Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 marca 2013

"Potrzebne uproszczenie systemu podatkowego"

  |   Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim

Stworzenie prostego systemu podatkowego, uelastycznienie rynku pracy, dla mikrofirm oraz polepszenie systemu stanowienia prawa pozwoli przedsiębiorcom budować konkurencyjność ich firm - podkreślił prezydent Bronisław Komorowski. - Musimy razem przygotowywać się do twardej konkurencji, którą chcemy wygrać – zaznaczył.

 

W Pałacu Prezydenckim z udziałem przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli instytucji publicznych zostało zorganizowane Forum Debaty Publicznej pt. „Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Spotkanie prowadził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, a wzięli w nim udział m.in. wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński i minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.
 

Prezydent powiedział, że istotnym źródłem sukcesu gospodarczego Polski były i są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. - To trochę nasza narodowa specjalność – zaznaczył.
 

Wskazywał, że MŚP stanowią 99,8% z ok. 1,7 mln aktywnych firm oraz wytwarzają one ponad 50% PKB Polski, a także generują pracę dla ponad 6 mln osób, co oznacza, że dwa na trzy miejsca pracy sektorze przedsiębiorstw jest w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 

Zwrócił uwagę też, że 1,5 mln firm to są firmy rodzinne.

 

Bronisław Komorowski ocenił też, że państwo musi stwarzać maksymalnie uczciwe, godziwe, sensowne, logiczne i zachęcające mechanizmy do kontynuowania przedsiębiorczości.
 

Prezydent uważa, że wydajność MŚP powinna wzrosnąć, jeśli chcemy kontynuować rozwój, jeśli chcemy iść ścieżką sukcesu. Jak dodał, dziś MŚP generują w Polsce ok. 50% PKB, ale przy średniej europejskiej - ok. 60% PKB. - To jest także pewnie wyzwanie stojące zarówno przed państwem, jak przed przedsiębiorcami – ocenił.
 

W ocenie Bronisława Komorowskiego, trzeba także pogłębiać współpracę MŚP w ramach izb gospodarczych i klastrów, zachęcać do tego, aby stawiały na innowację i na eksport w dużo większym stopniu niż to ma miejsce obecnie.


- Trzeba jednocześnie zwracać uwagę na jakościowe otoczenie prawne, podatkowe i regulacyjne, które jest kluczem do konkurencyjności całej gospodarki, a w tym przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, a pośrednio także kluczem do gwarantowanego wzrostu i stabilności zatrudnienia- przekonywał prezydent.
 

- Mamy świadomość – mówił - że przedsiębiorcy odczuwają czasami duży dyskomfort z tytułu różnych utrudnień, barier, z którymi borykają się w kraju.

 

- W moim przekonaniu, nadszedł czas na zasadnicze reformy, wprowadzające ład gospodarczy - przejawiający się w różnych mechanizmach, ramach decydujących o możliwości funkcjonowania nie tylko małych i średnich przedsiębiorstw – podkreślił prezydent.
 

- Potrzebne jest uproszczenie systemu podatkowego – wskazywał Bronisław Komorowski. Zaznaczył, że przejrzyste podatki to fundament ładu gospodarczego.
 

- Dlatego w pełni popieram i będziemy starali się działać na rzecz stworzenia nowej przejrzystej ordynacji podatkowej – zapewnił wskazując, że przepisy podatkowe muszą być spójne i zrozumiałe, a system podatkowy musi wzmacniać konkurencyjność firm tworząc bodźce do pracy, zatrudniania, zwiększania zatrudnienia i do inwestowania.
 

Ocenił, że watro poszukać pozytywnych zachęt i bodźców do płacenia podatków, bo z tym też są kłopoty. - System podatkowy musi być na tyle logiczny i konsekwentny, żeby wszyscy mieli przekonanie, że są równo traktowani – powiedział i dodał, że warto się zastanawiać nad tym, w jaki sposób próbować zwiększać dyscyplinę podatkową obywateli Polski.
 

- Przedsiębiorcy i pracownicy potrzebują znacznych i liczących się reform rynku pracy – wskazywał prezydent.
 

- Ważne jest także podniesienie problemu jakości uchwalanego w Polsce prawa – ocenił Bronisław Komorowski. Niestabilność prawa i często pośpieszne zmiany pod wpływem bieżących wydarzeń i potrzeb, w moim przekonaniu, mają miejsce kosztem jakości uchwalanego prawa – mówił. Dlatego – zapowiedział prezydent - kwestie naprawy systemu stanowienia prawa będą przedmiotem nie tylko konsultacji, ale też prac w Kancelarii Prezydenta i niebawem zostaną przedstawione do rekomendacji Zielone Księgi, w których będą opisane pewne problemy, ale też propozycje kierunków gwarantujących większą stabilność, przejrzystość, większą logiczność i skuteczność.
 

Poleć znajomemu