycznego w zakresie połączeń transgranicznych, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wolnego rynku i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

 

Wystąpienia wprowadzające przedstawili Prezes URE Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PSE SA Henryk Majchrzak, Doradca Ministra Środowiska Aleksander Zawisza, oraz Dyrektor Gaz-System SA Piotr Bujalski.

 

Jak relacjonował po spotkaniu  minister Dziekoński, potwierdzono, że wspólny rynek energii elektrycznej w Europie powstanie, bo jest on również w interesie Polski, bo zapewnia realne bezpieczeństwo energetyczne i pewną stabilność funkcjonowania gospodarki. Dodał, że prawdopodobnie ten nowy rynek energii będzie musiał w większym stopniu uwzględnić to, co jest dzisiaj dla niektórych inwestorów - szczególnie sieci wytwórczych - pewnym problemem. - Będą musieli się oni pogodzić z tym, że kwestia ryzyka inwestycyjnego będzie immanentnie wpisana w ich model biznesowy - powiedział.


- Otwarty rynek europejski będzie stwarzał większą konieczność podjęcia ryzyka rynkowego przez producentów sieci wytwórczych, ale z drugiej strony ten poziom ryzyka będzie też w jakimś sensie moderowany poprzez przewidywalność sprzedaży na tym rynku – ocenił minister Dziekoński.


Podczas spotkania, jak mówił, zwrócono też uwagę, że szczególną rolę będzie odgrywała konieczność wprowadzenia jednolitych regulacji w zakresie zasad sprzedaży czy mechanizmów finansowania sieci przesyłowych. - Sieci przesyłowe stają się głównym składnikiem, który w sensie fizycznym pozwoli na funkcjonowanie tego rynku, a w tym sieci transgraniczne, czyli interkonektory – zaznaczył minister Dziekoński.


Wskazywano też - relacjonował minister - że wprowadzenie jednolitego rynku, co pociągnie za sobą "pewien poziom ryzyka dla inwestorów wielkoskalarnych", w jakimś sensie otworzy nowe możliwości dla energetyki lokalnej, związanej z produkcją energii przez poszczególnych jej konsumentów.


Olgierd Dziekoński zaznaczył, że podczas spotkania przedstawiciele parlamentu i Ministerstwa Gospodarki oświadczyli, że otwarty, konkurencyjny rynek energii pozwala na większy poziom bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego - jak mówił - konieczne jest usprawnienie systemu inwestycyjnego w sieci przesyłowe, czemu służyć ma ustawa o korytarzach przesyłowych. W czwartek podkreślano potrzebę jej przyjęcia.

 

Mówiono też - dodał minister - o rozbieżnościach Polityki Energetycznej Polski do 2030 r., przyjętej w 2009 r., z analizami robionymi obecnie przez rynek i przedsiębiorstwa, co powoduje "zwiększenie poczucia braku zaufania uczestników rynku energii".

 

W spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Król, Doradca Prezydenta RP; Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki; Andrzej Czerwiński, Przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki; Marek Ziółkowski, Przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej; Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; Jan Popczyk, Profesor Politechniki Śląskiej oraz przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa i kluczowych spółek, inwestorów, think-tanków i kancelarii prawnych zajmujących się sektorem przesyłania energii. (inf. własna, PAP)

 

Poleć znajomemu