Dodatkowe narzędzia

Środa, 3 kwietnia 2013

Debata o trwałym spełnieniu kryteriów strefy euro

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński

„Jak trwale spełnić kryteria nominalne strefy euro?” –  to temat dyskusji, która odbędzie się w czwartek w Pałacu Prezydenckim.  Prezydent wielokrotnie wskazywał, że spełnienie kryteriów będzie korzystne dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Oprócz wypełnienia kryteriów z Maastricht dla skutecznego funkcjonowania we wspólnym obszarze walutowym konieczne są zdaniem prezydenta dodatkowe reformy zwiększające konkurencyjność gospodarki i wypływające na tworzenie nowych miejsc pracy.


W czwartkowej dyskusji będą uczestniczyć przedstawiciele instytucji publicznych i gospodarczych, byli ministrowie finansów oraz ekonomiści. Udział potwierdzili m.in. Prezes NBP Marek Belka oraz Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki.

 

Spotkanie będzie transmitowane na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych. Partnerem medialnym debaty jest TVN CNBC.

 

Debatę zapowiada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

 

 

Czwartkowa debata jest kontynuacją rozpoczętej w styczniu dyskusji o potrzebie spełnienia przez Polskę kryteriów przystąpienia do strefy euro. Na spotkaniu pt. "Konkurencyjność i wzrost gospodarczy Polski” prezydent wskazywał na korzyści wynikające z wypełnienia kryteriów koniecznych do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. Zobacz także: "Najważniejsze spełnienie kryteriów wejścia do strefy euro" Debata o szansach dla polskiej gospodarki

 

O spełnieniu kryteriów z Maastricht dyskutowano podczas lutowego spotkania Rady Gabinetowej. Prezydent zaproponował odejście od wskazywania dzisiaj daty wystąpienia o członkostwo w strefie euro na rzecz wyznaczenia terminu polskiej gotowości do przyjęcia europejskiej waluty. Decyzja w sprawie wejścia do strefy euro powinna być podjęta po wyborach w 2015 roku, po spełnieniu kryteriów konwergencji.
 

Bronisław Komorowski podkreślał, że droga do bezpiecznego znalezienia się i funkcjonowania w strefie euro musi prowadzić zarówno poprzez wypełnienie kryteriów z Maastricht, jak i zbudowanie dodatkowych mechanizmów wzmacniających konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprzez przekonanie polskiej opinii publicznej, bez której Konstytucji zmienić się nie da. Prezydent mówił o konieczności podjęcia dodatkowych reform zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy.

 

 

Poleć znajomemu