Dodatkowe narzędzia

Środa, 13 marca 2013

Panel ekspercki nt. rozwoju spółdzielczości

  |   Panel ekspercki „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości handlowo-usługowej oraz spółdzielczości pracy w Polsce” Panel ekspercki „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości handlowo-usługowej oraz spółdzielczości pracy w Polsce” Panel ekspercki „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości handlowo-usługowej oraz spółdzielczości pracy w Polsce” Panel ekspercki „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości handlowo-usługowej oraz spółdzielczości pracy w Polsce” Panel ekspercki „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości handlowo-usługowej oraz spółdzielczości pracy w Polsce” Panel ekspercki „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości handlowo-usługowej oraz spółdzielczości pracy w Polsce”

Możliwości rozwoju spółdzielczości handlowo-usługowej oraz spółdzielczości pracy w Polsce to temat panelu eksperckiego zorganizowanego w środę w Pałacu Prezydenckim.

 

Panel był kontynuacją dyskusji nad rozwojem ruchu spółdzielczego w Polsce, zapoczątkowanej w kwietniu 2012 roku Forum Debaty Publicznej z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

Otwierając spotkanie, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński przypomniał, że w związku z obchodzonym w roku 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości Kancelaria Prezydenta RP organizuje cykl seminariów eksperckich poświęconych różnym aspektom spółdzielczości i jej miejscem w nowoczesnej Polsce. Dotychczas odbyły się seminaria: „Model Rozwoju Banków Spółdzielczych” oraz „Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce”.

 

Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu RP przedstawił informacje o stanie prac nad projektami nowej ustawy o spółdzielczości.

 

Zaprezentowano przykłady zagraniczne - brytyjskiego modelu spółdzielczości jako doskonałej i dynamicznie rozwijającej się formy prowadzenia biznesu oraz spółdzielczości w Niemczech jako narzędzia polityki makroekonomicznej i skutecznego działania firm średniej wielkości w handlu, rzemiośle, usługach i przemyśle.

 

Przedstawiciele spółdzielni przedstawili perspektywy spółdzielczych sieci handlowych i pomysły na budowanie spółdzielczych marek, pokazano przykłady nowych rynków dla spółdzielczości w handlu i usługach (np. doradztwo kredytowe), a także rolę i perspektywy sektora spółdzielczości pracy.

 

Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień związanych z nowym prawem spółdzielczym – zebrani podkreślali konieczność kompleksowego uregulowania prawa spółdzielczego i większej elastyczności działalności spółdzielni.

 

Efektem prac Kancelarii Prezydenta RP stanie się Zielona Księga Spółdzielczości, w której  mają znaleźć się odpowiedzi na pytania związane ze stanem spółdzielczości w Polsce, możliwym zwiększeniem potencjału ekonomicznego spółdzielni w Polsce, barierami formalno-prawnymi stojącymi przed ruchem spółdzielczym.
 

Poleć znajomemu